Gå till innehåll

5 tips innan du ansöker om arbetslöshetsförmån

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 3.5.2017
Så här blir det lite enklare att ansöka om arbetslöshetsförmåner.
Lyssna på artikeln
  1. Du har väl anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänsterna? Börja med att anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Se till att din jobbsökning hålls i kraft.
  2. Om du är medlem i en arbetslöshetskassa ska du söka arbetslöshetsförmånen hos din egen kassa. Kassans medlemmar får inkomstrelaterad dagpenning. FPA:s arbetslöshetstrygghet består av grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd.
  3.  Gör ansökan om arbetslösförmån först efter självrisktiden på 7 dagar. Fyll ändå i själva ansökan från den första arbetslöshetsdagen.
  4.  Om du saknar yrkesutbildning är väntetiden 5 månader innan du kan få arbetsmarknadsstöd. Väntetiden gäller inte dem som får arbetsmarknadsstöd som fortsättning på 500 dagar med arbetslöshetsdagpenning. För under 25-åringar utan yrkesutbildning finns det också andra villkor för arbetsmarknadsstöd.
  5. Sök arbetslöshetsförmånen på nätet: Du kan sköta allt som hör i hop med arbetslöshetsförmånen på nätet. Det är också enkelt att skicka bilagor: Det räcker med en tydlig bild som du tar med mobilen.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.