Gå till innehåll

Rörlighetsunderstödet kan hjälpa om tjänsteresan är lång

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 12.5.2017
Du som är arbetslös arbetssökande: Hittade du en intressant arbetsplats, men tvekar över den långa arbetsvägen? Kontrollera om du har rätt till rörlighetsunderstöd. Du kan ansöka om rörlighetsunderstöd för tre månader bakåt.
Lyssna på artikeln
""

Hur underlättar rörlighetsunderstödet möjligheten att ta emot ett arbete?

Rörlighetsunderstödets syfte är att uppmuntra arbetslösa arbetssökande att acceptera en arbetsplats eller utbildning som ansluter sig till arbetet också utanför sitt eget pendlingsområde. Understödet är avsett som stöd för resekostnaderna eller kostnaderna på grund av att man måste flytta närmare arbetsplatsen eller utbildningsstället.

Vem kan få rörlighetsunderstöd?

Om du har rätt till en arbetslöshetsförmån, kan du få även rörlighetsunderstöd. Du kan få rörlighetsunderstöd trots en eventuellt pågående karens- eller självrisktid.

Ett villkor för rörlighetsunderstödet är att du tar emot en anställning som pågår minst två månader. Du kan också få rörlighetsunderstöd ifall mottagandet av ett arbete förutsätter utbildning för arbetet.

För att få understödet ska dessutom de daglita arbets- eller utbildningsresorna överstiga i genomsnitt tre timmar och vid deltidsasarbete i genomsnitt två timmar. Restiden räknas enligt det snabbaste till buds stående trafikmedlet. Du kan också får understödet om du flyttar på ett motsvarande avstånd på grund av arbete eller utbildning,.

Hur stort är rörlighetsunderstödet?

Rörlighetsunderstödet är lika stort som grunddagpenningen dvs. 32,40 euro per dag (år 2018) och betalas för fem dagar per vecka. Till rörlighetsunderstödet kan man få en barnförhöjning som även kan betalas på basis av över 200 kilometers arbets- eller utbildningsresor. Understödet är oberoende av inkomsterna och lika stort för alla. Understödet minskar inte eventuella andra sociala förmåner. Hur rörlighetsunderstödet används följs inte upp på så sätt att man exempelvis måste lämna in kvitton till FPA eller arbetslöshetskassan.

Tiden under vilken rörlighetsunderstödet betalas beror på anställningens längd. Om du tar emot

 • ett arbete eller utbildning för arbetet som pågår minst två månader, betalas understödet för 30 dagar
 • ett arbete eller utbildning för arbetet som pågår minst tre månader, betalas understödet för 45 dagar
 • ett arbete eller utbildning för arbetet som pågår minst fyra månader, betalas understödet för 60 dagar.

Om du arbetar deltid kan du samtidigt få lön, jämkad arbetslöshetsförmån och rörlighetsunderstöd.

Det första rörlighetsunderstödet betalas ut i efterskott för två veckor och därefter med fyra veckors mellanrum.

Hur ansöker man om rörlighetsunderstöd?

Du kan ansöka om rörlighetsunderstöd för tre månader retroaktivt. Ansök understödet genom att omsorgsfullt fylla i ansökan om rörlighetsunderstöd. I blanketten ska du fylla i uppgifter om arbetsgivaren, anställningen, utbildning för arbetett och den dagliga reserutten och restiden. Du kan fylla i blanketten elektroniskt och sedan skriva ut och underteckna den. Du kan också skriva ut blanketten och fylla i uppgifterna för hand. Bifoga en kopia av anställningsavtalet eller motsvarande utredning över anställningen till ansökan. Om du ansöker om rörlighetsunderstöd när du deltar i utbildning, ska du också bifoga en kopia av ditt arbetsavtal när du fått det.

Om du får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning betalas rörlighetsunderstödet ut av FPA. Sänd i så fall in ansökan till FPA per post eller lämna in den personligen på FPA:s närmaste verksamhetsställe.

Om du får inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning betalas understödet ut av din egen arbetslöshetskassa. Kontrollera i så fall med arbetslöshetskassan hur ansökan ska lämnas in.

 

Artikeln grundar sig på en intervju med Antti Ristimäki, jurist på FPA.

Rörlighetsunderstödet uppmuntrar till att söka arbete också på längre håll

 • Rörlighetsunderstödet är en ekonomisk morot som ska uppmuntra arbetslösa arbetssökande att ta emot arbete också utanför det egna pendlingsområdet.
 • Understödet är avsett som stöd för kostnaderna för arbetsresor och/eller flyttkostnader.
 • Understödet kan beviljas om
  • du har rätt till en arbetslöshetsförmån, dvs. får arbetsmarknadsstöd eller arbetslöshetsdagpenning
  • du tar emot ett heltids- eller deltidsarbete som pågår minst två månader
   eller inleder utbildning som behövs för arbetet.
  • din dagliga restid tur-retur är minst 3 timmar vid heltidsarbete eller två timmar vid deltidsarbete.
 • I samband med deltidsarbete betalas rörlighetsunderstödet endast för utförda arbetesdagar.
 • Understödet är 32,40 euro per dag. Det kan höjas ifall mottagaren har minderåriga barn att försörja eller ifall arbets- eller utbildningsplatsen befinner sig på över 200 kilometers avstånd.
 • Rörlighetsunderstödet söks hos FPA (personer som får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning) eller hos den egna arbetslöshetskassan (personer som får inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning).

På FPA:s webbplats finns mer information i frågan

Rörlighetsunderstöd

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.