Siirry sisältöön

Voiko perustulolla tulla toimeen?

Kela palvelee | 7.2.2017
Anniina Lapinkaski
etuuskäsittelijä
Kuuntele artikkeli

Kelan työttömyysturvan ratkaisuasiantuntijana saan toisinaan asiakkailta palautetta siitä, että nykyinen työttömyysturva on hankala ja byrokraattinen.

Työttömyysetuuden saaja voi esimerkiksi tehdä töitä ja saada samalta ajalta soviteltua työttömyysturvaa, mutta lyhyiden työkeikkojen vastaanottaminen voi olla hankalaa, koska niiden jälkeen tukien saaminen voi viivästyä viikkoja. Sovitellussa työttömyysturvassa jokainen työtunti ja ansaittu euro täytyy ilmoittaa, mutta jotkut työnantajat maksavat palkan vasta seuraavassa kuussa. Tällöin työttömyysturvan saaminen voi viivästyä, ja odottavan aika on pitkä.

Vuoden alussa alkanut perustulokokeilu voi tuoda helpotusta tähänkin tilanteeseen.

Kela valitsi joulukuussa 2016 satunnaisotannalla 2 000 henkilöä perustulokokeiluun. He kaikki ovat 25–58-vuotiaita, ja heille on maksettu työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa marraskuussa 2016. Kaikille kokeiluun valituille maksetaan vuosien 2017–2018 ajan verotonta perustuloa 560 e/kk. Perustulon määrä on koko kokeilun ajan sama, eivätkä saajan muut tulot pienennä sitä. Perustulon saaja voi siis esimerkiksi mennä työhön ja saada palkkatulojen lisäksi perustulon. Perustulo tulee tilille kuukauden alussa, eikä sen saamiseksi tarvitse täyttää lomakkeita tai raportoida työtunteja.

Perustulon saaja voi siis esimerkiksi mennä työhön ja saada palkkatulojen lisäksi perustulon.

Mutta voiko 560 eurolla tulla toimeen?

Perustulon saaminen ei heikennä asiakkaan taloudellista tilannetta. Jos esimerkiksi työttömyysturva olisi lapsikorotuksineen perustuloa suurempi, asiakas voi saada etuuksien erotuksen Kelasta työttömyysturvana. Myös muut sosiaalietuudet, kuten asumistuen, voi hakea normaalisti. Toimeentulotuessa perustulo huomioidaan tulona, ja jos asiakkaalle tulee kokeilun aikana oikeus vaikkapa vanhempainpäivärahaan tai sairauspäivärahaan, perustulon määrä vähennetään niiden nettomäärästä. Perustulon maksaminen keskeytyy, jos henkilölle aletaan maksaa esimerkiksi eläkettä tai lasten kotihoidon tukea tai jos henkilö oleskelee ulkomailla yhtäjaksoisesti yli 30 päivää.

Odotan kokeilun tuloksia suurella mielenkiinnolla, sillä uskon sen helpottavan etenkin useammalle eri työnantajalle työkeikkoja tekevän arkea.

Työnantajien palkanmaksurytmi voi vaihdella paljon, ja sovitellun työttömyysturvan hakeminen ja maksaminen on voinut olla haastavaa. Työtunteja kun voi olla samana päivänä useammalle eri työnantajalle, joten niiden merkitseminen työttömyysajan ilmoitukseen on vaatinut välillä hyvinkin luovia ratkaisuja.

Perustulon myötä tilanne helpottuu, sillä töistä ei tarvitse ilmoittaa Kelaan.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.