Siirry sisältöön

Kuinka paljon opiskelija saa tienata? Näin tulojen ja tukien yhdistäminen onnistuu

Opiskelu | 3.9.2019
Opiskelijan on seurattava aktiivisesti tulojensa määrää, koska tulot voivat vaikuttaa opintotukeen tai asumistukeen. Jos tuloja on paljon, on riski, että tukia maksetaan liikaa. Silloin ylimääräiset tuet peritään takaisin jälkikäteen.
Kuuntele artikkeli
Piirroskuvitus opiskelijasta.

Millaiset ovat opintotuen tulorajat ja miten omansa saa selville?

Opintotukikuukausien määrä vaikuttaa vuositulorajaan. Mitä useampana kuukautena opintotukea saa, sitä pienempi vuosittainen tuloraja on. Huomaa, että tässä jutussa kerrotut tulorajat koskevat vuonna 2020 tai vuonna 2021 saatuja tukia. Jos opintotukea saa yhdeksältä kuukaudelta, tuloja voi olla 12 498 euroa vuodessa ilman, että tulot vaikuttavat opintotuen määrään. Sillä ei ole merkitystä, missä vaiheessa vuotta tulot saadaan.

Oman opintotuen vuositulorajansa voi selvittää esimerkiksi Kelan nettisivujen laskureiden tai tulorajataulukon avulla.

Onko asumistuella eri tuloraja ja millainen se on?

Asumistuessa ja opintotuessa on täysin erilaiset tulorajat ja tulojen tarkastelutavat. Asumistuki myönnetään samoin periaattein opiskelijoille ja muille pienituloisille. Yhtä vuositulorajaa ei ole, vaan tuloja tarkastellaan kuukausitasolla. Helpointa on tarkistaa tulojen yläraja Kelan taulukosta.

Asumistuessa tulot arvioidaan aina tulevalle ajalle joko jatkuvana tulona tai keskiarvotulona. Jatkuva tulo tarkoittaa, että tulot ovat samanlaiset vähintään kolme kuukautta asumistuen myöntämisestä tai tarkistamisesta eteenpäin.

Keskiarvotuloa puolestaan käytetään silloin, jos tulot vaihtelevat. Tällöin huomioidaan kaikki tulot, jotka opiskelijan lasketaan sitten saavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Kuukausitulo arvioidaan jakamalla tulevien 12 kuukauden yhteenlasketut tulot 12:lla.

Voit ansaita joka kuukausi 300 euroa ilman, että se vaikuttaa asumistukeen. Jos siis esimerkiksi saat palkkaa 800 euroa kuussa, asumistuen määrää laskettaessa summasta huomioidaan 500 euroa.

Tärkeää on muistaa, että kaikkien ruokakunnan jäsenten yhteenlasketut tulot vaikuttavat asumistuen määrään. Jos asut yksin tai kimppakämpässä erillisellä vuokrasopimuksella, muodostat ruokakunnan yksin.

Mitä teen, jos opintotuen tuloraja ylittyy?

Opiskelijan pitää itse huolehtia siitä, että vuosituloraja ei ylity. Opintotuen tulorajan ylittymisestä ei siis ilmoiteta Kelaan.

Jos tuloraja ylittyy kalenterivuoden aikana, rajaa voi nostaa perumalla opintotukikuukausia etukäteen. Toinen vaihtoehto on palauttaa maksettuja opintotukia seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Tuloja valvotaan jälkikäteen verotustietojen perusteella. Jos vuositulot ylittävät vuositulorajan, opintotukea peritään takaisin. Takaisin perittävään määrään lisätään 7,5 prosentin korotus.

Mikä on helpoin tapa pysyä perillä siitä, pysyvätkö tulot opintotuen tulorajojen puitteissa?

Kelan asiointipalvelussa voi tarkistaa tulorajansa, ja huhtikuussa sieltä näkee myös vuositulojensa ennakkotiedot.

Tulojen määrän voit selvittää myös esitäytetyn veroilmoituksen tai tulorekisterin avulla. Jos tuloja on liikaa, opintotuen takaisinperinnän voi välttää, kun peruu tai palauttaa opintotukea.

Tienaan arvioitua enemmän. Pitääkö tulojen kasvamisesta ilmoittaa Kelaan asumistukea varten?

Asumistukeen pitää hakea muutosta, jos ruokakunnan yhteenlasketut tulot kasvavat vähintään 400 euroa kuukaudessa. Ilmoitus on tehtävä heti, kun muutos on tiedossa. Jos muutoksesta ei ilmoita, on riski, että tukea maksetaan liikaa ja ylimääräiset tuet peritään takaisin.

Jos opiskelija menee kesäksi töihin ja tulot kasvavat, voidaan asumistuki joutua tarkistamaan. Ennen hakemuksen tekemistä kannattaa ottaa yhteyttä Kelan puhelinpalveluun 020 692 210 ja varmistaa, onko tarkistus tarpeen.

Todennäköisesti moni opiskelija saa kesänkin ajalta asumistukea, mutta tulojen määrästä ja kestosta riippuu, tuleeko tukeen tarkistuksia. Asumistuen lakkautusta ei kannata automaattisesti kesätöiden vuoksi pyytää.

Miten asumistuen tulorajoja valvotaan?

Tuki tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Saat tarkistuksesta kotiin kirjeen noin kuukautta ennen tarkistusajankohtaa. Tarkistushakemus on palautettava ajoissa, tai muuten tuki lakkaa.

Monella opiskelijalla vuositarkistusaika on elokuun alussa, eli vuoden päästä asumistuen myöntämisestä, jos asumistukeen ei ole vuoden mittaan tullut muutoksia. Kirje vuositarkistuksesta lähetetään siinä tapauksessa heinäkuussa. Jos tarkistusajankohta on esimerkiksi 1. elokuuta, hakemuksen pitää olla Kelassa viimeistään 15. heinäkuuta.

Oman tuen vuositarkastuksen ajankohdan voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.

Mistä muista muutoksista opiskelijan on ilmoitettava Kelaan?

Opintotukea saavan opiskelijan pitää ilmoittaa Kelalle, jos muuttaa pois vanhempansa luota tai vanhempansa luokse, sillä se vaikuttaa tuen määrään. Valmistumisesta pitää myös ilmoittaa, paitsi jos opintotuki päättyy samassa kuussa.

Ilmoita myös opintojen keskeyttämisestä ja varusmies- tai asepalveluksen tai siviilipalveluksen aloittamisesta. Opintotukea ei voi saada, jos aloittaa oppisopimuskoulutuksen, jonka ajalta saa palkkaa. Sama koskee koulumatkatukea.

Asumistukea saavan opiskelijan kannattaa olla yhteydessä Kelaan silloin, jos hänen tulonsa pienenevät vähintään 200 euroa kuukaudessa tai asumismenot nousevat 50 euroa kuukaudessa.

Asumistukeen vaikuttaa myös se, jos muutat tai ruokakunnan kokoonpano muuttuu eli esimerkiksi muutat yhteen avopuolison kanssa. Ilmoita myös, jos otat alivuokralaisen tai alivuokralaisesi muuttaa pois.

Muutostilanteissa kannattaa aina käyttää Kelan asiointipalvelua. Siellä kerrotaan selkeästi, mistä muutoksista pitää ilmoittaa. Palvelu kertoo myös, mitä tietoja ja liitteitä tarvitaan.

Lue myös: Näin palkallinen työssäoppiminen vaikuttaa opiskelijan tukiin

Missä tilanteissa opintotuen tarkistus on tarpeetonta?

Opintotukea varten Kelaan ei tarvitse ilmoittaa asumiseen liittyvistä muutoksista, paitsi jos muuttaa asumaan vanhemman luokse tai pois vanhemman luota. Perhesuhteen muutoksista Kela saa tiedon väestötietojärjestelmästä. Esimerkiksi lapsen syntymän jälkeen opintotuen korotus myönnetään automaattisesti.

Omia tulojaan ei tarvitse ilmoittaa opintotukea varten, paitsi jos tulot on saatu ulkomailta. Myöskään opintopisteiden määriä ei tarvitse ilmoittaa, koska Kela saa tarpeelliset tiedot opintorekistereistä.

Miten tulorajat määräytyvät sinä vuonna, kun aloitan opintoni tai valmistun?

Silloin on tärkeintä huolehtia, että opiskeluaikana saadut tulot eivät ylitä opiskeluajan tulorajaa. Tämä tuloraja saadaan laskemalla 696 euroa opintotukikuukautta kohti ja 2 078 euroa tuetonta opiskelukuukautta kohti.

Yksittäisen kuukauden tuloilla ei siis ole merkitystä, vaan opiskelukuukausien tulojen yhteismäärällä. Kun opiskeluaikana saadut tulot pysyvät opiskeluajan tulorajan sisällä, ennen opintojen aloittamista tai tutkinnon suorittamisen jälkeen voi tienata miten paljon tahansa.

Omia tulojaan voi ja kannattaa valvoa Kelan tulovalvontalaskurilla.

Jos tulosi muuttuvat valmistumisen jälkeen, ilmoita muutoksesta välittömästi Kelaan asumistukea varten. Asumistuki ei ole sidoksissa opintoihin, joten voit saada tukea edelleen, jos tulosi pysyvät pieninä.

Juttua varten on haastateltu vastaava suunnittelija Ilpo Lahtista ja suunnittelija Mirja Peltosta Kelasta. Juttua on päivitetty 22.1.2020.

Infografiikka avautuu klikkaamalla uuteen välilehteen, jossa se on suurennettavissa.
Infograafi, jossa kerrottu opiskelikan vuodesta opintotuen kannalta

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.