Siirry sisältöön

Miksi tilille tuli enemmän tukea viime kuussa?

Työ & Toimeentulo | 27.10.2021
Annina Kervinen
tiimipäällikkö
Kuuntele artikkeli

Jos asiakkaan elämäntilanteeseen ei ole luvassa muutoksia tulevina kuukausina, voidaan toimeentulotukea myöntää yleensä useammalle kuukaudelle kerralla. Tällöin maksettavan toimeentulotuen määrä pitäisi kaiken järjen mukaan olla joka kuukausi sama, eikö niin? Tulot pysyvät samoina ja menot kuukaudesta toiseen, mitään muutoksia ei tapahdu kummassakaan. Harvoin näin kuitenkin lopulta on: niin tuloissa kuin menoissakin voi tapahtua muutoksia jopa kuukausittain.

Jos elämäntilanteeseen ei ole luvassa muutoksia, tuen määrä pitäisi kaiken järjen mukana pysyä samana, eikö?

Toimeentulotuen tilille maksettavaan määrään vaikuttavat monet asiat. Esimerkiksi keikkatyöläisellä palkka vaihtelee yleensä kuukausittain, jolloin luonnollisesti myös maksettavan toimeentulotuen määrä on eri.

Myös kertaluontaisesti saatu tulo, kuten veronpalautus, vaikuttaa sen kuukauden toimeentulotukeen, jolloin tulo maksetaan tilillesi. Esimerkiksi jos veronpalautusta maksetaan 1 000 euroa syyskuussa, vaikuttaa se nimenomaan syyskuun toimeentulotuen määrään. Ansiotuloja voidaan puolestaan huomioida takautuen, jos tulosta ei ollut tietoa vielä toimentulotukipäätöstä annettaessa. Kuun viimeisenä pankkipäivänä eli arkipäivänä maksettu tulo huomioidaan taas seuraavalle kuukaudelle tuloksi, koska se on käytettävissä lähinnä silloin.

Jos tulosi ovat selvästi isommat kuin menosi, katsotaan siitä riittävän myös seuraavalle kuukaudelle. Siksi tavallista suurempi kertaluontoinen tulo voi vaikuttaa toimeentulotukeen muutaman kuukaudenkin ajan. Tämä johtuu siitä, että toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki ja lähestulkoon kaikki muut tulot ovat ensisijaisia siihen nähden.

Myös menojen muutokset vaikuttavat maksettavan toimeentulotuen määrään.

Kuten tulojen, myös menojen muutokset vaikuttavat maksettavan toimeentulotuen määrään. Esimerkiksi sähkölaskun määrä voi vaihdella, ja laskutuskausi olla kerran–pari vuodessa tai jopa kerran kuukaudessa. Kotivakuutusmaksu voi myös tulla joka kerran vuoteen tai useammin. Toisaalta odottamaton sairastuminen ja siihen liittyvät terveydenhoitomaksut voivat yllättää. Kuten palkka ja muut tulot, myös maksettavaksi tulevat laskut ja muut menot vaikuttavat toimeentulotuen määrään sinä kuukautena, jolloin kyseinen lasku erääntyy. Jotta menot voidaan käsitellä toimeentulotuessasi, sinun pitää lähettää Kelaan kuva tai kopio tositteesta eli laskusta.

Kaikkien toimeentulotukiperheeseen kuuluvien jäsenten tulot ja menot sekä niiden muutokset vaikuttavat maksettavaan toimeentulotuen määrään. Esimerkiksi, jos perheen lapsi täyttää 18 vuotta kesken kuukauden, jolle toimeentulotuki on myönnetty, hänen tulonsa ja menonsa vaikuttavat perheen toimeentulotukeen vain syntymäpäivään saakka. Tämän jälkeen hänen pitää hakea toimeentulotuki omalla hakemuksellaan

Joitain muutoksia voi olla hankala ennakoida etukäteen.

Elämä on täynnä yllätyksiä ja odottamattomia asioita voi tapahtua ennalta arvaamatta. Joitain muutoksia voi olla hankala ennakoida etukäteen, kuten vaikka uuden  työpaikan saamista tai yllättävää sairastumista. Muistathan aina ilmoittaa Kelaan elämäntilanteessasi tapahtuvista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa sinulle myönnetyn etuuden maksuun ja määrään. Toimeentulotukipäätöstä voidaan aina tarvittaessa tarkistaa, oli päätös sitten annettu kuukaudelle tai pidemmälle ajalle.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.