Gå till innehåll

Ska du flytta utomlands? Så här ansöker du om rätt till vård

Allmänt | 8.12.2023
Ansök om rätt till vård från FPA när du flyttar till ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och vill få vård på samma villkor som landets invånare.
Lyssna på artikeln
två personer tittar på smartphone.

När en person flyttar från Finland för att arbeta som utstationerad till ett annat europeiskt land eller som pensionär, måste han eller hon i sitt hemland ansöka om rätt till vård. Det är också en bra idé för gränsarbetare och sjömän att ansöka om det. Vad innebär rätt till vård? Planerare Karoliina Andersson från FPA:s Gränsöverskridande hälso- och sjukvård svarar på frågor.

Vad innebär rätt till vård? 

Rätten till vård avgör om Finland ansvarar för kostnaderna för din sjukvård i situationer där du flyttar till eller arbetar i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. Om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader får du den sjukvård du behöver när du vistas eller arbetar utomlands till priset av den lokala kundavgiften.

Det enklaste sättet att ta reda på din rätt till sjukvård, finansierad av Finland, är att lämna in en ansökan om rätt till vård till MittFPA. Du får ett beslut om rätt till vård, av vilket framgår om Finland ansvarar för kostnaderna för din sjukvård.

I samband med beslutet om rätt till vård beviljar FPA dig, när villkoren uppfylls dessutom ett intyg om rätt till vård S 1, med vilket du påvisar din rätt till sjukvård utomlands. Intyget ska registreras hos sjukförsäkringsinstitutionen i bosättningslandet. Vid behov får du också ett intyg om rätt till vårdförmåner i Finland, med vilket du kan påvisa din rätt till offentlig hälso- och sjukvård i Finland.

Om Finland ansvarar för kostnaderna för din sjukvård när du vistas utomlands. Du har även rätt att använda det europeiska sjukvårdskortet utfärdat av FPA.

LÄS OCKSÅ
Vad ska man göra om man insjuknar utomlands? Läs expertens råd

Vem måste ansöka om rätt till vård? 

Du måste ansöka om rätt till vård om du flyttar från Finland som utstationerad arbetstagare i ett finskt företag eller flyttar för att tillbringa dina pensionsdagar eller flyttar utomlands med familjemedlemmar. Även gränsarbetare och sjömän måste ansöka om rätt till vård.

Studerande eller andra som tillfälligt vistas utomlands behöver inte ansöka om det, utan de påvisar sin rätt till vård med ett europeiskt sjukvårdskort utfärdat av Finland.  

LÄS OCKSÅ
Är du pensionär och tänker bosätta dig på spanska solkusten? Ta reda på om dina FPA-ärenden är i ordning innan du åker
LÄS OCKSÅ
Elena var utbytes­studerande i Thailand: ”Att studera utomlands var en fantastisk upplevelse”
LÄS OCKSÅ
5 skäl att skaffa det europeiska sjukvårdskortet

När ska man ansöka om rätt till vård i destinations­landet?

När du flyttar utomlands av andra skäl än de som nämns ovan och din flytt inte kan anses vara tillfällig, upphör du att omfattas av den sociala tryggheten i Finland vanligtvis den dag du flyttar och Finland ansvarar inte längre för kostnaderna för din sjukvård. Du har inte längre rätt att använda det europeiska sjukvårdskortet som utfärdats av Finland, utan det land där du är bosatt eller arbetar ansvarar för kostnaderna för din sjukvård. Då ska du kontakta sjukförsäkringskassan i ditt destinationsland för att klargöra saken.

När är den bästa tid­punkten att ansöka om rätt till vård?

Du bör ta itu med frågan så snart du vet att du kommer att flytta utomlands. Behandlingen kan ta några månader. Naturligtvis kan du ansöka om rätt till vård även senare.

Hur ansöker man om rätt till vård? 

Ansök om rätt till vård från FPA med ansökningsblanketten SV140 Finland till utlandet. Vid behov kan du begära mer information per telefon eller via meddelandetjänsten från FPA:s center för internationella ärenden

Vad ska jag göra efter att ha fått beslutet om rätt till vård? 

När du beviljas rätt till vård får du samtidigt tydliga anvisningar om hur du ska göra med det beviljade intyget om rätt till vård. 

Vad händer om rätten till vård inte har avgjorts?   

Du har alltid rätt till minst nödvändig sjukvård. Rätt till vård kan också sökas och avgöras i efterhand.

Vad mer bör jag veta om rätt till vård? 

Intyg om rätt till vård som har beviljats av FPA är endast giltigt i EU/EES-länderna, Schweiz, Storbritannien och Nordirland. Intyget över rätt till vård ersätter inte en reseförsäkring.

Rätt till vård

Rätt att få vård utomlands mot samma klientavgift som lokalbefolkningen

  • Rätt till vård är FPA:s förmån, som söks från FPA:s center för internationella ärenden.
  • Ansök om rätt till vård så snart du vet att du ska flytta utomlands.
  • Om rätten till vård inte har utretts kan kunden bli tvungen att själv betala för den vård som erhållits utomlands.

Som sakkunnig planerare Karoliina Andersson från FPA:s Gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Text Arja Krank Bild FPA

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.