Gå till innehåll

Är du arbetslös och vill studera?

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 22.5.2023
Om du vill förbättra dina möjligheter att få arbete genom att studera kan du avlägga olika slags studier under din arbetslöshetstid. I den här artikeln finns information om studier som kan stödas med arbetslöshetsförmån. Informera alltid arbets- och näringstjänster (AN-tjänster) på förhand om studierna.
Lyssna på artikeln
""

1. Frivilliga studier: när du vill studera på heltid

Du kan få arbetslöshetsförmåner för frivilliga studier om du har fyllt 25 år senast då studierna inleds.

Kom överens om hur de frivilliga studierna ska genomföras tillsammans med AN-tjänster eller kommunen. AN-tjänster eller kommunen bedömer om dina studier kan betraktas som frivilliga studier för arbetssökande. AN-tjänster eller kommunen följer också upp studieframgången.

Frivilliga studier kan stödjas under högst 24 månader per den helhet som studierna bildar.

Du är skyldig att söka arbete och att ta emot arbete även under tiden med frivilliga studier.

2. Arbetskraftsutbildning: när du vill utveckla din kompetens

Om du är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös kan du ha möjlighet att delta i arbetskraftsutbildning. Arbetskraftsutbildning är utbildning som tillhandahålls av AN-tjänster och som planeras och genomförs i samarbete med de läroanstalter som ordnar utbildningen.

Syftet med utbildningen är att förbättra yrkesskickligheten och möjligheterna att få arbete eller förutsättningarna att arbeta som företagare. Målet kan också vara att man får behålla sin arbetsplats. En förutsättning för att du ska få delta i arbetskraftsutbildning är att du har ett utbildningsbehov som har konstaterats av AN-tjänster eller kommunen.

Arbetskraftsutbildning är sysselsättningsfrämjande service och du kan utöver arbetslöshetsförmån också få kostnadsersättning från FPA under utbildningstiden.

3. Kortvariga studier: när du vill studera i högst 6 månader

Om du är över 25 år, har studerat tidigare och bara saknar en liten del av din examen eller om du vill avlägga en kortare kompletterande kurs kan du ha möjligheten att avlägga kortvariga studier och få arbetslöshetsförmån för den här tiden. Dina studier får då omfatta högst 6 månader på en gång eller indelat i perioder.

De kortvariga studierna ska ge yrkesfärdigheter eller stödja företagsverksamhet. Du kan avlägga till exempel grundstudier eller en enskild kurs vid ett öppet universitet. Du kan t.ex. skaffa tilläggsutbildning eller språkkunskaper som krävs för ett yrke.

Du kan också slutföra tidigare avbrutna studier som kortvariga studier. Då ska det i regel ha gått minst 12 månader sedan dina studier avbröts.

Informera AN-tjänster på förhand om dina kortvariga studier. Du är skyldig att söka arbete och att ta emot arbete även under tiden med kortvariga studier.

4. Deltidsstudier: när du vill avlägga studier som inte leder till examen

Du har även möjlighet att studera på deltid med arbetslöshetsförmån. Omfattningen eller varaktigheten av deltidsstudierna är obetydlig.

Till exempel korta kurser, behörighetsgivande utbildningar och studier vid medborgarinstitut påverkar inte rätten till arbetslöshetsförmåner. Studier som genomförts som en del av sysselsättningsfrämjande service inverkar inte heller på rätten till arbetslöshetsförmåner.

Som deltidsstuderande kan du också avlägga studier som du har inlett under ett tidigare anställningsförhållande. Det här är möjligt om du har blivit permitterad eller uppsagd från ditt arbete av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

Även heltidsstudier kan betraktas som deltidsstudier om du under dina studier arbetat stadigvarande i minst 6 månader eller sysselsatt dig som företagare. På så sätt kan du genom ditt arbete påvisa att studierna sker på deltid.

Du är skyldig att söka arbete och att ta emot arbete även under tiden med deltidsstudier.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.