Gå till innehåll

FPA betjänar på distans på Närtorgen – ”Jag berättade genast för mina vänner hur smidigt detta var”

FPA betjänar | 31.8.2018
Närtorgen i Birkaland är mötesplatser med låg tröskel där man kan sköta FPA-ärenden via bild- och ljudförbindelse. Anna-Liisa Siro sköter hellre sina ärenden på distans nära sitt hem än reser längre bort till FPA:s servicepunkt.
Lyssna på artikeln
Anna-Liisa Siro etäyhteydessä Kelaan.
Anna-Liisa Siro fick distanskontakt med FPA:s servicerådgivare Satu Ojanperä. Närtorgets serviceinstruktör Jenni Leijo hjälper.

Anna-Liisa Siro ler förnöjt. Hon har nyss för första gången använt FPA:s distansservice. Hon var inte berättigad till den förmån hon funderade över, men hon fick snabbt och smidigt klarhet i saken.

”Det var en riktigt bra diskussion. Trots att ärendet inte lyckades, fick jag mycket information”, berättar Anna-Liisa.

Anna-Liisa bor i Tammerfors i Peurankalliokeskus hyresbostäder för seniorer. Hon var på Närtorget för att sköta ärenden med den bekanta serviceinstruktören Jenni Leijo, som föreslog att Anna-Liisa skulle kontakta FPA via distansservicen.

I distansservicen sköter man sina ärenden med FPA:s servicerådgivare via bild- och ljudförbindelse. Med hjälp av distansservicen kan man sköta samma ärenden som på FPA:s serviceställen, till exempel anhålla om förmåner muntligen.

FPA:s närmsta serviceställe ligger två kilometer bort vid Tammerfors Centraltorg, men vägen är lång för den som är gammal och rör sig dåligt.

Jenni startade förbindelsen på datorn och lät sedan Anna-Liisa i lugn och ro tala med FPA:s servicerådgivare. Servicen startade med hjälp av två klick och Anna-Liisa behövde inte köa länge. Nästa gång tänker Anna-Liisa starta servicen själv.

Större delen av serviceinstruktör Jenni Leijos arbetstid går åt till att träffa kunder. På Närtorget deltar kunderna i planeringen av verksamheten.

FPA:s närmsta serviceställe ligger två kilometer bort vid Tammerfors Centraltorg, men vägen är lång för den som är gammal och rör sig dåligt. Via Peurankalliokeskus distansservice kan man sköta FPA-ärenden samtidigt som man idkar hobbyer eller använder andra tjänster på Närtorget.

”För mig och många andra är det en stor sak att få sitta ner och sköta ärendet utan att behöva ta taxi till FPA”, säger Anna-Liisa.

Snabbt kontakt med FPA:s servicerådgivare

FPA:s distansservice har fungerat på Peurankalliokeskus från början av året. Enligt servicerådgivare Jenni Leijo är den ett bra tillägg till Närtorgets utbud.

Närtorget är en mötesplats med låg tröskel som fungerar i Peurankalliokeskus, finansieras av Tammerfors stad och upprätthålls av Tammerfors stadsmission. Där får man gratis rådgivning och stöd av Närtorgets serviceinstruktör gällande till exempel boende, rehabilitering och anhållan om förmåner.

”När en person kommer för att träffa oss, talar vi om personens livssituation, arbetshistoria och önskemål. På det sättet får vi veta vilka slags behov hen har”, berättar Jenni.

Kundens behov kan gälla de egna hemförhållandena, att klara sig eller fritidssysselsättning. På Närtorget försöker man tillsammans finna en lösning på alla behov.

FPA samlar respons om distansservicen.

Ofta kan ärenden, såsom att anhålla om FPA-förmåner, skötas tillsammans med Närtorgets serviceinstruktör. Ibland behöver man kontakta någon utomstående, till exempel en servicerådgivare på FPA. Via distansservicen får man kontakt med FPA nästan genast, medan en telefontid vanligtvis måste bokas för ett senare tillfälle.

I distansservicen identifierar man sig genom att uppvisa sitt FPA-kort.

Om kunden så önskar, hjälper Jenni till med att sköta ärendet. Hittills har hon alltid öppnat och stängt tjänsten, men man kan också använda distansservicen på egen hand. I distansservicen identifierar man sig genom att uppvisa sitt FPA-kort. Förbindelsen är säker och diskussionen konfidentiell.

Det bästa med distansservicen, enligt Jenni, är att människor kan sköta sina egna ärenden i en bekant omgivning, vid sidan av andra vardagssysslor.

Närtorget är en mötesplats för människor i alla åldrar

Denna måndag kan man till exempel delta i yoga och sång på Peurankallios Närtorg. Under veckan ordnas många hobbygrupper, föreställningar och möten med varierande teman, allt från snickeri till användning av surfplatta. Jenni berättar att kunderna ofta pratar i kaféet och i aulan redan en timme innan evenemanget börjar.

Närtorget är öppet för personer i alla åldrar. De flesta kunderna är pensionärer och deltidspensionärer från Tammerfors och de närliggande kommunerna. På Närtorget finns också ett gym och en restaurang samt möjlighet till gratis rådgivning av fysioterapeut och sjukskötare och andra välbefinnandetjänster.

På måndagar samlas den glada sånggruppen Peuranlaulajat på Närtorget för att musicera.

Tanken är att människorna själva ska delta i planeringen och genomförandet av verksamheten.

”Vi har en stor mängd härliga frivilliga här, som ser till att det finns aktiviteter”, säger Jenni.

Hon berättar till exempel om den lättsamma schack-gruppen som uppstod när den 76-åriga Jukka kom för att träffa Jenni och det blev klart att Jukka ville återuppta sin gamla hobby.

När de tillsammans funderat på olika alternativ, föreslog Jenni att Jukka skulle börja leda en schackklubb på Närtorget. Nu träffas klubben varje vecka.

Närtorgets arbetstagare önskar att flera kunder skulle använda FPA:s distansservice

FPA:s distansservice har funnits på Peurankalliokeskus Närtorg från början av året. Enligt Jenni är det väldigt få som utnyttjat tjänsten.

”Jag berättade redan för min vän per telefon hur smidigt det här gick. Jag tror att hon kommer för att träffa dig snart”, berättar Anna-Liisa för Jenni.

Samtidigt får Anna-Liisa en idé: när krigsveteranernas kantinklubb igen börjar efter sommaren, kan man ge information om tjänsten till medlemmarna där. Nu är det Jennis tur att vara nöjd. Hon har fått en utmärkt idé av sin kund för att vidareutveckla verksamheten.

Sånggruppen är en bland många hobbyteam på Närtorget i Peurankallio.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.