Siirry sisältöön

Kuinka paljon opiskelija saa tienata? Näin tulojen ja tukien yhdistäminen onnistuu

Opiskelu | 3.9.2019
Opiskelijana sinun täytyy seurata aktiivisesti tulojesi määrää, koska tulot voivat vaikuttaa opintotukeen ja asumistukeen. Jos tuloja on paljon, on riski, että tukia maksetaan liikaa. Silloin Kela perii ylimääräiset tuet takaisin jälkikäteen.
Kuuntele artikkeli
""

Read this article in English: Combining student benefits with income from other sources: How much can you earn?

Kuinka paljon saa tienata, jos saa opinto- ja asumistukea?

Tulosi voivat vaikuttaa sekä opintotukeen että asumistukeen, mutta yhtä tulorajaa niissä ei ole. Asumistuessa ja opintotuessa on täysin erilaiset tulorajat ja tulojen tarkastelutavat.

Opintotuessa on vuosituloraja, johon nostamasi opintotukikuukausien määrä vaikuttaa. Opintotuessa ei ole merkitystä, missä vaiheessa vuotta tulot saadaan. Asumistuessa yhtä vuositulorajaa ei ole, vaan tuloja tarkastellaan kuukausitasolla.

Millaiset ovat opintotuen tulorajat ja miten omansa saa selville?

Opintotukikuukausien määrä vaikuttaa vuositulorajaan. Mitä useampana kuukautena opintotukea saa, sitä pienempi vuosittainen tuloraja on.

Vuosina 2023 ja 2024 tulorajat ovat korkeammat kuin aiemmin. Jos opintotukea saa yhdeksältä kuukaudelta, tuloja voi olla 18 720 euroa vuodessa ilman, että tulot vaikuttavat opintotuen määrään. Sillä ei ole merkitystä, missä vaiheessa vuotta tulot saadaan.

Sinun pitää itse seurata tulojasi. Oman opintotuen tulorajan voi tarkistaa esimerkiksi OmaKelassa, ja huhtikuussa sieltä näkee myös vuositulojensa ennakkotiedot. Tulojen määrän voi selvittää myös esitäytetyn veroilmoituksen tai tulorekisterin avulla.

Asumistuella on oma tuloraja – millainen se on?

Asumistuessa yhtä vuositulorajaa ei ole, vaan tuloja tarkastellaan kuukausitasolla.

Asumistuessa tulot arvioidaan aina tulevalle ajalle joko jatkuvana tulona tai keskiarvotulona. Jatkuva tulo tarkoittaa, että tulot ovat samanlaiset vähintään kolme kuukautta asumistuen myöntämisestä tai tarkistamisesta eteenpäin.

Keskiarvotuloa puolestaan käytetään silloin, jos tulot vaihtelevat. Tällöin huomioidaan kaikki tulot, jotka sinun lasketaan saavan seuraavien 12 kuukauden aikana. Kuukausitulo arvioidaan jakamalla tulevien 12 kuukauden yhteenlasketut tulot 12:lla.

Tärkeää on muistaa, että kaikkien ruokakunnan jäsenten yhteenlasketut tulot vaikuttavat asumistuen määrään. Jos asut yksin tai kimppakämpässä erillisellä vuokrasopimuksella,  muodostat ruokakunnan yksin.

Mitä tehdä, jos kuukausittaiset tuloni muuttuvat tai vuosituloraja ylittyy?

Opintotuen tulorajan ylittymisestä ei ilmoiteta Kelaan. Jos tuloraja ylittyy kalenterivuoden aikana, rajaa voi nostaa perumalla opintotukikuukausia etukäteen. Toinen vaihtoehto on palauttaa maksettuja opintotukia seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Tuloja valvotaan jälkikäteen verotustietojen perusteella. Jos vuositulot ylittävät vuositulorajan, opintotukea peritään takaisin. Takaisin perittävään määrään lisätään 7,5 prosentin korotus.

Asumistukeen pitää hakea tarkistusta, jos ruokakunnan yhteenlasketut tulot nousevat vähintään 400 euroa kuukaudessa. Ilmoitus on tehtävä heti, kun muutos on tiedossa. Jos muutoksesta ei ilmoita, on riski, että tukea maksetaan liikaa ja ylimääräiset tuet peritään takaisin.

Asumistukea saavan opiskelijan kannattaa olla yhteydessä Kelaan myös silloin, jos hänen tulonsa pienenevät vähintään 200 euroa kuukaudessa tai asumismenot nousevat 50 euroa kuukaudessa.

Kela tarkistaa asumistuen vähintään kerran vuodessa. Tarkistuksesta lähetetään kotiin kirje noin kahta kuukautta ennen tarkistusajankohtaa. Jos tarkistushakemusta ei palauta ajoissa, Kela lakkauttaa tuen.

Monella opiskelijalla vuositarkistusaika on elokuun alussa, eli vuoden päästä asumistuen myöntämisestä, jos asumistukeen ei ole vuoden mittaan tullut muutoksia. Kirje vuositarkistuksesta lähetetään siinä tapauksessa kesäkuussa. Jos tarkistusajankohta on esimerkiksi 1. elokuuta, hakemuksen pitää olla Kelassa viimeistään kesäkuun lopussa.

Oman tuen vuositarkastuksen ajankohdan voi tarkistaa OmaKelasta.

Mistä muista muutoksista opiskelijan täytyy ilmoittaa Kelaan?

Kelaan täytyy ilmoittaa, jos vaihtaa asuntoa tai ruokakunnan kokoonpano muuttuu eli esimerkiksi muuttaa yhteen avopuolison kanssa. Kelalle pitää ilmoittaa myös, jos ottaa alivuokralaisen tai alivuokralainen muuttaa pois. Nämä vaikuttavat asumistukeen.

Opintotukea varten Kelaan ei tarvitse ilmoittaa asumiseen liittyvistä muutoksista, paitsi jos muuttaa pois vanhempansa luota tai vanhempansa luokse. Lisäksi opintotukea varten täytyy ilmoittaa, jos tuloja on saatu ulkomailta.

Miten opintotuen tulorajat määräytyvät sinä vuonna, kun aloitan opintoni tai valmistun?

Opintojen aloittamisvuonna on tärkeää huolehtia, että opiskeluaikana saadut tulot eivät ylitä opiskeluajan tulorajaa. Sama koskee valmistumisvuotta. Vuosina 2023 ja 2024 tuloraja saadaan laskemalla 1 040 euroa opiskeluajan opintotukikuukautta kohti ja 3 120 euroa opiskeluajan tuetonta kuukautta kohti.

Yksittäisen kuukauden tuloilla ei siis ole merkitystä, vaan opiskelukuukausien tulojen yhteismäärällä. Kun opiskeluaikana saadut tulot pysyvät opiskeluajan tulorajan sisällä, ennen opintojen aloittamista tai tutkinnon suorittamisen jälkeen voi tienata miten paljon tahansa.

Omia tulojaan voi ja kannattaa valvoa Kelan tulovalvontalaskurilla.

Jos tulot muuttuvat valmistumisen jälkeen, ilmoita muutoksesta välittömästi Kelaan asumistukea varten. Asumistuki ei ole sidoksissa opintoihin, joten tukea voi saada edelleen, jos tulot pysyvät pieninä.

Juttua varten on haastateltu erikoissuunnittelija Ilpo Lahtista ja erikoissuunnittelija Mirja Peltosta Kelasta. Juttua on päivitetty 25.8.2023.

Infografiikka avautuu klikkaamalla uuteen välilehteen, jossa se on suurennettavissa.
Infograafi, jossa kerrottu opiskelijan vuodesta opintotuen kannalta.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.