Gå till innehåll

Ung lärare van att vara sommararbetslös

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 9.6.2017
Mia-Marika Ikonen är en av de många klasslärare som hade ett vikariat och blev arbetslös inför sommaren. Vi listade FPA-förmåner som man kan få under kortvariga arbetslöshetsperioder.
Lyssna på artikeln
Opettaja Mia-Marika Ikonen.
Under läsåret hade Mia-Marika Ikonen en lugn klass på 18 elever.

När Toivio skola i Birkala delade ut betygen den 3 juni började elevernas och lärarnas välförtjänta sommarlov. Femteklassläraren Mia-Marika Ikonen blev dock arbetslös. Moderskapsvikariatet, som hon hade skött hela läsåret, löpte ut.

”Jag är sorgsen över att lämna skolan. Jag har haft en trevlig arbetsplats och en fin klass”, konstaterade Mia-Marika nedstämt vid sitt arbetsbord vid läsårets slut.

Eleverna hade slutat för dagen redan tidigare, men vårens bedömningskriterier sysselsatte läraren till sent inpå eftermiddagen. Efter den egentliga arbetsdagen väntade annat kneg där hemma. På kvällarna har hon varit sysselsatt med att söka tjänster och vikariat som lediganslås till hösten.

”Jag har sökt tiotals arbetsplatser inom en radie på 50 kilometer, men har inte tills vidare fått kallelse till en endaste intervju. Det är svårt att skilja sig från mängden bland upp till hela 140 sökande.”

Nästan 5 200 lärare fick FPA-förmåner sommaren 2016

Synnerligen få vikarierande lärare har arbete eller betald semester under sommaren. I slutet av juni 2016 fick 5 193 lärare arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning via FPA. Också Mia-Marika anmälde sig som arbetslös före början av juni.

”Det är förargligt att anställningarna bryts, och under sommaren finns inga lämpliga jobb.

För Mia-Marika, 24, var det klart att hon skulle bli lärare trots att hon som lärardotter hade på känn att det inte är lätt att få någon fast tjänst genast. Hon kom in på lärarutbildningen direkt efter gymnasiet och utexaminerades i december 2015 snabbare än normalt – på fyra och ett halvt år.

Mia-Marika skötte korta vikariat här och där och var samtidigt arbetslös arbetssökande.

Genast efter utexamineringen fick Mia-Marika ett tremånadersvikariat på Toivio skola, samma skola där hon nu undervisade hela läsåret. Därefter skötte hon korta vikariat här och där och var samtidigt arbetslös arbetssökande.

”Jag anmälde mig som arbetslös för säkerhets skull, eftersom jag inte alltid visste när jag får nästa korta vikariat. När jag jobbade, meddelade jag om det via nätet till FPA.”

Till slut fanns det så gott om arbete att Mia-Marika inte fick några arbetslöshetsförmåner alls under våren 2016. När den första sommaren efter utexamineringen kom och det inte längre fanns några vikariat att få, fick hon rätt att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning via sin egen arbetslöshetskassa.

Mia-Marika hoppas att hon ska hitta en arbetsplats i Tammerforsregionen eftersom hennes lärarhälft har lyckats få ett vikariat i Tammerfors för nästa år.

Oron för framtiden skuggar sommardagarna

”Korta arbetslöshetsperioder är inte ekonomiskt så svåra, i synnerhet när man får inkomstrelaterad dagpenning. Stressen beror närmast på den ovissa framtiden och att man är tvungen att aktivt orka söka jobb efter arbetsdagens slut”, säger Mia-Marika.

Höstens arbetsplatser lediganslås ännu under sommaren. Genom att följa annonser och skriva ansökningar lyckas Mia-Marika kanske hitta ett arbete trots allt.

Nu under våren har situationen igen varit densamma. På grund av den ovissa framtiden har Mia-Marika sökt alla lediganslagna platser. Den unga läraren försöker ta sin andra arbetslösa sommar som ren semester, men oron för framtiden skuggar sommaren. Till all lycka vet Mia-Marika redan av erfarenhet att höstens arbetsplatser lediganslås ännu under sommaren. Genom att följa annonser och skriva ansökningar lyckas hon kanske hitta ett arbete trots allt.

”Längre vikariat skulle kännas mer meningsfulla i och med att man blir bekant med kollegerna, eleverna och föräldrarna. Eventuellt blir jag ändå tvungen att ta emot kortare vikariat.”

Mia-Marika betonar att en ung lärare inte kan vara kräsen, eftersom också korta perioder främjar möjligheterna att hitta ett jobb senare.

FPA-förmåner för arbetslösa och korttidsanställda

  • Om du har anmält dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån kan du få arbetsmarknadsstöd eller, om arbetsvillkoret uppfylls, grunddagpenning.
  • Arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen är lika stora, dvs. 32,40 euro per dag. Arbetsmarknadsstödet är dock behovsprövat, vilket innebär att dina övriga inkomster kan minska stödbeloppet och att de som saknar yrkesutbildning har en väntetid på 21 veckor.
  • Om du har deltids- eller kortjobb kan du få jämkad arbetslöshetsförmån. Då sammanjämkas arbetsinkomsten med arbetslöshetsförmånen.
  • Det lönar sig att ansöka om en arbetslöshetsförmån via FPA:s e-tjänst eller på en blankett, men först efter självrisktiden på 7 dagar. För arbetsmarknadsstödet sätts självrisktiden endast en gång och för arbetslöshetsdagpenningen en gång för respektive dagpenningsperiods maximitid.
  • Om du har korta visstidsanställningar eller kortarbeten lönar det sig att vara arbetssökande hela tiden, eftersom det är ett villkor för att få en arbetslöshetsförmån.
  • Om du är arbetslös och hittar ett arbete för minst 2 månader och den dagliga arbetstiden i heltidsarbete är minst 3 timmar och i deltidsarbete minst 2 timmar, kan du ansöka om rörlighetsunderstöd hos FPA.
  • Om du är arbetslös kan du utöver arbetslöshetsförmåner dessutom ansöka om bostadsbidrag, utkomststöd, räntebidrag för studielån och befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld.

Läs mer på FPA-sidorna

Utan arbete

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.