Siirry sisältöön

Jäitkö korona-aikana palkattomalle vapaalle lasten­hoidon tai ulkomailta saapumisen vuoksi? – Väliaikainen epidemia­tuki korvaa ansion­menetystä

Työ & Toimeentulo | 27.4.2020
Koronaepidemian takia moni on joutunut jäämään töistä palkattomalle vapaalle hoitaakseen lastaan tai jouduttuaan karanteeniin ulkomailta saapumisen jälkeen. Kela reagoi tilanteeseen maksamalla väliaikaista epidemiatukea, joka on nyt haettavissa.
Kuuntele artikkeli
Kuvituskuva. Mies lukee kirjaa pienen lapsen kanssa.
Väliaikaista epidemiatukea voi saada vanhempi, joka hoitaa lastaan kotona koronaepidemian takia ja on joutunut ottamaan palkatonta vapaata työstään. Tukea voi saada myös ulkomailta Suomeen saapunut henkilö, joka on ohjattu karanteeninomaisiin oloihin ja joutunut siksi palkattomalle vapaalle työstään.

Kuka väliaikaista epidemiatukea voi saada, johtava asiantuntija Marjukka Turunen Kelasta?

Jos lapsesi ei osallistu varhaiskasvatukseen tai perusopetuksen lähiopetukseen (1.–3. luokalla) ja joudut jäämään siksi kotiin palkattomalle vapaalle työstäsi, voit saada epidemiatukea. Voit saada tukea myös, jos olet tullut ulkomailta Suomeen ja joudut ottamaan töistä palkatonta vapaata, koska jäät kotiin karanteeninomaisiin oloihin.

Mitkä epidemiatuen ehdot ovat?

Sinulla pitää olla Suomessa voimassa oleva työsuhde ja työnantajan todistus koronaepidemiasta johtuvasta palkattomasta poissaolosta. Epidemiatuki on tarkoitettu lapsen kotihoitoon yhdelle vanhemmalle. Sinulla ei tarvitse olla lääkärintodistusta tai tartuntaa. Tuki maksetaan niille, jotka ovat noudattaneet hallituksen suosituksia jäädä kotiin eivätkä voi tehdä etätöitä.

Kuka ei voi saada epidemiatukea?

Et voi saada epidemiatukea, jos olet työtön työnhakija, lomautettuna tai sairaslomalla tai jos lapsesi ei ole osallistunut varhaiskasvatukseen. Et voi saada epidemia tukea myöskään, jos olet ollut äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla ennen epidemian alkua.

Epidemiatukea ei voi saada samaan aikaan tiettyjen muiden etuuksien, kuten työttömyysetuuden tai sairauspäivärahan kanssa. Jos olet saanut palkan lisäksi jotain muuta korvausta, esimerkiksi omaishoidon tukea, se ei estä epidemiatuen saamista, jos muut tuen saamisen edellytykset täyttyvät.

Mikä on epidemiatuen ja tartuntatautipäivärahan ero?

Tartuntatautipäivärahaa voit saada vain, jos lääkäri on määrännyt sinut eristykseen tai karanteeniin ja olet saanut tästä lääkärintodistuksen.

Hallituksen poikkeusoloja koskevien suositusten noudattaminen eli karanteeninomaisiin olosuhteisiin jääminen ulkomailta saapumisen jälkeen tai lasten hoitaminen kotona palkattomalla vapaalla ei oikeuta tartuntatautipäivärahaan, vaan silloin kannattaa hakea juuri epidemiatukea. Sen hakemiseen tarvitaan työnantajan todistus palkattomasta vapaasta lastenhoidon tai eristyksen vuoksi.

Mikä epidemiatuen määrä on?

Epidemiatuen määrä on kaikille tuen saajille sama. Sitä maksetaan arkipäiviltä eli kuudelta päivältä viikossa. Tuen määrä on 28,94 euroa arkipäivältä eli keskimäärin 723,50 euroa kuukaudessa. Tukea maksetaan saman verran, vaikka hoitaisit kotona useampaa lasta. Huomaathan, että epidemiatuki lasketaan tuloksi toimeentulotuessa, lastenhoidon tuen hoitolisässä, yleisessä asumistuessa ja opintotuen vuositulovalvonnassa.

Miltä ajalta epidemiatukea maksetaan?

Jos hoidat lasta palkattomalla vapaalla, voit saada epidemiatukea enintään 13.5. saakka. Tämän jälkeen tukea ei voi enää saada, koska hallituksen suositusten ja terveysviranomaisten tiedon mukaan lasten poissaolo koulusta tai varhaiskasvatuksesta ei ole enää tarpeen 13.5. jälkeen.

Ulkomailta saapuva voi saada tukea enintään 14 vuorokauden ajan ulkomailta saapumisen jälkeen. Tukea voidaan maksaa vain poikkeusolojen ajalta.

Saat epidemiatukea siltä ajalta, jolle sinulla on työnantajan todistus palkattomasta vapaasta. Tukea voi saada takautuvasti 16.3. alkaen, jolloin hallituksen suositukset koronatilanteen vuoksi tulivat voimaan.

Onko aiemmin ollut vastaavia tilanteita, jolloin Kelan maksettavaksi olisi tullut uusia etuuksia näin nopealla aikataululla?

Kelan toimeenpanokyvykkyys ja osaaminen on todennettu useissa tilanteissa vuosien varrella, kun uusia etuuksia ja palveluja on tullut Kelan toimeenpantavaksi. Epidemiatuki on kyllä nopein projekti omalla 20-vuotisella Kela-urallani.

Väliaikainen epidemiatuki

  • Väliaikaista epidemiatukea voi hakea Kelasta 27.4.2020 alkaen. Etuutta voi hakea takautuvasti kolmen kalenterikuukauden ajalta. Ensimmäinen korvattava päivä on 16.3.2020.
  • Väliaikaista epidemiatukea voivat saada vanhemmat, jotka hoitavat lastaan kotona koronaepidemian takia ja ovat siksi joutuneet ottamaan palkatonta vapaata työstään.
  • Epidemiatukea voi saada lapsen vanhempi, huoltaja tai tämän puoliso, joka asuu samassa taloudessa. Tukea voi saada, jos hoidettava lapsi on varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksen 1.–3. luokalla, perusopetukseen valmistavassa opetuksessa tai saanut päätöksen erityisen tuen tarpeesta tai pidennetystä oppivelvollisuudesta.
  • Tukea maksetaan myös henkilölle, joka on saapunut ulkomailta Suomeen ja ohjattu karanteeninomaisiin oloihin.
  • Hakemuslomakkeet, työnantajan todistus ja tuen tarkemmat hakuohjeet löytyvät Kelan verkkosivuilta.
  • Puhelinnumerosta 020 692 247 saa lisätietoja ja apua väliaikaisen epidemiatuen hakemiseen ma–pe kello 9–16. Myös Kelan verkkosivuilta löytyy lisää tietoa tuesta.
  • Puhelinpalvelua saa myös arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi (ma, ke ja pe klo 9–12).

Lue lisää Kelan sivuilta

Väliaikainen epidemiatuki

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.