Gå till innehåll

basinkomst

Fick du basinkomst? Gör så här, när försöket med basinkomst slutar
Det tvååriga försöket med basinkomst tog slut vid utgången av år 2018. Om du har fått basinkomst och du inte under försöket har ansökt om andra förmåner som du är berättigad till, ska du ansöka om dem separat.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.