Gå till innehåll

”Småföretagare ska absolut skaffa sig företagshälsovård”

Hälsa | 31.10.2017
FPA ersätter en stor del av kostnaderna, men ändå låter många företagare bli att ordna med egen företagshälsovård. Jordbrukare Päivi Välilä skaffade sig företagshälsovård för över tio år sedan och är mycket nöjd över beslutet.
Lyssna på artikeln
Päivi Välilä ruokkii lehmiä.
Företagshälsovården kommenderade Päivi Välilä att skaffa sig en lättare grep så att hon kan utfodra tjurarna mer ergonomiskt.

Jordbrukare Päivi Välilä från Janakkala anser att småföretagare absolut bör skaffa sig företagshälsovård. Alltid behöver hon inte ens själv ta sig till företagshälsovården; senast i september besökte företagshälsovårdaren henne på gården.

”Hälsovårdaren känner jordbruksförhållandena och kommenderade mig att skaffa en lättare grep”, berättar Päivi.

Den 51-åriga företagaren gjorde som hon blev tillsagd, och nu är det mycket lättare att utfodra tjurarna, som föds upp till cirka 800 kilos vikt.

”Vanligen ökar krämporna med åren, och därför är det bra med förebyggande insatser från företagshälsovården.”

Alla småföretagare som omfattas av företagshälsovården får besök på arbetsplatsen. Jordbruken besöks med fem års mellanrum.

”Vanligen ökar krämporna med åren, och därför är det bra med förebyggande insatser från företagshälsovården”, konstaterar Päivi.

På gården i Janakkala finns 190 nötkreatur. Den andra inkomstkällan för jordbrukssammanslutningen, som till hälften ägs av Päivis före detta make, är skogsbruk.

”Jag ansvarar för planteringen och röjningen. I synnerhet röjningsarbetet är en trevlig syssla.”

Päivi har haft företagshälsovård i över tio år. Hon valde ersättningsklass II, som innefattar också sjukvård på allmänläkarnivå.

Över tio år gammalt kundförhållande

Gården var föremål för generationsväxling år 1992. Päivi och hennes dåvarande make skaffade sig företagshälsovård för drygt tio år sedan.

FPA ersätter en betydande del av kostnaderna, men ändå låter framför allt ensamföretagarna bli att skaffa företagshälsovård. Susanna Bruun, förmånschef på FPA, bedömer att endast cirka 20 000 av Finlands sammanlagt cirka 160 000 ensamföretagare har ordnat med egen företagshälsovård.

Päivi skaffade sin företagshälsovård via Janakkala kommun. Eftersom hon ville kunna anlita företagshälsovårdstjänsterna i hela deras omfattning valde hon från första början ersättningsklass II, som innefattar mer än bara förebyggande företagshälsovård.

”Vid behov får jag företagshälsoinriktad sjukvård, vilket innebär att jag via företagshälsovården inte bara har tillgång till laboratorieundersökningar och diagnostisk radiologi utan dessutom kan konsultera sakkunniga och specialister.”

I början av år 2018 kommer praxisen att ändras så att man också inom den privata sektorn kan dra av FPA-ersättningen från besöksavgiften redan i samband med besöken.

Vårdansvaret kvarstår alltid hos företagsläkaren även om denna remitterar patienten till specialister.

Ett villkor för att kostnaderna för sjukvård enligt ersättningsklass II ska kunna ersättas är att företagaren dessutom ordnat med egen förebyggande lagstadgad företagshälsovård. Tjänsten inom ramen för ersättningsklass I fokuserar på friskvård till förmån för arbetsförmågan i form av bland annat hälsokontroller, arbetsplatsutredningar, rådgivning och vägledning.

En småföretagare kan ordna med företagshälsovård också inom den privata sektorn. Hittills har den som anlitat privata företagshälsovårdstjänster varit tvungen att betala hela besöksavgiften själv och kunnat söka FPA-ersättning i efterskott. I början av år 2018 kommer praxisen att ändras så att man också inom den privata sektorn kan dra av kundens FPA-ersättning från besöksavgiften redan i samband med besöken.

På gården finns det mycket med sådana sysslor som ställer kroppen på prov.

Företagshälsovården märkte astmasymtomen i tid

Päivi är nöjd med hemkommunens service.

”Jag har aldrig behövt ansöka om FPA-ersättning i efterskott, och jag är också glad för att den kommunala företagshälsovården inte har någon årsavgift.”

En del av Päivis kolleger anlitar privat företagshälsovård med årsavgift.

”Det skulle gräma en om man inte alls behöver företagshälsovård något år”, säger Päivi.

Päivi misstänker att hon utan företagshälsovården skulle ha hoppat över hälsokontrollerna.

Hon är tacksam för att företagshälsovården noggrant följde upp hennes topputandningsvärden, som utnyttjas vid diagnostisering av astma, och hon remitterades till fortsatta undersökningar genast när värdena började försämras.

”När astman diagnostiserades kom man från företagshälsovården till mig på gården för att ge råd om skyddsutrustning som hindrar sjukdomen från att bli värre.”

Päivi uppskattar också kontinuiteten i vårdrelationen. Hon misstänker att hon utan företagshälsovården skulle ha hoppat över hälsokontrollerna.

”Om jag glömmer, ringer hälsovårdaren upp mig.”

Direktersättningen utvidgades år 2018

 • Privata hälsovårdsföretag har kunnat använda direktersättning inom företagshälsovården sedan början av år 2018.
 • Reformen förväntas ge hälsovårdsföretagen en konkurrensfördel, och kunderna kommer inte längre att behöva söka FPA-ersättning separat.
 • Hittills har kunderna inom den privata sektorn för sin företagshälsovård först betalat fullt pris och ansökt om FPA-ersättning i efterskott.
 • Ersättningen grundar sig på kalkylmässiga maximala kostnadsbelopp, som ersätts till högst 50–60 procent.
 • Rörelseidkare, yrkesutövare och jordbruksidkare kan i beskattningen dra av kostnaderna för företagshälsovården till den del som återstår efter FPA-ersättningen.
 • Företagshälsovårdens primära uppgift är att stöda välbefinnandet och arbetsförmågan.
 • Enligt lag ska alla arbetsgivarföretag ordna med minst förebyggande företagshälsovård för sina anställda.
 • Ensamföretagarna ordnar sin företagshälsovård frivilligt.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.