Työ & Toimeentulo 4 min

Tee toimeentulotuki­hakemus aina ensin Kelaan

Toimeentulotuesta vastaavat Kela ja kunnat yhdessä. Kelasta on haettava ensin perustoimeentulotukea, ja kunta voi myöntää tukea menoihin, joita se ei kata. Lue vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin!

Kuuntele artikkeli
teksti Laura Kosonen, kuvitus Antti Pulkkinen, kuva Kela 4.5.2017
Isä leikkii kahden pojan ja kissan kanssa.

Milloin toimeentulotukea haetaan Kelasta, milloin kunnasta?

Toimeentulotukea on haettava aina ensin Kelasta, joka myöntää perustoimeentulotuen. Kelan päätöksestä kunta näkee asiakkaan tulot ja menot. Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättävät edelleen kunnat, mutta ne eivät voi tehdä päätöstä ennen Kelan päätöstä perustoimeentulotuesta. Ensiksi kannattaa siis olla yhteydessä Kelaan.

Poikkeuksena ovat erittäin kiireelliset tapaukset. Jos toimeentulotuen äkillinen tarve ilmenee esimerkiksi perjantai-iltana, ja asiakas tarvitsee viikonlopuksi ruokaa ja lääkkeitä, voi kunta tehdä tästä päätöksen ilman Kelan päätöstä.

Moni perustoimeentulotukea saava on jo ennestään Kelan asiakas. Hän saa Kelasta esimerkiksi työttömyysturvaa tai asumistukea. Asiointi on yksinkertaistunut, kun Kela myöntää kaikki nämä tuet.

Mitä perustoimeentulotuki kattaa?

Perustoimeentulotuki on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin, kuten asumiseen, ruokaan ja lääkkeisiin. Oikeus perustoimeentulotukeen ratkaistaan tekemällä laskelma tuloista ja menoista.

Laskelmassa tuloja ovat hakijan tai perheen käytettävissä olevat nettotulot eli tulot verojen jälkeen sekä varat. Varoilla tarkoitetaan esimerkiksi pankkitilillä olevia säästöjä.

Menoiksi lasketaan toimeentulotuen perusosa ja muut perusmenot. Jos menot ovat tuloja suuremmat, asiakkaalla on oikeus toimeentulotukeen.

Perusosa on summa, joka muodostuu yhteenlaskettuna asiakkaan jokapäiväisistä menoista. Yksin asuvan laskennallinen perusosa on vuonna 2021 504,06 euroa kuukaudessa. Perusosaan sisältyviä menoja voivat olla ruokakulut, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot, paikallisliikenteen käyttö, sanomalehden tilaus, puhelimen ja tietoliikenteen käyttö, harrastus- ja virkistystoiminta ja muut vastaavat. Näistä menoista ei tarvitse esittää kuitteja.

Perusosan lisäksi perustoimeentulotuessa otetaan huomioon muita menoja kohtuullisen suuruisina. Näitä ovat asumismenot, julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut, sairauden hoidossa tarpeelliset lääkemenot, lasten päivähoitomaksut, välttämättömät muuttokustannukset, henkilötodistuksen hankintamenot ja lapsen tapaamiskulut. Näistä kuluista täytyy toimittaa liitteeksi selvitys, esimerkiksi vuokrasopimus tai lasku.

Toimeentulotukilaskurilla voit arvioida oikeutesi toimeentulotukeen ja katsoa erilaisia laskelmia toimeentulotuen määrästä.

Mihin kunta myöntää täydentävää toimeentulotukea?

Kunta voi myöntää täydentävää toimeentulotukea harkintansa mukaan sellaisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata. Täydentävää toimeentulotukea voi hakea esimerkiksi lasten harrastuskuluihin, huonekaluihin tai uuden pesukoneen ostamiseen rikkoutuneen tilalle.

Lisäksi kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea, jonka tarkoituksena on ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Sitä voi hakea esimerkiksi silloin, kun taloudellinen tilanne huonontuu äkillisesti. Kunta voi tarjota myös erilaisia sosiaalihuollon palveluita, jos tarvitset niitä elämäntilanteesi tueksi.

Haen perustoimeentulotukea ja lisäksi tukea lasten harrastuksiin. Miten minun kannattaa toimia?

Kelasta haetaan perustoimeentulotukea. Lasten harrastusmenot kuuluvat täydentävään toimeentulotukeen, ja sitä haetaan kunnalta. Kätevintä on täyttää hakemus OmaKelassa ja mainita siinä, että haet lisäksi täydentävää toimeentulotukea lasten harrastuksiin ja pyydät tältä osin hakemuksesi siirtämistä kuntaan. Kela tekee päätöksen perustoimeentulotuestasi ja siirtää sitten pyyntösi mukaisesti hakemuksesi kunnan käsiteltäväksi.

Olen tyytymätön Kelan päätökseen toimeentulotuesta. Mitä voin tehdä?

Jos päätöksessä on mielestäsi virhe, kannattaa kääntyä Kelan puoleen. Jos esimerkiksi sähkölaskua ei ole korvattu kokonaan, asumismenojasi ei ole huomioitu oikein tai et ole saanut korvauspäätöstä tarvitsemastasi lääkkeestä, kannattaa pyytää Kelasta asiavirheen korjausta tai tehdä oikaisuvaatimus. Helpointa on pyytää asiavirheen korjausta. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan pyynnöstä Kelan ratkaisija katsoo, onko päätöksessä virhe.

Jos korjausta ei tehdä, voit vielä tehdä oikaisuvaatimuksen oikaisuvaatimuskeskukseen. Se on tehtävä 37 päivän kuluessa saamasi perustoimeentulotukipäätöksen postituspäivästä. Oikaisuvaatimuskeskus on ratkaisutyöstä erillinen yksikkö, jossa työskentelee kokeneita etuuskäsittelijöitä ja juristeja.

Miten Kelan kanssa on kätevintä asioida?

Perustoimeentulotukihakemus kannattaa tehdä sähköisesti OmaKelassa. Se on yksinkertaista, ja kun sen on kerran tehnyt, asioiminen on seuraavilla kerroilla entistäkin helpompaa.

Poikkeus on kiireellinen toimeentulotuki äkillisissä tilanteissa. Sitä täytyy hakea Kelan palvelupisteissä tai suullisesti puhelinpalvelussa. Kiireelliset hakemukset ohjautuvat eri jonoon, ja ne käsitellään samana tai seuraavana päivänä.

Kuinka kauan toimeentulotukihakemukseni käsittely kestää?

Toimeentulotukihakemus tulee ratkaista 7 työpäivässä. Hakemus voidaan käsitellä vasta sitten, kun siinä on mukana kaikki tarvittavat liitteet. Ajantasaisen toimeentulotukihakemusten käsittelyajan voi tarkastaa Kelan verkkosivuilta.

Juttua on päivitetty 10.1.2021.

Toimeentulotukea Kelasta vai kunnasta?

  • Kela myöntää perustoimeentulotuen. Se on tarkoitettu arjen välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan, asumiseen ja lääkkeisiin.
  • Perusosalla katetaan muun muassa ruoka, vaatteet, henkilökohtainen hygienia, paikallisliikenteen käyttö, puhelin- ja tietoliikennekulut, itsehoitolääkkeet ja harrastukset.
  • Lisäksi perustoimeentulotuessa huomioidaan muun muassa asumismenot, pakolliset muuttokustannukset ja vuokravakuudet, lasten päivähoitomaksut, julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut ja reseptilääkkeiden omavastuuosuudet. Näistä kuluista pyydetään usein selvitys eli esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta tai laskusta.
  • Menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata, voi hakea kunnan sosiaalitoimesta täydentävää tai ennaltaehkäisevää toimeentulotukea. Kunnat myöntävät sitä harkintansa mukaan.
  • Täydentävää toimeentulotukea voi saada tyypillisesti esimerkiksi lasten harrastuskuluihin, huonekaluihin tai uuden kodinkoneen ostamiseen rikkoutuneen tilalle.
  • Ehkäisevä toimeentulotuki liittyy usein sosiaalityöhön. Kunta voi myöntää sitä edistääkseen sinun tai perheesi omatoimista suoriutumista esimerkiksi äkillisessä taloudellisessa kriisissä.
  • Tutustu myös Toimeentulotuki: Mitä Kelasta, mitä kunnasta? -infolehtiseen!

 

Lisätietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotuen pikaopasUsein kysyttyä

Kysy Kelasta – asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi

Viimeisimmät tästä aiheesta

Toimeentulotuen hakeminen • Re: Tienaaminen toimeentulotuki
Toimeentulotuen hakeminen • Aiempien hakemusten liitteet eivät näy asiointipalvelussa
Mihin menoihin toimeentulotukea voi saada? • Re: Toimeentulotuki ja jakamaton kuolinpesä
Kysy Kelasta