Siirry sisältöön

Oletko työtön ja haluaisit opiskella?

Työ & Toimeentulo | 22.5.2023
Jos haluat parantaa työllistymismahdollisuuksiasi opiskelemalla, voit suorittaa erilaisia opintoja työttömyysaikanasi. Tähän juttuun on koottu tietoa opinnoista, joiden ajalta on mahdollista saada työttömyysetuutta. Ilmoita opinnoistasi aina etukäteen TE-palveluihin.
Kuuntele artikkeli
""

1. Omaehtoinen opiskelu: kun haluat opiskella päätoimisesti

Voit saada työttömyysetuutta omaehtoiseen opiskeluun, jos olet täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä.

Sovi omaehtoisten opintojen suorittamisesta TE-palveluiden tai kunnan kanssa. TE-palvelut tai kunta arvioi, ovatko opintosi sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi. TE-palvelut tai kunta myös seuraa opintojesi etenemistä.

Omaehtoiseen opiskeluun voi saada tukea enintään 24 kuukautta yhtä opintojen muodostamaa kokonaisuutta kohti.

Sinulla on velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä myös silloin, kun suoritat omaehtoisia opintoja.

2. Työvoimakoulutus: kun haluat täydentää osaamistasi

Jos olet työtön tai vaarassa jäädä työttömäksi, sinulla voi olla mahdollisuus päästä työvoimakoulutukseen. Työvoimakoulutus on TE-palveluiden hankkimaa koulutusta, joka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä koulutusta järjestävien oppilaitosten kanssa.

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa ammattitaitoa ja työnsaantimahdollisuuksia tai valmiuksia toimia yrittäjänä. Tavoitteena voi olla myös työpaikan säilyttäminen. Työvoimakoulutukseen pääseminen edellyttää, että sinulla on TE-palveluiden tai kunnan toteama koulutustarve.

Työvoimakoulutus on työllistymistä edistävä palvelu, jonka ajalta voit saada Kelasta työttömyysetuuden lisäksi kulukorvausta.

3. Lyhytkestoinen opiskelu: kun haluat opiskella enintään 6 kuukautta

Jos olet yli 25-vuotias, olet opiskellut aiemmin ja sinulta puuttuu tutkinnosta vain pieni osa tai haluat suorittaa jonkin lyhyen täydentävän kurssin, sinulla voi olla mahdollisuus tehdä lyhytkestoisia opintoja ja saada tältä ajalta työttömyysturvaa. Opiskelusi voi tällöin kestää enintään 6 kuukautta kerralla tai jaksoissa.

Lyhytkestoisten opintojen täytyy antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa. Voit suorittaa esimerkiksi avoimen yliopiston perusopintoja tai jonkin yksittäisen kurssin. Voit hankkia myös esimerkiksi ammattiin tarvittavaa lisäkoulutusta tai kielitaitoa.

Voit myös tehdä aiemmin keskeytyneet opintosi loppuun lyhytkestoisena opiskeluna. Tällöin opintojesi keskeytymisestä pitää yleensä olla vähintään 12 kuukautta.

Ilmoita lyhytkestoisista opinnoistasi TE-palveluihin ennen opintojen aloittamista. Sinulla on velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä myös lyhytkestoisten opintojen aikana.

4. Sivutoiminen opiskelu: kun haluat suorittaa opintoja, jotka eivät johda tutkintoon

Sinun on mahdollista opiskella myös sivutoimisesti työttömyysetuudella. Sivutoiminen opiskelu on laajuudeltaan tai kestoltaan vähäistä.

Esimerkiksi lyhyehköt kurssit, pätevöitymiskoulutukset ja kansalaisopiston opinnot eivät vaikuta työttömyysetuuden saamiseen. Myöskään työllistymistä edistävän palvelun osana suoritetut opinnot eivät vaikuta oikeuteen saada työttömyysetuutta.

Sivutoimisena voit myös suorittaa opintoja, jotka olet aloittanut aiemman työsuhteesi aikana. Tämä on mahdollista silloin, jos olet tullut lomautetuksi tai irtisanotuksi työstäsi taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.

Myös päätoimiset opinnot voidaan katsoa sivutoimiseksi, jos olet opintojesi aikana vähintään 6 kuukauden ajan käynyt työssä vakiintuneesti tai työllistynyt yrittäjänä. Näin voit osoittaa opintojen sivutoimisuuden omalla työlläsi.

Sinulla on velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä myös sivutoimisten opintojen aikana.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.