Gå till innehåll

FPA:s och kommunens tjänster finns allt oftare under samma tak

FPA betjänar | 14.6.2021
Det har snabbt blivit vanligare att FPA och kommunerna delar lokaler. I de gemensamma lokalerna kan de anställda lära av varandra, och kunderna drar nytta av att på samma gång till exempel få hjälp med både förmånsansökan och arbetsansökan.
Lyssna på artikeln
Omid Naqshbandi och Nina Nurmi.
YhteiI de gemensamma lokalerna lär man av kollegerna. FPA:s servicerådgivare Omid Naqshbandi och Åbo stads servicerådgivare Nina Nurmi jobbar på Monitori.

När det grundläggande utkomststödet flyttades från kommunerna till FPA 2017, kändes det viktigt att stärka samarbetet med kommunerna ytterligare. Naturliga samarbetspartner är bland annat kommunernas socialservice och sysselsättningstjänster.

”Kunden behöver kanske sköta ärenden hos både FPA och kommunen. Vårt samarbete gäller inte bara lokalerna, utan också tjänsterna. Under samma besök kan vi bedöma kundens behov av tjänster med hjälp av flera olika experter”, förklarar Petteri Taponen, tf. kunddirektör på FPA.

Läs specialartikeln och bekanta dig med samarbetet mellan FPA och kommunen i Åbo, Tavastehus och Vittis. Läs hela artikeln här.

Gå till specialartikeln

FPA och kommunen flyttade ihop

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.