Gå till innehåll

företagshälsovård

Så här stödjer Försvars­makten sina arbets­tagares väl­befinnande – FPA som samarbets­partner
Bra arbetsförmåga är viktigt i vilket arbete som helst. Hos Försvarsmakten är det en nödvändig förutsättning för arbetet, och därför stöds också arbetsförmågan i ett tidigt skede. En stor del av Försvarsmaktens företagshälsovård är verksamhet som ersätts av FPA. För att säkerställa ett fungerande samarbete har man utvecklat en bra verksamhetsmodell, som får beröm av Försvarsmakten.
Allmänt | 13.6.2023

Nyaste artiklar om företagshälsovård

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.