Tips 2 min

Är du arbetslös och vill studera?

Om du har fyllt 25 år kan du studera och lyfta arbetslöshetsförmån upp till ett halvår, förutsatt att du har nytta av kunskaperna när du söker jobb. Informera alltid TE-tjänster på förhand om studierna.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 11.2.2019
Mies tietokoneella.

6 tips om kortvariga studier

  1. Kortvariga studier ska ge yrkesfärdigheter eller stödja företagsverksamhet. Det här betyder att man med stöd av en arbetslöshetsförmån inte kan studera sådant som klart är av hobbynatur.
  2. Många olika typer av studier duger. Du kan till exempel avlägga grundstudier eller en enskild kurs vid det öppna universitetet. Du kan också utveckla din kompetens, till exempel skaffa utbildning eller språkkunskaper som krävs för ett yrke. Eller slutföra studier som du har avbrutit tidigare. Då ska det i regel ha gått minst 12 månader sedan studierna avbröts.
  3. Rätten till studier med stöd av arbetslöshetsförmånen kan bara användas en gång och bara för en studiehelhet per gång.
  4. Kortvariga studier får omfatta högst 6 månader på en gång eller uppdelat i perioder. TE-tjänster bedömer inte ditt behov av utbildning och inte heller om de är heltids- eller deltidsstudier. Du ska ändå informera dem på förhand om studierna, eftersom de bedömer studiernas längd och gör vid behov en utredning.
  5. Du är skyldig att söka arbete och att ta emot arbete även under tiden med kortvariga studier.
  6. Du kan fortsättningsvis få en arbetslöshetsförmån också för studier som varar längre än 6 månader. Med arbetslöshetsförmåner kan man också stöda så kallade frivilliga studier och studier på deltid. För dessa gäller emellertid andra villkor än för de kortvariga studierna.

FPA och TE-tjänster har gjort de här tipsen i samarbete.