Gå till innehåll

företagshälsovård

Sjukdag­penningens nya kontroll­punkter stärker stödet för arbets­förmågan
Enligt en lag som trädde i kraft i början av året har en insjuknad arbetstagare rätt att oftare än tidigare få en företagsläkares bedömning av sin arbetsförmåga och möjligheterna att återgå till arbetet. De nya tillsatta kontrollpunkterna är när sjukdagpenning betalats för 150 och 230 dagar.
Hälsa | 10.6.2022

Nyaste artiklar om företagshälsovård

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.