Siirry sisältöön

Kun tukea tulikin liikaa

Kela palvelee | 2.1.2018
Pasi Örnberg
suunnittelija
Kuuntele artikkeli

Joskus voi käydä niin, että Kelasta on maksettu asiakkaalle enemmän tukea kuin hänellä olisi ollut siihen oikeus. Silloin puhutaan liikamaksusta. Esimerkiksi jos työsuhteen alkamisesta ei ilmoita Kelaan ajoissa, voi liikamaksua syntyä mm. asumistukeen. Asumistuet nimittäin menevät maksuun jo muutamaa päivää ennen kuun vaihdetta, ja hakemusten käsittelyajat vaihtelevat muutamasta päivästä pariin viikkoon. Tarkistushakemus kannattaa siis toimittaa Kelaan hyvissä ajoin.

Etuuskäsittelijänä voin kuitenkin käyttää harkintaa takaisinperinnän kohtuullistamisessa tai siitä luopumisesta kokonaan.

Kun etuutta on maksettu liikaa, laki on siinä suhteessa selväsanainen: Kelan on perittävä takaisin liikaa maksettu tuki. Etuuskäsittelijänä voin kuitenkin käyttää harkintaa takaisinperinnän kohtuullistamisessa tai siitä luopumisesta kokonaan.

Alkaessani käsitellä liikamaksua perehdyn ensin tukea saaneen ruokakunnan kokonaistilanteeseen ja siihen, miten liikamaksua on syntynyt. Jos hakija on toiminut vilpillisesti, ei perusteita liikamaksun kohtuullistamiselle ole. Vilpiksi tulkitaan esimerkiksi tilanne, jossa asiakas on toimittanut hakemuksen mutta jättänyt palkkatulot ilmoittamatta, vaikka niitä todellisuudessa olisi ollut. Pitkään jatkunut vilpillinen toiminta voi johtaa tuen väärinkäytöstutkintaan.

Seuraavaksi asiakkaalle lähetetään kuulemiskirje. Kirjeeseen vastaamalla asiakas voi kertoa Kelalle oman näkemyksensä takaisinmaksukyvystään ja liikamaksuun johtaneista syistä. Vastineen antaminen ei kuitenkaan itsessään vaikuta takaisinperittävään määrään, vaan tosiasiat ratkaisevat.

Jos liikamaksun taustalla ei ole vilpillistä toimintaa, voidaan Kelassa harkita perinnän kohtuullistamista. Takaisinperinnästä voidaan luopua kokonaan, jos summa on alle 150 euroa ja liikamaksut eivät ole säännöllisiä.

Liikamaksun ollessa yli 150 euroa selvitetään, pystyykö asiakas maksamaan liikaa maksetun tuen takaisin. Esimerkiksi eläkeläisen, pitkäaikaistyöttömän tai pysyvästi työkyvyttömän takaisinmaksukyvyn voidaan olettaa olevan heikompi kuin juuri työllistyneellä. Myös elatusvelvollisuus vaikuttaa asiaan. Kolmen lapsen yksinhuoltajaperheen talouteen takaisinperintä vaikuttaa enemmän kuin esimerkiksi työssäkäyvän lapsettoman avoparin.

Kolmen lapsen yksinhuoltajaperheen talouteen takaisinperintä vaikuttaa enemmän kuin esimerkiksi työssäkäyvän lapsettoman avoparin.

Takaisinperintä ei saisi myöskään aiheuttaa asiakkaalleoimeentulotuen tarvetta. Siispä yleensä perintää kohtuullistetaan, jos ruokakunnan tiedossa olevat tulot eivät riitä tarvittaviin menoihin. Perintää voidaan kohtuullistaa myös silloin, jos liikamaksun syntyyn on vaikuttanut Kelan tai muun viranomaisen toiminta. Se ei kuitenkaan käy ainoaksi perusteeksi, jos asiakas on muuten takaisinmaksukykyinen.

Liikamaksuun johtaneet tilanteet tutkitaan aina perusteellisesti. Jos liikamaksun perinnästä ei voida luopua, annan lopuksi päätöksen takaisinperinnästä. Takaisinperintäpäätöksiin voi hakea muutosta samalla tavalla kuin etuuspäätöksiinkin. Valituksen käsittelee Kelasta riippumaton muutoksenhakuelin. Jos liikamaksu on liian suuri kerralla maksettavaksi, on olemassa muitakin vaihtoehtoja. Perittävää summaa voidaan kuitata maksussa olevasta etuudesta tai maksujärjestelyistä voi sopia tarvittaessa Kelan perintäkeskuksen kanssa.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.