Työ & Toimeentulo 4 min

Näin tulorekisteri vaikuttaa Kelan etuuksien hakemiseen

Kela ei enää pyydä asiakkailta palkkatositteita työmarkkinatuen, yleisen asumistuen, peruspäivärahan ja toimeentulotuen hakemuksiin. Kela hakee palkkatiedot suoraan tulorekisteristä.

Kuuntele artikkeli
teksti Vilma Flinkman, kuva Kela 27.3.2019

Kiitos tulorekisterin, jo 70 % yleisen asumistuen hakemuksista ratkaistaan ilman, että asiakkaan pitäisi lähetellä palkkakuitteja Kelaan.

Vuoden alusta lähtien kaikkien työnantajien on pitänyt ilmoittaa maksetut palkat tulorekisterin sähköiseen tietokantaan. Kela alkaa hyödyntää tulorekisterin tietoja etuushakemusten käsittelyssä vaiheittain.

Tulorekisteri otettiin ensimmäisenä käyttöön niissä etuuksissa, joilla on eniten saajia. 18.3. alkaen työttömyysturvan, yleisen asumistuen ja toimeentulotuen hakemuksissa kerrotaan, että Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Jos kuitenkin käy niin, ettei palkkatietoja vielä löydy tulorekisteristä, Kela ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja pyytää toimittamaan palkkatositteen liitteenä.

Kelan etuusjohtaja Anne Neimala kertoo tarkemmin, miten tulorekisteri vaikuttaa Kelan asiakkaisiin.

1. Miten Kela käyttää tulorekisterissä olevia tietojani?

Kela saa tulorekisteristä tiedot asiakkaalle maksetuista palkoista, jos tulot vaikuttavat asiakkaan etuuteen. Tulorekisteri tuo helpotusta erityisesti niille asiakkaille, joiden on tähän asti pitänyt lähettää palkkaselvityksiä Kelaan usein. Asiakkaan pitää edelleen ilmoittaa etuutta hakiessaan, jos hän on ollut töissä. Kela tarkistaa tulorekisteristä työstä maksetun palkan määrän.

2. Mistä tiedän löytyvätkö palkkatietoni tulorekisteristä?

Tulotietoja kertyy rekisteriin 1.1.2019 alkaen sitä mukaa, kun palkkoja maksetaan. Työnantajat ilmoittavat rekisteriin työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset ja muut ansiotulot. Työnantajan pitää ilmoittaa tulorekisteriin myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset. Tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa tai tulonsaajalla ikärajaa. Ei siis ole väliä, onko työsuhde vakinainen, määräaikainen tai vaikkapa vain päivän mittainen.

Tulorekisterissä on menossa vielä käyttöönottovaihe, eivätkä kaikki työnantajat ole vielä ilmoittaneet tietoja rekisteriin. Maaliskuun puolivälissä tietoja on ilmoittamatta enää lähinnä yksittäisiltä, pieniltä tai tilapäisiltä työnantajilta. Voit tarkistaa tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta, onko työnantajasi ilmoittanut maksetut palkat tulorekisteriin. Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

3. Mitä jos työnantaja ei ole ilmoittanut palkkatietojani tulorekisteriin?

Laki velvoittaa työnantajia ilmoittamaan palkkatiedot tulorekisteriin. Jos kuitenkin on käynyt niin, ettei työnantaja ole lähettänyt tietoja tulorekisteriin, Kela ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Tällöin asiakasta pyydetään lähettämään tosite maksetusta palkasta samaan tapaan kuin tähänkin asti.

Kela voi myös ottaa yhteyttä asiakkaaseen, jos työnantaja on antanut vaillinaisia tietoja. Esimerkiksi osa-aikatyön sopimukset täytyy toimittaa Kelaan itse, koska tulorekisteristä ei välttämättä näy kaikkia tietoja työsuhteesta. Tulorekisteristä puuttuu esimerkiksi tieto siitä, onko kyseessä palkkatukityö. Se on tärkeä tieto työssäoloehdon kertymien seuraamisessa.

Jos Kelasta ei tule yhteydenottoa, palkkatiedot ovat löytyneet onnistuneesti tulorekisteristä. Työantajien pitäisi ottaa tulorekisteri käyttöön mahdollisimman pian. Se helpottaa työnantajienkin työtä, sillä ansiotiedot ilmoitetaan vain yhteen paikkaan eikä työnantajan tarvitse kirjoittaa erillisiä palkkatodistuksia eri tahoille.

4. Menevätkö tulorekisteriin myös tulot, joita en ole ilmoittanut Kelaan?

Tulorekisterin käyttö vähentää kaikkien kannalta ikävää etuuksien takaisinperintää, joita on voinut syntyä esimerkiksi, jos etuutta on maksettu väärän suuruisena useiden kuukausien ajan. Tulorekisterin avulla Kela voi ryhtyä selvittämään asiakkaan muuttuneita tuloja, vaikka asiakas ei itse olisi ilmoittanut niitä Kelaan. Ennen tulorekisterin käyttöönottoa Kela on päässyt vertamaan maksettuja etuuksia verottajan tietojen kanssa vasta paljon myöhemmin, kun koko kuluneen vuoden verotus on vahvistettu.

5. Miten tulorekisteri vaikuttaa opintotukeen ja muihin etuuksiin, joissa tarkastellaan vuosituloja?

Tulorekisteri tekee tuloseurannasta aiempaa reaaliaikaisempaa ja tehokkaampaa. Vuositulotasolla tarkasteltavien etuuksien käsittelyssä tulorekisterin tuoma hyöty näkyy vasta myöhemmin, kun tulotietoja on kertynyt pidemmältä ajalta. Tulorekisteristä toivotaan helpotusta opintotuen tulovalvontaan, jossa on perinteisesti ollut paljon selviteltävää ja takaisinperittävää. Esimerkiksi vuonna 2017 noin 40 000 opintotuen saajaa ansaitsi yli vuositulorajan. Jokaisen heistä pitää maksaa opintotukea takaisin keskimäärin 1 090 euroa. Jatkossa takaisinperintöjen määrä vähenee, kun Kela saa tiedon tulojen ansaitsemisajasta ja perintä voidaan kohdistaa vain opintojen aikaisiin tuloihin.

Sairaus- ja vanhempainpäivärahoissa tulorekisteriä päästään hyödyntämään vuoden 2020 alusta, kun päivärahan määrän laskemiseen tarvittavat 12 kuukauden tulot ovat tulorekisterissä käytettävissä.

6. Mitkä tulot pitää edelleen ilmoittaa itse Kelaan?

Etuuksien myöntämiseen voivat vaikuttaa myös sellaiset tulot, joita Kela ei saa tulorekisteristä. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi pääomatulot, kuten vuokratulot, korkotulot, osinkotulot, yritystulot ja ulkomailla ansaitut tulot. Näistä tuloista asiakkaiden pitää jatkossakin toimittaa tarvittavat liitteet Kelaan. Freelancerit ja yrittäjät vastaavat omien tietojensa toimittamisesta tulorekisteriin.