Siirry sisältöön

Perhevapaa uudistui myös työn­antajan näkö­kulmasta

Koti & Perhe | 17.11.2022
Perhevapaauudistus tuo tasa-arvoa lapsen vanhemmille. Mitä muutos tarkoittaa työnantajan näkökulmasta? Palveluasiantuntija Anna Heikkinen kertoo vastauksia Kelan työnantajalinjalla useimmin kysyttyihin kysymyksiin.
Kuuntele artikkeli
Isä ja lapsi maalaavat sormiväreillä.

Mitä perhevapaan uudistaminen tarkoittaa?

1. elokuuta 2022 voimaan tullut perhevapaauudistus takaa lapsen kummallekin huoltajalle 160 arkipäivää, eli noin 6,5 kuukautta, vanhempainvapaata lapsen hoitamiseen. Uudistaminen tarkoittaa siis sitä, että yhteiskunta kannustaa vanhemmuuden ja hoitovastuun jakamista. Se antaa myös valinnanvaraa ja joustoa vanhempainvapaille lapsen kanssa.

Mitä se tarkoittaa työnantajan näkökulmasta?

Työnantajan on opeteltava, mitä muutokset tarkoittavat. Vapaiden pitämisiin on tullut pieniä muutoksia ja vapaiden määrä vaihtelee perhetilanteesta riippuen. Työehtosopimusten merkitykset korostuvat vapaiden pitämisessä ja palkanmaksussa­ – monet asiat määritellään siellä. Alan ammattiliitot pystyvät auttamaan, kun kysymys on työehtosopimusten tulkinnasta.

LUE MYÖS
Perhevapaat uudistuivat, mikä muuttui?

Milloin perhevapaan saa pitää?

Työntekijä voi pitää vapaansa haluamanaan ajankohtana, kunhan se sopii vanhempainpäivärahoissa määriteltyihin raameihin. Työntekijän pitäisi itse selvittää, miten hän voi vapaansa pitää oman perhetilanteensa mukaan. Ajankohta sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken. Kela maksaa etuudet sen mukaan, mitä työntekijä ja työnantaja ovat Kelasta hakeneet.

Kuka hakee Kelalta korvauksen?

Molemmat vanhemmat hakevat Kelasta oman vanhempainrahansa. Työnantajalta tarvitaan tämän lisäksi hakemus silloin, kun vanhempainvapaan ajalta maksetaan palkkaa.

Milloin työntekijän on ilmoitettava työnantajalle vanhempainvapaansa ajankohdat?

Kela ei tätä määrittele. Ilmoittamisaika määritellään työsopimuslaissa tai työehtosopimuksessa. Ohjeita kannattaa kysyä ammattiliitosta.

Mille ajalle asiakkaalla on oikeus vanhempainpäivärahaan?

Synnyttävä vanhempi saa raskausrahaa 40 arkipäivän ajalta. Raskausrahakausi alkaa aikaisintaan 30 arkipäivää ja viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Tämän jälkeen voidaan alkaa pitää vanhempainvapaata, ja siltä ajalta maksetaan vanhempainrahaa. Muu kuin synnyttävä vanhempi voi aloittaa vanhempainvapaan heti lapsen syntymästä. Vanhempainrahaa on kiintiöity 160 päivää yhtä vanhempaa kohden. Näistä päivistä vanhempi voi luovuttaa korkeintaan 63 päivää lapsen toiselle vanhemmalle, omalle puolisolleen, toisen vanhemman puolisolle tai lapsen muulle huoltajalle. Vanhemmat voivat olla vanhempainvapaalla tai raskaus- ja vanhempainvapaalla yhtäaikaisesti 18 päivää aivan niin kuin aiemminkin. Vapaat on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta.

Isä leikkii lastenhuoneen lattialla pojan kanssa.

Millaisia poikkeuksia löytyy?

Yksinhuoltajavanhempi saa käyttöönsä kummallekin vanhemmalle kiintiöidyn vanhempainrahan. Monikkoperheissä vanhempainvapaa pitenee aina kahdesta tai useammasta lapsesta 84 päivää lasta kohden, esimerkiksi kaksosten vanhemmilla tuetun vapaan pituus on yhteensä 404 päivää.

LUE MYÖS
Perhevapaauudistus koskee kaikenlaisia perheitä – näin erilaiset perhemuodot on huomioitu

Kuinka pitkään isä voi olla uuden lain mukaan isyysrahalla?

Erillistä isyysrahaa ei enää ole. Vanhempainraha jaetaan vanhempien kesken sukupuolesta riippumatta. Kumpikin vanhempi voi siis saada vanhempainrahaa 160 päivältä. Kumpi tahansa vanhemmista voi luovuttaa toiselle vanhemmalle omasta osuudestaan. Jos esimerkiksi synnyttävä vanhempi luovuttaa omasta osuudestaan 63 vanhempainrahapäivää toiselle vanhemmalle, voi toinen vanhempi olla vanhempainvapaalla 223 päivää. Synnyttävälle vanhemmalle jää silloin 97 vanhempainrahapäivää jäljelle.

LUE MYÖS
Kolme vanhempaa kertoo: Näin me käytämme perhe­vapaat

Pitääkö vanhempainvapaiden ajalta maksaa palkkaa ja miten kauan?

Kela ei määrittele sitä, pitääkö työnantajan maksaa palkkaa ja jos pitää, niin miten pitkään. Tämä määritellään aina kunkin alan TESissä ja se kannattaa tarkastaa sieltä.

Maksetaanko vanhempainpäivärahoja lauantailta tai pitääkö sitä hakea?

Raskaus- ja vanhempainrahapäiviä ovat kaikki arkipäivät, pois lukien arkipyhät, kuten vappupäivä tai helatorstai. Lauantait lasketaan arkipäiviksi, niiltä maksetaan vanhempainpäivärahaa ja vastaavasti ne kuluttavat vanhempainvapaapäiviä. Työnantaja ja työntekijä sopivat yhdessä, pitääkö vanhempi myös lauantain vanhempainvapaapäivänä. Jos lauantai sovitaan vanhempainvapaapäiväksi, ja työnantajan maksaa vanhempainvapaaseen perustuvaa palkkaa, pitää myös tämä lauantai hakea. Jos työntekijä ei pidä lauantaita vanhempainvapaapäivänä, ei lauantaita haeta.

Vanhempainvapaalla saa työskennellä tai pitää lomaa, mutta arkipäiviltä vanhempainrahaa ei silloin makseta. Sunnuntait ja arkipyhät eivät ole vanhempainpäivärahapäiviä muutenkaan, joten näinä päivinä työskentely ei vaikuta maksuun.

Onko vanhempainvapaassa vielä jaksoja?

Työsopimuslaissa määritellään raamit niin, että vanhempainvapaa voidaan pitää enintään neljässä ja vähintään 12 päivän pituisessa jaksossa. Tämä on kuitenkin vain minimi, jonka laki takaa. Tästä voidaan joustaa aina työntekijän ja työnantajan yhteisen sopimuksen mukaan. Vapaata voi siis pitää vaikka vain yhden päivän viikossa, jos lapsen vanhempi niin haluaa ja työnantaja siihen suostuu.

Termejä perhevapaasta

Perhevapaauudistus

Perhevapaat uudistuivat 1.8.2022. Uusi laki ottaa tasa-arvoisemmin huomioon erilaiset perhetilanteet, myös monimuotoiset perheet ja adoptioperheet sekä yrittäjät. Tavoitteena on, että vanhempainvapaat ja hoitovastuu jakautuvat tasaisesti vanhempien kesken. Uudistus mahdollistaa perheille aiempaa enemmän valinnanvapautta ja joustoja vapaiden pitämiseen.

Tarkastanut palveluasiantuntija Anna Heikkinen, Kela
Teksti Arja Krank
Kuvat Kela

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.