Gå till innehåll

Jenni deltidsjobbar och får jämkat arbetsmarknadsstöd

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 28.11.2017
Översättaren Jenni Pakula, 29, jobbar i ett andelslag som hon grundade tillsammans med sina studiekompisar. Kundkretsen växer långsamt, och det jämkade arbetsmarknadsstödet kompletterar löneinkomsten.
Lyssna på artikeln
Jenni Pakula selaa sanakirjaa.
Översättaren Jenni Pakulas arbetsmängd varierar från månad till månad. Hon får arbetsmarknadsstöd utifrån sina inkomster; efter 300 euro sänker varje intjänad euro stödet med 50 cent.

”De som har jobbat med översättning i flera år har helt bra med arbete. Själv har jag inte någon inarbetad kundkrets ännu, och därför växlar arbetsmängden”, berättar Jenni Pakula, som utexaminerades som översättare i december 2016.

Jenni översätter bland annat dokument, varudeklarationer och marknadsföringstexter från ryska, engelska och svenska till finska. Vanligtvis hittar kunderna Tammerforsöversättaren via andelslaget Kääntövoima.

”Några studiekompisar och jag grundade andelslaget för ett par år sedan. Vi var inte någon tätt sammansluten grupp från början, men det verkade intressant att göra saker på egen hand och grunda ett andelslag. I andelslaget har jag lärt mig exempelvis projekthantering och kundsamarbete.”

Jennis andelslag har inget gemensamt kontor ännu, men det går bra att arbeta hemifrån eller till och med på kafé.

Uppgifter om arbete kan lämnas in via FPAs e-tjänst – ”Det är praktiskt”

När Jenni utexaminerades i december 2016 var hon redan anställd vid andelslaget. Hon ansökte om och beviljades jämkat arbetsmarknadsstöd genast från och med januari 2017, eftersom hon anade att det inte skulle finnas tillräckligt med jobb i början.

Vid deltidsarbete eller tillfälligt arbete sammanjämkas arbetslöshetsförmånen med förvärvsinkomsterna i jämkningsperioder på fyra veckor eller per kalendermånad, såsom i Jennis fall. Den som är arbetslös kan tjäna 300 euro per månad utan att arbetslöshetsförmånen sänks över huvud taget. Därefter sänker varje intjänad euro arbetslöshetsförmånen med 50 cent.

”Första gången visste jag inte riktigt för vilken period jag ska göra anmälan och när, men andra gången gick det redan lättare. Jag lämnar alltid in anmälan om arbete via FPA:s e-tjänst, vilket är behändigt.”

Sedan 2019 är det inte längre nödvändigt för personer med jämkad arbetslöshetsförmån att sända sina lönebesked till FPA. FPA får löneuppgifterna direkt från inkomstregistret. FPA ska alltid meddelas om inkomster från företagsverksamhet.

En optimist som litar på att bli sysselsatt

Under det första året har Jennis arbetsmängd varierat mycket. I somras var det dödstyst i tre månader, och då fick Jenni fullt arbetsmarknadsstöd. I höst har hon haft helt hyggligt med jobb – upp till ett par veckor varje månad.

Vissa månader har arbetsmarknadsstödet varit Jennis primära inkomstkälla, men ibland kan hela hälften av månadsinkomsterna bestå av förvärvsinkomst. Ännu har Jenni inte varit fullt sysselsatt och inte heller helt utan jämkat arbetsmarknadsstöd under en endaste månad.

Jenni översätter bland annat dokument, varudeklarationer och marknadsföringstexter från ryska, engelska och svenska till finska.

”Det påstås ofta att de arbetslösa är lata och måste piskas. Jag medger att jag tar åt mig en aning trots att jag många månader har känt mig nöjd över att jag kunnat arbeta och klarat mig. Arbete lönar sig alltid.”

Jenni säger att hon är en optimistisk arbetslös. Under studietiden vande hon sig vid att klara sig på anspråkslösa summor, och hon vet att det också i många andra branscher tar tid innan de nyutexaminerade hittar arbete.

”Tack vare det jämkade arbetsmarknadsstödet kan jag koncentrera mig på att söka arbete de dagar då jag är arbetslös”.

”Jag litar på att jag snart kommer att jobba heltid antingen i vårt andelslag eller i ett lönearbete. Jag söker heltidsarbete, och tack vare det jämkade arbetsmarknadsstödet kan jag koncentrera mig på att söka arbete de dagar då jag är arbetslös”.

Tills vidare jobbar Jenni hemifrån. Andelslaget siktar dock på allt aktivare kundanskaffning och vill hitta ett kontor där medlemmarna kan arbeta tillsammans.

Artikeln har uppdaterats 1.4.2019. Till artikeln har fogats uppgifter om ändringar som trädde i kraft 2019 och i och med vilka mottagande av ett deltidsarbete inte längre fördröjer utbetalningen av arbetslöshetsförmånen och löneuppgifter inte längre behöver meddelas till FPA.

Jämkad arbetslöshetsförmån

  • Arbetslöshetsförmånen jämkas med förvärvsinkomsterna när en arbetslös får förvärvsinkomster till exempel från ett deltidsarbete eller heltidsarbete som varar högst två veckor.
  • Utbetalningen av jämkad arbetslöshetsförmån ändrades 1.4.2019. Framöver påverkar inte förvärvsinkomsterna från deltidsarbete och kortvarig anställning arbetslöshetsförmånen förrän lönen är betald. Sålunda fördröjer inte mottagande av deltidsarbete eller kortvarig anställning längre utbetalningen av arbetslöshetsförmånen.
  • Det skyddade beloppet är 300 euro, varefter varje intjänad euro sänker arbetslöshetsförmånen med 50 cent.
  • Utan förhöjningar uppgår den arbetslöshetsförmån som FPA betalar ut till i medeltal 697 euro per månad. Den som är medlem i en arbetslöshetskassa och som under granskningsperioden på 28 månader har jobbat minst 18 timmar under 26 kalenderveckor kan dessutom ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning.
  • I det arbetskraftpolitiska utlåtandet fastställer TE-tjänsterna om de arbetskraftspolitiska villkoren för att få arbetslöshetsförmån fylls.
  • Arbetslöshetsdagarna och arbetsdagarna ska anmälas till FPA
  • Arbetslöshetsförmån kan sökas i FPA:s e-tjänst.

 

Beräkna beloppet på arbetslöshetsförmånen

Räknare för arbetsmarknadsstödRäknare för grunddagpenning

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.