Yrittäjä & Työnantaja 3 min

Työnantaja voi hakea Kelan päivärahoja tulorekisterissä

Tulorekisteri tulee käyttöön vuoden 2019 alussa. Samalla Kela avaa rekisteriin uuden väylän yleisimpien päivärahojen hakemiseksi. Se on tarkoitettu etenkin suurille työnantajille, joilla on käytössään palkkajärjestelmä.

Kuuntele artikkeli
teksti Jussi Förbom kuva iStockphoto 30.10.2018

Työnantaja voi hakea tulorekisterissä Kelalta sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, erityisäitiysrahaa, kuntoutusrahaa sekä perhevapaakorvausta.

1. Millaisia muutoksia tulorekisteri tuo työnantajan Kela-asiointiin, työnantajan asiointipalvelun vastaava suunnittelija Päivi Hyvärinen Kelasta?

Etuuksien hakemista varten  avataan vanhojen menetelmien rinnalle kokonaan uusi väylä, joka tulevina vuosina korvaa nykyisen Ilmoitin.fi-palvelun eSara-menetelmän. Kelan hakemukset kuuluvat tulorekisteriin syötettävien tietojen vapaaehtoiseen osioon, ja työnantajien odotetaan siirtyvän uuteen menetelmään vähitellen, kun ohjelmistot sen sallivat.

2. Mitä Kelan päivärahoja voi hakea tulorekisterissä ja mitä ei?

Uudella menetelmällä voi hakea sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, erityisäitiysrahaa, kuntoutusrahaa sekä perhevapaakorvausta. Sen sijaan osa-aikaiseen poissaoloon liittyviä päivärahoja ei voi uuden väylän kautta hakea, sillä tulorekisteriin ei voi ilmoittaa osittaiseen poissaoloon liittyviä työaikatietoja.

3. Mitä päivärahojen hakeminen tulorekisterissä edellyttää työnantajalta?

Työnantaja hakee päivärahoja tulorekisterissä antamalla palkkatietoilmoituksella henkilöä koskevat poissaolo- ja palvelussuhdetiedot. Hakemista koskevan valinnan voi tehdä ilmoittaessaan palkallisesta poissaolosta. Tulorekisteriä varten työnantaja tarvitsee Suomi.fi-valtuudet.

Työnantajan on myös annettava Kelaan suostumus sähköisen päätöksen vastaanottoon, mikä on mahdollista 12.1.2019 alkaen. Sen jälkeen kaikki päätökset toimitetaan sähköisesti asioinnin tavasta riippumatta. Toistaiseksi päätösten vastaanottamiseen ja muuhun Kela-asiointiin tarvitaan Katso-tunnukset, mutta syksyllä 2019 myös Kela siirtyy käyttämään Suomi.fi -valtuuksia.

4. Kuka voi hakea päivärahoja tulorekisterissä?

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voi toimia yrityksen puolesta johtavassa asemassa oleva tai tätä varten valtuutettu henkilö. Roolit ja valtuuskoodit on selvitetty tulorekisteri.fi -sivustolla

5. Miten päivärahoja haetaan tulorekisterissä?

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin teknisen rajapinnan avulla. Haluammekin palvella uudella menetelmällä isoja toimijoita, joilla on käytössään palkkajärjestelmä. Tulorekisterin tulevassa käyttöliittymässä voi myös ilmoittaa palkka- ja poissaolotietoja ja tehdä Kela-hakemuksia. Emme kuitenkaan suosittele sitä etenkään satunnaisesti etuuksia hakeville, sillä käyttöliittymä ei tarkista, ovatko syötetyt tiedot riittäviä ja oikeita, Kelan oma asiointipalvelu työnantajan päiväraha-asiointiin. Oikein lähetetyt hakemukset säästävät kaikkien työaikaa.

6. Miten tulorekisterihakemusten liitteet toimitetaan?

Yleisin tarvittava liite on lääkärintodistus. Tavoitteena on, että niiden sähköinen välittäminen käynnistyisi pian. Tämä muutos ei kuitenkaan ole kiinni Kelasta, vaan edellyttää terveydenhuollon toimijoiden siirtymistä sähköiseen välitykseen. Siihen asti kaikkien työnantajien  liitteiden  toimitustapa on posti. Se on toistaiseksi ainoa tietoturvallinen menetelmä, joka sopii kaikille työnantajille.

7. Voiko päivärahoja edelleen hakea vanhalla tavalla?

Kaikki vanhat menetelmät säilyvät toistaiseksi entisellään, ja myös Ilmoitin.fi-palvelussa voi yhä lähettää eSara-tiedostoja. Peräkkäistiedostojen vastaanoton Kela saattaa kuitenkin joutua lopettamaan nopeastikin siirtyessään käyttämään Suomi.fi-valtuuksia syksyllä 2019. Peräkkäistiedostoja käyttävien työnantajien olisi siis hyvä tehdä palkkajärjestelmään tulorekisterihakemisen edellyttämät päivitykset vuoden 2019 alkupuolella, jotta Kela-hakemusten teko sujuisi jatkossakin mahdollisimman kitkattomasti.

8. Miksi työnantajan kannattaa siirtyä tulorekisterin käyttöön?

Kela on keventänyt hakemusten tietosisältöä, jotta etuuksien hakeminen tulorekisterin kautta olisi mahdollisimman vaivatonta suoraan työnantajan järjestelmästä. Tulorekisteri mahdollistaa myös useiden hakemusten lähettämisen yhtä aikaa. On myös hyvä muistaa, että työnantajat joutuvat joka tapauksessa lähettämään palkkatiedot tulorekisteriin. Jos tulorekisteriin lähettää myös poissaolotiedot, ei tarvitse käyttää kahta eri järjestelmää-

9. Miten tulorekisteri muuttaa päivärahan hakemista, jos päivärahan määräytymistä haetaan kuuden kuukauden tulojen perusteella?

Kela ei yleensä saa tulorekisteristä kuuden kuukauden tulotietoja, vaikka palkanmaksutiedot sinne vuoden 2019 alusta lukien toimitetaankin. Syynä on nykyisen lainsäädännön monimutkaisuus. Jos etuus maksetaan kokonaan työnantajalle, kuuden kuukauden tulot voi toimittaa myös päätöksen antamisen jälkeen joko Kelan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella. Päätöksestä työnantaja voi päätellä, onko kuuden kuukauden tulojen esittämisellä vaikutusta.