Gå till innehåll

Ansöker du om utkomststöd? Skicka räkningar så här

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 5.8.2018
Ska du skicka in räkningar tillsammans med din ansökan om grundläggande utkomststöd? Här är några tips för att försäkra dig om att räkningarna behandlas av FPA enligt dina önskemål.
Lyssna på artikeln
""

5 tips om räkningar som täcks med grundläggande utkomststöd

 1. Enklast är det att skicka räkningar via webben. Fotografera eller skanna räkningen och lägg till den till din ansökan. Kom ihåg att ta en bild av och lämna in alla sidor av räkningen! Om du skickar räkningarna per post eller till FPA:s serviceställe, skicka alltid kopior av räkningarna. Behåll originalet, eftersom FPA inte skickar räkningar tillbaka till dig.
 2. Gör det i god tid! Räkningar beaktas alltid i utkomststödet för den månad då räkningen förfallit första gången. Grundläggande utkomststöd kan inte beviljas för indrivnings- eller förseningsavgifter.
 3. FPA betalar summan för räkningen i allmänhet till dig, och du sköter själv betalningen.
  • Om du vill att FPA betalar räkningen direkt till faktureraren, till exempel hyresvärden eller elbolaget, skriv på varje räkning betalas till faktureraren.
  • När FPA sköter betalningen direkt till faktureraren, är utkomststödet som betalas till ditt konto därför mindre.
 4. Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd kan du lämna in räkningarna senare, förutsatt att de förfaller till betalning under den tid som beslutet gäller.
  • Via webben. Skicka in fakturor med funktionen Meddelanden i e-tjänsten. Som ämne ska du välja Utkomststöd och därefter Faktura för det grundläggande utkomststödet.
  • Per post eller till FPA:s serviceställe. Bifoga FPA:s blankett Följebrevet för utgifter (TO3 r) eller skriv din personbeteckning på alla fakturor. Om du vill att FPA betalar räkningen direkt till faktureraren, skriv på varje räkning betalas till faktureraren.
 5. Räkningarna som du skickar med ansökan syns i beslutet som du får. Om räkningarna som du skickar in i efterhand godkänns får du en betalningsnotifikation. FPA betalar räkningen bara ifall utkomststödet som beviljats till dig räcker till för att betala räkningen. Kontrollera alltid i beslutet eller i betalningsnotifikationen om det har varit möjligt att betala dina räkningar direkt till faktureraren.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.