Gå till innehåll

Flytt på kommande och du undrar om bostadsbidraget ändras?

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 26.9.2020
Ska du flytta till ett nytt hem och undrar hur det kommer att påverka ditt bostadsbidrag? När du byter bostad, ska bostadsbidraget justeras. Kom ihåg att ansöka om justering av bostadsbidraget i god tid.
Lyssna på artikeln
""

Tips för dig som byter bostad

  1. Om du får bostadsbidrag och håller på att flytta ska du ansöka om justering av bostadsbidraget. Du kan göra det i MittFpa. Ansök om justering genast när du har skrivit på hyresavtalet och har fått veta flyttningsdagen.
  2. Bostadsbidraget justeras från början av den månad då du betalar boendekostnader för den nya bostaden för hela månaden. Till exempel om ditt hyresavtal är i kraft från och med 1.11, du betalar hela hyran för november månad och du flyttar in i lägenheten i november, justeras bidraget från och med 1.11.
  3. Bostadsbidraget blir inte automatiskt större trots att du flyttar in i en större eller dyrare bostad. FPA betalar bostadsbidrag för godtagbara boendeutgifter. Till exempel för en hyresbostad är sådana utgifter förutom hyran även vatten- och värmeutgifter som betalas separat. För godtagbara boendeutgifter har man i lagen definierat en övre gräns som kallas maximibelopp. De påverkas av hushållets storlek och i vilken kommun bostaden ligger. Du kan få bostadsbidrag högst enligt maximibeloppen även om dina boendeutgifter är högre än maximibeloppen.
    • Exempel: Du flyttar med din partner till en hyreslägenhet i Helsingfors, och hyran är 1 000 euro per månad. För ett hushåll på 2 personer i Helsingfors kan FPA godkänna boendeutgifter på högst 843 euro per månad. Bostadsbidraget räknas alltså utifrån boendeutgifter på 843 euro.
  4. Med hjälp av en räknare kan du uppskatta hur mycket bostadsbidrag du kan få för din nya bostad. I räknarens anvisningar hittar du tips för att beräkna dina inkomster. Märk att räknarens resultat bara är en uppskattning av bidraget. När din ansökan har behandlats får du ett beslut där du ser bostadsbidragets belopp.

Uppdateras 18.1.2023

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.