Gå till innehåll

Rehabilitering med egna arbetskamrater

Kiila-rehabilitering kan hjälpa arbetstagare vars resurser börjar ta slut, men som ännu har många arbetsår framför sig. En del av arbetstagarna i Södra Savolax välfärdsområde får skräddarsydd Kiila-rehabilitering som arbetsplatsen har ansökt om.
ARBETE & FÖRSÖRJNING | 28.3.2024
Lyssna på artikeln

Arbetshälsokoordinator Hanna Ylönen har positiva erfarenheter av Kiila redan från tidigare arbetsplatser. Därför ville hon ge sina nuvarande kolleger samma möjlighet i Södra Savolax välfärdsområde Eloisa.

”I Eloisas välfärdstjänster funderade vi på hur vi kan förbättra arbetsförhållandena för att arbetstagarna ska hållas friska och orka arbeta längre. Vi beslöt oss för att betala lön under rehabiliteringstiden och uppmuntra arbetstagarna att delta i Kiila-rehabilitering utan inkomstbortfall”, säger Hanna.

Rehabiliteringens fördelar framgår av personalens välbefinnande.

”Hos oss har Kiila-rehabiliteringen till exempel minskat antalet sjukledigheter”, berättar Hanna. 

LÄS OCKSÅ
Må bra på jobbet! Stärk dina resurser genom Kiila-rehabilitering

En arbetstagare kan få Kiila-rehabilitering när företagshälsovården och arbetsplatsen har konstaterat att arbetstagarens välbefinnande, hälsa och balans i livet skulle förbättras av utomstående experthjälp och arbetstagaren även yrkesmässigt skulle ha fördelar av rehabiliteringen.

En arbetsplats kan ansöka om en arbetsplatsspecifik kurs för sina egna arbetstagare, såsom man har gjort i Eloisa.

Hanna Ylönen arbetar på datorn
Arbetshälsokoordinatorn Hanna Ylönen planerar Eloisas Kiila-rehabiliteringar tillsammans med serviceproducenten.

Männen i egen grupp

I Södra Savolax välfärdsområde vill man ge personer som utför samma arbete en möjlighet till gemensam rehabilitering.

”Vi har fått respons från våra arbetstagare, som säger att när arbetstagare som utför samma arbete får gå på kurs tillsammans, är det lättare att prata om belastningsfaktorer och arbetets resurser”, nämner Hanna.

Förra året ordnades två Kiila-rehabiliteringskurser i Eloisa. I år ordnar man fyra till. Sammanlagt femtio personer deltar i kurserna. Kiila-kursens deltagare har gett sina egna grupper smeknamn. ”Gubb”-gruppen bestod av män som utför nattarbete.

”Männen tyckte att det var viktigt att de fick delta i rehabiliteringen i en grupp med andra män. Samhörighet och social trygghet är avgörande för kursdeltagandet. När man ser ett bekant namn på deltagarlistan är det lättare att själv anmäla sig”, konstaterar Hanna.

Alla har emellertid inte genast gått helhjärtat in för arbetshälsokoordinatorns förslag om rehabiliteringen.

”I gubb-gruppen fanns onekligen lite motstånd. Vissa undrade varför de skulle behöva rehabilitering. Efter kursen fick jag emellertid ett stort tack för att jag hade orkat övertala dem att delta”, säger Hanna.

LÄS OCKSÅ
Kiila-rehabilitering gav egen­företagaren nya krafter – Riitta lyckades förbättra sin kondition

Vårdarbetets belastning i ”Ladies”­-gruppen

Kiila-rehabilitering är särskilt lämpligt för arbetstagare som kämpar med orken. Förra året deltog även Eloisas ”Ladies”-grupp i rehabiliteringen, då även sjukskötaren Katri Utriainen deltog. Katri arbetar som tf. serviceförman på en rehabiliteringsenhet för vuxna som behöver särskilt stöd. Rehabiliteringsenhetens klienter har psykiska utmaningar och en del har också en intellektuell funktionsnedsättning.

”Det bästa med mitt jobb är arbetet med människor. Ständiga avbrott, utmanande situationer med klienterna samt stora förändringar i instruktioner, resurser och praxis nu när välfärdsområdet har kommit igång orsakar belastning.”

Katri har 36 års yrkeserfarenhet.

”Påfrestningarna märks i kroppen. Men när arbetshälsokoordinatorn rekommenderade Kiila-rehabilitering var min första reaktion att skratta och fråga: är jag redan så skröplig? När jag emellertid hade funderat över saken och sett att fördelarna var många, och min man också uppmuntrade mig att delta, svarade jag ja”, säger Katri.

Leila Torssonen vårdar en patient.
Närvårdaren Leila Torssonen tyckte om möjligheten att prova olika rehabiliteringsformer och -redskap, som upprätthåller arbetsförmågan.

I ”Ladies”-gruppen deltog även närvårdaren Leila Torssonen, som arbetar i Eloisa med vuxna personer med utvecklingsstörning. En del klienter är rullstolsburna. En del har också kommunikationssvårigheter.

”Mitt arbete är mycket fysiskt, till exempel är ställningsvård och blöjbyte tungt”, berättar Leila.

Arbetet belastar även psykiskt samt utsätter en för våld, och bullernivån är också hög.

”Jag kom med på kursen eftersom min ålder, mina återstående arbetsår och mitt hälsotillstånd uppfyllde kriterierna”, nämner Leila.

LÄS OCKSÅ
Yrkesinriktad KIILA-rehabilitering förbättrar de anställdas hälsa

Kiila-rehabilitering kan beställas till den egna arbetsplatsen.

Kiila-rehabilitering hjälper deltagarna att orka bättre med sitt arbete.

I bästa fall minskar sjukfrånvaron på arbetsplatsen i takt med Kiila-rehabiliteringen.

Tid att fundera på den egna orken

”Ladies”-gruppens Kiila-rehabilitering ordnades på Spa Hotel Kunnonpaikka i Siilinjärvi.

”Först hade vi en enskild kursdag, sedan tre stycken fem dagar långa rehabiliteringsperioder. Mellan perioderna pratade vi med gruppledarna på distans. Rehabiliteringen pågick under loppet av ett år”, berättar Katri.

Hon beskriver hur kursen gav information om kost, motion, sömn, ork och arbetsliv. Deltagarna fick träna under handledning och självständigt.  De fick också göra olika handledda och självständiga gruppövningar.

”Vi fick träffa specialister i enlighet med våra egna behov. Själv tyckte jag att gruppdiskussionerna om olika ämnen var mest givande. När det en gång fanns tid att fundera över det, började saker och ting falla på plats. Jag förstod att jag kan påverka mina utmaningar.”

”Jag förstod också att rehabilitering inte endast handlar om att upprätthålla arbetsförmågan. Ett balanserat liv tillåter också att man får gå i pension i gott skick.”

Katri berättar hur hon lärde sig att vara barmhärtig mot sig själv och ställa rimligare mål.

”Ett litet framsteg är bättre än ingenting. Resurserna borde räcka till annat också än bara arbetet. Rehabiliteringen hjälpte mig att orka under ett utmanande år. Effekterna syns fortfarande.”

Leila nämner att resultaten av hennes konditionstest förbättrades avsevärt. Hon fick också nytt intresse för motion.

”Jag förstod också att rehabilitering inte endast handlar om att upprätthålla arbetsförmågan. Ett balanserat liv tillåter också att man får gå i pension i gott skick.”

Leila började tillämpa mikropauser som rutin i sitt dagliga arbete.

”Under arbetsskiftet håller jag minipauser då jag andas djupt, stretchar, tittar ut på fåglarna och molnen glömmer arbetet under en liten stund.”

Du kan beställa Kiila-rehabilitering till din arbetsplats

Individuell Kiila-rehabilitering

  • En arbetstagare kan också ansöka om individuell Kiila-rehabilitering.
  • Serviceproducenten samlar då ihop en rehabiliteringsgrupp av yrkespersoner inom samma eller olika branscher.
  • I det här fallet kan man själv välja serviceproducent för rehabiliteringen.

Text Arja Krank Bilder, video och redigering Tero Eloranta

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.