Gå till innehåll

Vad ska jag göra? Jag hittar varken passliga studier eller arbete

Hälsa | 6.10.2017
Behöver du stöd med att välja passliga studier, yrke eller nya arbetsuppgifter på grund av sjukdom? Via yrkesinriktad rehabilitering får du hjälp av en personlig tränare i att hitta rätt.
Lyssna på artikeln
""

Hitta rätt i arbetslivet med personligt stöd

  1. I den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen får du stöd av en tränare att hitta ett arbete eller bli företagare. Det finns 3 alternativa servicelinjer. FPA hjälper dig vid behov att välja en linje som passar dig.
  2. Via arbetsprövning kan du få stöd i att hitta studier, ett yrke eller nya arbetsuppgifter som passar dig. Du får prova på ett jobb som intresserar dig på en eller flera arbetsplatser.
  3. Arbetsträning kan hjälpa dig att hitta ett arbete i en bransch som intresserar dig. Via träningen får du vägledning i att nå dina mål.
  4. Kombinationen arbetsprövning och arbetsträning passar dig, om du behöver särskilt stöd i att definiera dina mål eller att hitta ett arbete eller ett yrke som passar din arbetsförmåga.
  5. Rehabiliteringspenning tryggar din utkomst under rehabiliteringen.
  6. Läs mera om sysselsättningsfrämjande rehabilitering skulle passa dig.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.