Siirry sisältöön

Näin tulorekisteri vaikuttaa Kelan etuuksien hakemiseen

Työ & Toimeentulo | 27.3.2019
Kela ei enää pyydä asiakkailta palkkatositteita, vaan hakee palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Ensi vuoden alussa tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.
Kuuntele artikkeli
Läppäri jonka näytöllä lukee teksti Tulorekisteri.
Kiitos tulorekisterin, jo 70 % yleisen asumistuen hakemuksista ratkaistaan ilman, että asiakkaan pitäisi lähetellä palkkakuitteja Kelaan.

Vuoden 2019 alusta lähtien kaikkien työnantajien on pitänyt ilmoittaa maksetut palkat tulorekisterin sähköiseen tietokantaan. Kela hyödyntää etuushakemusten käsittelyssä tulorekisterin tietoja. Kun Kela saa palkkatiedot tulorekisteristä, asiakkaan ei tarvitse liittää hakemukseensa erillistä tuloselvitystä.

Vuoden 2021 alusta lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatietojen lisäksi myös tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä. Kelan etuusjohtaja Anne Neimala kertoo tarkemmin, miten tulorekisteri vaikuttaa Kelan asiakkaisiin.

1. Miten Kela käyttää tulorekisterissä olevia tietojani?

Kela saa tulorekisteristä tiedot asiakkaalle maksetuista palkoista, jos tulot vaikuttavat asiakkaan etuuteen. Tulorekisteri on tuonyt helpotusta erityisesti niille asiakkaille, joiden piti aiemmin lähettää palkkaselvityksiä Kelaan usein. Asiakkaan pitää edelleen ilmoittaa etuutta hakiessaan, jos hän on ollut töissä. Kela tarkistaa tulorekisteristä työstä maksetun palkan määrän. Asiakkaalta tarvitaan ilmoitus Kelaan yleensä myös silloin, kun tulot muuttuvat.

2. Mistä tiedän löytyvätkö palkkatietoni tulorekisteristä?

Tulotietoja kertyy rekisteriin sitä mukaa, kun palkkoja maksetaan. Työnantajat ilmoittavat rekisteriin työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset ja muut ansiotulot. Työnantajan pitää ilmoittaa tulorekisteriin myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset. Tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa tai tulonsaajalla ikärajaa. Ei siis ole väliä, onko työsuhde vakinainen, määräaikainen tai vaikkapa vain päivän mittainen.

Voit tarkistaa tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta, onko työnantajasi ilmoittanut maksetut palkat tulorekisteriin. Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

3. Mitä jos työnantaja ei ole ilmoittanut palkkatietojani tulorekisteriin?

Laki velvoittaa työnantajia ilmoittamaan palkkatiedot tulorekisteriin. Jos kuitenkin on käynyt niin, ettei työnantaja ole lähettänyt tietoja tulorekisteriin, Kela ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Tällöin asiakasta pyydetään lähettämään tosite maksetusta palkasta samaan tapaan kuin tähänkin asti.

Kela voi myös ottaa yhteyttä asiakkaaseen, jos työnantaja on antanut vaillinaisia tietoja. Esimerkiksi osa-aikatyön sopimukset täytyy toimittaa Kelaan itse, koska tulorekisteristä ei välttämättä näy kaikkia tietoja työsuhteesta. Tulorekisteristä puuttuu esimerkiksi tieto siitä, onko kyseessä palkkatukityö. Se on tärkeä tieto työssäoloehdon kertymien seuraamisessa.

Jos Kelasta ei tule yhteydenottoa, palkkatiedot ovat löytyneet onnistuneesti tulorekisteristä.

4. Menevätkö tulorekisteriin myös tulot, joita en ole ilmoittanut Kelaan?

Tulorekisterin käyttö vähentää kaikkien kannalta ikävää etuuksien takaisinperintää, joita on voinut syntyä esimerkiksi, jos etuutta on maksettu väärän suuruisena useiden kuukausien ajan. Tulorekisterin avulla Kela voi tarvittaessa ryhtyä selvittämään asiakkaan muuttuneita tuloja, vaikka asiakas ei itse olisi ilmoittanut niitä Kelaan. Ennen tulorekisterin käyttöönottoa Kela pääsi vertamaan maksettuja etuuksia verottajan tietojen kanssa vasta paljon myöhemmin, kun koko kuluneen vuoden verotus on vahvistettu.

5. Miten tulorekisteri vaikuttaa opintotukeen ja muihin etuuksiin, joissa tarkastellaan vuosituloja?

Tulorekisteri on tehnyt tuloseurannasta aiempaa reaaliaikaisempaa ja tehokkaampaa. Tulorekisteristä on jo saatu helpotusta opintotuen tulovalvontaan, jossa on perinteisesti ollut paljon selviteltävää ja takaisinperittävää. Esimerkiksi vuonna 2017 noin 40 000 opintotuen saajaa ansaitsi yli vuositulorajan. Jokaisen heistä pitää maksaa opintotukea takaisin keskimäärin 1 090 euroa. Jatkossa takaisinperintöjen määrä vähenee, kun Kela saa tiedon tulojen ansaitsemisajasta ja perintä voidaan kohdistaa vain opintojen aikaisiin tuloihin.

Sairaus- ja vanhempainpäivärahoissa tulorekisteriä on päästy hyödyntämään vuoden 2020 alusta, kun päivärahan määrän laskemiseen tarvittavat 12 kuukauden tulot ovat tulorekisterissä käytettävissä.

6. Mitkä tulot pitää edelleen ilmoittaa itse Kelaan?

Etuuksien myöntämiseen voivat vaikuttaa myös sellaiset tulot, joita Kela ei saa tulorekisteristä. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi pääomatulot, kuten vuokratulot, korkotulot, osinkotulot, yritystulot ja ulkomailla ansaitut tulot. Näistä tuloista asiakkaiden pitää edelleenkin toimittaa tarvittavat liitteet Kelaan. Freelancerit ja yrittäjät vastaavat omien tietojensa toimittamisesta tulorekisteriin.

7. Ilmoittaako Kela tiedot maksetuista etuuksista tulorekisteriin?

Vuoden 2021 alusta lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatietojen lisäksi myös tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä.

Kelasta ilmoitetaan kaikki veronalaiset etuudet ja ne verovapaat etuudet, jotka vaikuttavat perustoimeentulotukeen. Ilmoitukset korvaavat aiemmin Verohallinnolle annetut etuuksien vuosi-ilmoitukset. Kela toimittaa tiedot tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Ilmoitukseen ei liitetä etuuspäätöksen tietoja eikä tietoa siitä, onko hakemus vireillä.

Tulorekisterin tietoja käytetään esimerkiksi verotuksessa, etuuksien ja eläkkeiden myöntämisessä, vakuutuskorvauskäsittelyssä, työsuojelussa, tilastoissa ja kuntien asiakasmaksujen määrittämisessä. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon ne ovat oikeutettuja ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan. Voit tarkistaa tulorekisteri.fistä, mille tiedon käyttäjille ja mihin käyttötarkoituksiin tietoja tulorekisteristä välitetään.

[ctabox id=1]

Juttua on päivitetty 6.10.2020

 

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.