Gå till innehåll

FPA provar på distansservice för fångar som ska frisläppas – ärenden uträttas via videoanslutning

FPA betjänar | 20.5.2021
FPA:s och Brottspåföljdsmyndighetens försök med distansservice hjälper fångar som ska frisläppas och personer som dömts till samhällspåföljder att få ordning på sina förmånsärenden och få en ny start i livet.
Lyssna på artikeln
Illustration där en person med ett headset sitter framför en datorskärm.
Vid distansservice uträttas ärenden via videoanslutning. Följderna av distansserviceförsöket för brottpåföljdskunder har varit så uppmuntrande att tjänsten bör fortsätta efter att försöket är över.

FPA har sedan förra hösten provat på distansservice på bokad tid för kunder som behöver särskilt stöd, där FPA:s servicerådgivare hjälper kunder via videoanslutning. En av försökets kundgrupper är fångar och personer som dömts till samhällspåföljder. Distansservicen som är riktad till dem har förverkligats i samarbete mellan FPA och Brottspåföljdsmyndigheten (Rise).

Syftet med FPA:s och Rises distansservice är att hjälpa brottspåföljdskunder att få ordning på sina förmånsärenden. Försöket fortsätter i fängelser och samhällspåföljdsbyråer åtminstone till och med slutet av juni 2021.

Kontakten sker via fängelsets gemensamma dator eller via en egen dator i cellen.

”Om uträttandet av ärenden kräver tolkning eller om det är fråga om ett särskilt svårt FPA-ärende, är det viktigt att man har ansiktskontakt med kunden”, berättar FPA:s specialexpert Asko Kiukas.

En kund som sitter av en dom kan kontakta FPA:s distansservice under en begränsad tid under dagen. På videomötena deltar alltid även en representant för Rise. Kontakten sker via fängelsets gemensamma dator eller via en egen dator i cellen. Via dessa har fången tillgång till ett eget fångnätverk och begränsad tillgång till det externa nätverket.

Personer som dömts till samhällspåföljder kan sköta sina FPA-ärenden vid Rises samhällspåföljdsbyråer.

Via distansservicen kan man uträtta alla FPA-ärenden

Tretton servicerådgivare från FPA medverkar i Brottspåföljdsmyndighetens distansservice. Tjänsten för brottspåföljdskunder har krävt arbetserfarenhet av servicerådgivarna.

”Brottspåföljdskunderna kräver en del specialkunskaper av FPA:s kundrådgivare. De måste förstå kundens helhetssituation, gestalta hur fängelsevistelsen påverkar förmånerna och ha kunskap om partnertjänstens, i detta fall Rises, verksamhet”, beskriver chefen för Södra Savolax tjänstegrupp Sari A. Kokkonen hos FPA. Hon är förman för servicerådgivarna som svarar på kontakterna.

”Ärendena som uträttas är i sig grundläggande saker, såsom arbetslöshetsskydd och bostadsbidrag, men det kan även vara fråga om återkrav och rehabiliteringsärenden. Det kräver goda kunskaper i informationssökning.”

Läs mer om FPA:s särskilda service: Nona fick en egen kontaktperson hos FPA när livet plötsligt förändrades

Ett snabbt och enkelt sätt att kontakta FPA

Rises Smart fängelse-projektets projektledare Pia Puolakka berömmer försöket med distansservice. Hon tycker det är bra att FPA identifierar sina särskilda kunder.

”Det är tydligt att fångarna ofta har fysiska och psykiska sjukdomar, och utbildningsbakgrunden kan vara fragmentarisk och missbruksproblem är vanliga. Därför ska även rehabiliteringsärenden samt personens arbets- och funktionsförmåga beaktas i förmånerna. I försöket har man kunnat satsa uttryckligen på dessa Rise-specifika ärenden.”

Distansservicen har upplevts som ett enkelt och snabbt sätt att kontakta FPA.

”På Rise har vi funderat över hur vi ska få grundläggande tjänster till stängda fängelser. Sedan år 2018 har vi gått ordentligt framåt i digitaliseringen. Det är den här typen av tjänster som behövs.”

”Enligt responsen som vi har fått till Rise upplever många att de har kunnat uträtta sina ärenden och de har haft en bra erfarenhet av kundrådgivarna.”

Puolakka säger att det är en kritisk stund att bli frisläppt från fängelset när det gäller personens anpassning till samhället eller fortsatta kriminella liv. Därför ska frisläppningen planeras med omsorg, och den kräver att experter från flera olika branscher samarbetar.

”I början behöver personen mycket stöd och därför förbereds frisläppningen redan i fängelset. När det gäller korta domar börjar förberedelserna nästan genast, och under längre domar börjar de senast ett halvt år innan den dömda friges på prov.”

Rises samarbetspartner utöver FPA är bland annat TE-byråerna, Autismisäätiö, Marttaliitto, A-klinikka, Kriminalvårdsstiftelsen samt många andra organisationer. Rise hjälper sina kunder att uträtta ärenden på nätet även med banker och olika myndighetsaktörer.

Enligt FPA:s statistik har det kommit in 70 videosamtal till FPA från Rises enheter under januari–mars 2021.

”Enligt responsen som vi har fått till Rise upplever många att de har kunnat uträtta sina ärenden och de har haft en bra erfarenhet av kundrådgivarna.”

Distansserviceförsök för fångar som frisläpps från fängelset

  • FPA har under hösten 2020 tagit i bruk en distansservice för grupper som behöver särskilt stöd, där kunden betjänas via videoanslutning.
  • En av försökets kundgrupper är fångar och personer som dömts till samhällspåföljder. Distansservicen som är riktad till dem har förverkligats i samarbete mellan FPA och Rise. Syftet med försöket är bland annat att hjälpa brottspåföljdskunder att få ordning på sina förmånsärenden.
  • En person som frisläpps från fängelset måste få ordning på bostads- och utkomstärenden samt eventuellt hitta en rehabiliteringsplats.
  • Från fängelset har man kunnat kontakta FPA under en begränsad tid. I videosamtalen deltar alltid även en anställd hos Rise.
  • I försöket medverkar tretton servicerådgivare från FPA, som betjänar kunder via distansförbindelse.

    Källa: FPA och Brottspåföljdsmyndigheten
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.