Työ & Toimeentulo 3 min

Mikä ihmeen liikkuvuusavustus? 5 kysymystä Kelan uudesta etuudesta

Työtön työnhakija, löysitkö kiinnostavan työpaikan, mutta pitkä välimatka kodin ja työpaikan välillä epäilyttää? Tarkista, oletko oikeutettu liikkuvuusavustukseen, ja muista hakea etuutta ennen kuin aloitat työssäsi.

Kuuntele artikkeli

https://www.ispeech.org/text.to.speech

teksti Salla Peltonen, kuvitus Antti Pulkkinen 9.5.2017

Liikkuvuusavustusta voi saada, jos työmatka on pitkä tai muuttaa työn takia.

Miten liikkuvuusavustus helpottaa työn vastaanottamista?

Liikkuvuusavustuksen tavoitteena on kannustaa työttömiä työnhakijoita vastaanottamaan työtarjouksia myös oman työssäkäyntialueensa ulkopuolelta. Avustus on tarkoitettu tueksi työmatkaan tai kuluihin, jotka aiheutuvat muuttamisesta lähemmäs työpaikkaa.

Kuka voi saada liikkuvuusavustusta?

Jos olet oikeutettu työttömyysetuuteen, voit saada myös liikkuvuusavustusta. Mahdollinen meneillään olevan karenssi- tai omavastuuaika ei estä liikkuvuusavustuksen saamista.

Liikkuvuusavustuksen ehtona on, että otat vastaan vähintään kahden kuukauden mittaisen työn, joka perustuu työsuhteeseen. Lisäksi viikoittaisen työaikasi tulee olla keskimäärin vähintään 18 tuntia.

Jos työskentelet kokopäiväisesti, päivittäisen edestakaisen matka-ajan on oltava vähintään kolme tuntia ja osa-aikatyössä vähintään kaksi tuntia. Matka-aika lasketaan nopeimman käytössäsi olevan liikennevälineen mukaan.

Kuinka suuri liikkuvuusavustus on?

Liikkuvuusavustus on yhtä suuri kuin peruspäiväraha ilman korotusosia eli 32,40 euroa päivässä (vuonna 2017), ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Avustuksen määrä on tuloista riippumatta kaikille sama, eikä se vähennä muita mahdollisesti saamiasi sosiaalietuuksia. Liikkuvuusavustuksen käyttöä ei seurata niin, että tuen käytöstä pitäisi esimerkiksi toimittaa kuitteja Kelaan tai työttömyyskassaan.

Aika, jolta liikkuvuusavustusta maksetaan, riippuu solmimasi työsuhteen pituudesta. Jos otat vastaan

 • vähintään kaksi kuukautta kestävän työn, avustusta maksetaan 30 päivän ajalta
 • vähintään kolme kuukautta kestävän työn, avustusta maksetaan 45 päivän ajalta
 • vähintään neljä kuukautta kestävän työn, avustusta maksetaan 60 päivän ajalta.

Jos työskentelet osa-aikaisesti, voit saada samaan aikaan palkkaa, soviteltua työttömyysetuutta ja liikkuvuusavustusta.

Liikkuvuusavustuksen ensimmäinen erä maksetaan takautuvasti kahden viikon ajalta ja siitä eteenpäin kuukauden välein.

Miten liikkuvuusavustusta haetaan?

Liikkuvuusavustusta täytyy hakea aina ennen työsuhteen alkamista. Hae avustusta täyttämällä liikkuvuusavustushakemus huolellisesti. Lomakkeessa kysytään tiedot työnantajastasi, työsuhteestasi sekä päivittäisestä työmatkareitistäsi ja matkaan kuluvasta ajasta. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti, tulostaa ja allekirjoittaa tai tulostaa ja täyttää tiedot käsin. Liitä hakemukseen kopio työsopimuksestasi tai muu vastaava selvitys työsuhteestasi.

Jos saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa, liikkuvuusavustuksen maksaja on Kela. Postita tässä tapauksessa hakemuksesi Kelaan tai vie se henkilökohtaisesti lähimpään Kelan toimipisteeseen.

Jos saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, avustuksen maksaa se työttömyyskassa, johon kuulut. Tarkista tässä tapauksessa työttömyyskassastasi, miten hakemus toimitetaan perille.

Miten uusi liikkuvuusavustus eroaa vanhoista matka- ja muuttoavustuksista?

Liikkuvuusavustus korvasi vuoden 2017 alussa aiemmat matka- ja muuttoavustukset.

Uuden avustuksen edellytyksenä ei ole tietty kilometrimäärä kodin ja työpaikan välillä vaan työmatkaan kuluva aika. Aiemman matka-avustuksen saaminen edellytti, että työpaikka sijaitsi työssäkäyntialueen ulkopuolella eli yli 80 kilometrin päässä.

Vanha matka-avustus oli tarkoitettu vain työmarkkinatukea saaville henkilöille. Lisäksi TE-toimisto antoi sitovan lausuntonsa matka-avustuksen maksamiseen. Uutta liikkuvuusavustusta voivat saada myös työttömyyspäivärahaan oikeutetut henkilöt, eikä etuus ole maksajan eli Kelan tai työttömyyskassan harkintaan perustuva asia.

Myöskään työnantajan työntekijän palkkaamisesta mahdollisesti saama palkkatuki ei estä liikkuvuusavustuksen maksamista työntekijälle.

Artikkelia varten on haastateltu lakimies Antti Ristimäkeä Kelasta.

Liikkuvuusavustus kannustaa hakemaan töitä kauempaakin

 • Rahallinen porkkana, jonka tarkoituksena on kannustaa työttömiä työnhakijoita vastaanottamaan työtä oman työssäkäyntialueensa ulkopuolelta.
 • Tukee työmatka- ja/tai muuttokuluissa.
 • Korvasi vuoden 2017 alussa matka-avustuksen ja muuttokustannusten korvauksen.
 • Voit saada, jos
  • olet oikeutettu työttömyysetuuteen eli saat työmarkkinatukea tai työttömyyspäivärahaa,
  • vastaanotat vähintään kahden kuukauden mittaisen koko- tai osa-aikaisen työn
  • edestakaiseen työmatkaasi kuluu päivittäin vähintään kolme tuntia (kokoaikatyö) tai kaksi tuntia (osa-aikatyö)
  • työskentelet keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa.
 • Avustuksen määrä on 32,40 euroa päivässä. Sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa, enintään 60 päivän ajalta.
 • Haetaan Kelasta (työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajat) tai omasta työttömyyskassasta (ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saajat).

Lue lisää Kelan sivuilta

Liikkuvuusavustus

Kysy Kelasta - asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi

Viimeisimmät tästä aiheesta

Työttömyysturva ja tulot • Re: Pääomatulojen vaikutus
Asumistuki työttömyysaikana • Asumistuki ja vuokrasopimus
Työttömyysturva ja tulot • Keikkatyö
Kysy Kelasta