Gå till innehåll

Fick du basinkomst? Gör så här, när försöket med basinkomst slutar

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 8.11.2018
Det tvååriga försöket med basinkomst tog slut vid utgången av år 2018. Om du har fått basinkomst och du inte under försöket har ansökt om andra förmåner som du är berättigad till, ska du ansöka om dem separat.
Lyssna på artikeln
""

Vad ska jag göra när försöket med basinkomst tar slut?

  1. Om du är helt eller delvis arbetslös, kontrollera då att du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. Om din jobbsökning inte är i kraft ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande enligt TE-tjänsternas anvisningar.
  2. Ansök om arbetslöshetsförmåner hos FPA. Smidigast skickar du din ansökan med bilagor via e-tjänsten.
  3. Om din jobbsökning är i kraft och du har ansökt om arbetslöshetsförmåner hos FPA under försöket, ska du fylla i anmälan om arbetslöshetstid med 4 veckors mellanrum.
  4. Kom ihåg, att om TE-tjänster har fastställt en karens för dig under slutet av år 2018, kan den utgöra ett hinder för utbetalning av arbetslöshetsförmåner ännu efter att försöket med basinkomst har tagit slut. Också arbete, företagande och studier kan inverka på arbetslöshetsförmånerna. Dessutom kan väntetiden i samband med arbetsmarknadsstöd inverka på rätten till arbetslöshetsförmån. Kontakta FPA eller TE-tjänster, så att din situation kan redas ut.
  5. Behöver du råd med att ansöka om arbetslöshetsförmån eller andra förmåner? FPA betjänar på numret 020 692 230 måndag–fredag kl. 9−15. Du kan också boka tid för kundservice per telefon eller för ett besök på ett av FPA:s serviceställen.

Läs också: Är du arbetslös och vill studera?

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.