Gå till innehåll

Är du på oavlönad ledighet för att sköta barn eller för att du återvände från utlandet? – Temporärt stöd vid epidemi kompenserar inkomstbortfallet

Hälsa | 28.4.2020
På grund av coronavirusepidemin har många blivit tvungna att ta oavlönad ledighet för att sköta sina barn eller för att de har hamnat i karantän då de har återvänt från utlandet. FPA reagerar på situationen genom att betala ut temporärt stöd vid epidemi, som nu kan ansökas.
Lyssna på artikeln
Kuvituskuva. Mies lukee kirjaa pienen lapsen kanssa.

Temporärt stöd vid epidemi kan fås av en förälder som sköter sitt barn hemma på grund av coronavirusepidemin och som har blivit tvungna att ta tjänstledigt utan lön från jobbet. Stöd kan också fås av en person som anlänt till Finland från utlandet, som har hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän och därför blivit tjänstledig utan lön.

Vem kan få temporärt stöd vid epidemi, ledande expert Marjukka Turunen vid FPA?

Du kan få stöd vid epidemi om ditt barn inte deltar i förskoleverksamhet eller närundervisning inom grundläggande utbildning (åk 1–3) och du därför måste ta oavlönad ledighet från ditt arbete. Du kan även få stöd om du har kommit från utlandet till Finland och blir tvungen att ta ledigt utan lön för att stanna hemma i karantänliknande förhållanden.

Vilka är villkoren för stöd vid epidemi?

Du ska ha ett ikraftvarande anställningsförhållande i Finland och arbetsgivarens intyg på oavlönad ledighet till följd av coronavirusepidemin. Stöd vid epidemi är avsett för hemvård av barn för en förälder i taget.

Du behöver inte ha ett läkarintyg eller vara smittad. Stödet betalas till dem som har följt regeringens rekommendationer att stanna hemma och inte kan arbeta på distans.

Vem kan inte få stöd vid epidemi?

Du kan inte få stöd vid epidemi om du är arbetslös arbetssökande, permitterad eller sjukledig eller om ditt barn inte har deltagit i småbarnsfostran. Du kan inte heller få stöd vid epidemi om du har varit på mamma-, pappa-, föräldra- eller vårdledighet innan epidemin började.

Stöd vid epidemi kan inte fås samtidigt med vissa andra förmåner, såsom arbetslöshetsförmån eller sjukdagpenning. Om du utöver lön har fått någon annan ersättning, till exempel stöd för närståendevård, hindrar det inte att du får stöd vid epidemi om övriga villkor för att få stödet uppfylls.

Vad är det för skillnad mellan stöd vid epidemi och dagpenning vid smittsam sjukdom?

Dagpenning vid smittsam sjukdom kan du få endast om en läkare har förordnat dig isolering eller karantän och du har ett läkarintyg på detta.

Att följa regeringens rekommendationer om undantagstillstånd, dvs. att vara i förhållanden som motsvarar karantän efter att du har anlänt från utlandet eller att sköta barnen hemma på oavlönad ledighet berättigar inte till dagpenning vid smittsam sjukdom, utan då lönar det sig att ansöka om stöd vid epidemi. För att ansöka om det behövs arbetsgivarens intyg om oavlönad ledighet på grund av barnavård eller isolering.

Vad är beloppet av stöd vid epidemi?

Beloppet av stöd vid epidemi är samma för alla stödmottagare. Det betalas ut för vardagar, dvs. för sex dagar i veckan. Stödbeloppet är 28,94 euro per vardag, dvs. i genomsnitt 723,50 euro per månad. Beloppet är samma även om du sköter flera barn hemma. Observera att stöd vid epidemi räknas som inkomst i utkomststödet, stöd för hemvård av barn, allmänt bostadsbidrag och studiestödets årsinkomstkontroll.

För vilken tid betalas stöd vid epidemi?

Om du är ledig utan lön för att ta hand om ett barn kan du få temporärt stöd vid epidemi högst till 13.5. Efter det kan stödet inte längre betalas ut, eftersom det, i enlighet med regeringens rekommendationer och enligt uppgift från hälsomyndigheterna, inte längre efter 13.5. är nödvändigt att barnen är borta från skolan eller småbarnspedagogiken.

En person som kommer från utlandet kan få stödet för högst 14 dygn efter ankomsten. Stödet kan betalas ut bara för den tid som undantagsförhållandena pågår.

Du får stöd vid epidemi för tiden för vilken du har arbetsgivarens intyg över oavlönad ledighet. Stödet kan fås retroaktivt från och med 16.3, när regeringens rekommendationer till följd av koronavirussituationen trädde i kraft.

Har det tidigare förekommit motsvarande situationer när FPA har fått nya förmåner att betala ut med en så här snabb tidtabell?

FPA:s verkställande förmåga och kompetens har bevisats vid flera tillfällen under årens lopp när FPA har fått nya förmåner och tjänster att verkställa. Stöd vid epidemi är nog det snabbaste projektet under min egen 20-åriga karriär vid FPA.

Temporärt stöd vid epidemi

  • Temporärt stöd vid epidemi kan ansökas hos FPA från och med 27.4.2020. Förmånen kan ansökas retroaktivt för tre kalendermånader. Den första dagen som ersätts är 16.3.2020.
  • Temporärt stöd vid epidemi kan fås av föräldrar som sköter sina barn hemma på grund av coronavirusepidemin och som därför har blivit tvungna att ta ledigt utan lön från jobbet.
  • Stöd vid epidemi kan fås av barnets förälder, vårdnadshavare eller dennes partner som bor i samma hushåll. Stödet kan fås om barnet som vårdas deltar i småbarnsfostran, förskoleutbildning, grundläggande utbildning på årskurs 1–3, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen eller har fått ett beslut om behov av särskilt stöd eller förlängd läroplikt.
  • Stödet betalas också till en person som har anlänt till Finland från utlandet och har hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän.
  • Ansökningsblanketter, arbetsgivarens intyg och närmare anvisningar för att ansöka om stödet finns på FPA:s webbplats.
  • På telefonnumret 020 692 247 får du mer information och hjälp med att ansöka om temporärt stöd vid epidemi mån–fre klockan 9–16. På FPA:s webbsidor finns också mer information om stödet.
  • Telefonservice fås också på arabiska, somali och ryska (mån, ons och fre kl. 9–12).

Läs mer på FPA:s webbplats

Temporärt stöd vid epidemi

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.