Gå till innehåll

Klarar man sig på basinkomst?

FPA betjänar | 6.3.2017
Anniina Lapinkaski
Lyssna på artikeln

Som sakkunnig i beslut som gäller arbetslöshetsskyddet får jag ibland höra av kunderna att det nuvarande arbetslöshetsskyddet är svårt och byråkratiskt.

Den som får en arbetslöshetsförmån kan t.ex. jobba och samtidigt lyfta jämkad arbetslöshetsförmån, men det kan vara svårt att ta emot ströjobb eftersom det kan innebära att det dröjer flera veckor innan stöden börjar betalas ut igen. Vid jämkad arbetslöshetsförmån måste varje arbetstimme och intjänad euro anmälas, men vissa arbetsgivare betalar ut lönen först nästa månad. Det kan då dröja innan arbetslöshetsersättningen betalas ut, och tiden blir lång för den som väntar.

Försöket med basinkomst som inleddes i början av året kan innebära en lättnad även i det här fallet.

FPA valde i december 2016 slumpmässigt ut 2 000 personer som deltar i försöket med basinkomst. Personerna är 25–58 år och de fick arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning i november 2016. Alla som deltar i försöket får en skattefri basinkomst på 560 euro/mån. under 2017–2018. Beloppet är detsamma under hela försökstiden, och andra inkomster sänker inte beloppet. Den som får basinkomsten kan alltså t.ex. arbeta och får då basinkomsten utöver löneinkomsten. Basinkomsten betalas in på kontot i början av månaden, och det krävs inte att man fyller i några blanketter eller rapporterar arbetstimmar för att man ska få den.

Den som får basinkomsten kan alltså t.ex. arbeta och får då basinkomsten utöver löneinkomsten.

Men kan man leva på 560 euro?

Basinkomsten försämrar inte kundens ekonomiska situation. Om t.ex. arbetslöshetsskyddet inklusive barnförhöjning skulle vara större än basinkomsten kan kunden få skillnaden mellan förmånerna från FPA i form av ett arbetslöshetsskydd. Man kan också ansöka om andra sociala förmåner, t.ex. bostadsbidrag, på normalt sätt. I utkomststödet beaktas basinkomsten som en inkomst, och om kunden under försökstiden får rätt till t.ex. föräldradagpenning eller sjukpenning minskas deras nettobelopp med beloppet på basinkomsten. Utbetalningen av basinkomsten avbryts om personen i fråga börjar få t.ex. pension eller stöd för hemvård av barn eller om personen vistas utomlands utan avbrott i mer än 30 dagar.

Jag väntar med stort intresse på resultatet av försöket, för jag tror att det kan underlätta vardagen inte minst för den som ströjobbar för många olika arbetsgivare.

Arbetsgivarnas löneutbetalningsrytm kan variera stort, och det har varit komplicerat att ansöka om och betala ut jämkad arbetslöshetsförmån. En person kan under samma dag ha arbetat för flera olika arbetsgivare, varför det ibland har krävts mycket kreativa lösningar för att kunna anteckna dem i anmälan om arbetslöshetstid.

Basinkomsten underlättar situationen eftersom den inte kräver att arbete anmäls till FPA.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.