Gå till innehåll

Anni blev satt i coronakarantän – dagpenning vid smittsam sjukdom kompenserade inkomstbortfallet

Hälsa | 4.9.2020
Coronavirussmitta konstaterades på Anni Salminens arbetsplats och läkaren ordinerade halva arbetsgruppen i karantän. Detta orsakade inget inkomstbortfall: Anni fick full lön för frånvarotiden och arbetsgivaren ansökte om dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA.
Lyssna på artikeln
Anni Salminen.
Anni Salminen exponerades för coronavirus på arbetsplatsen och blev tvungen att vara hemma från jobbet på grund av karantän. Arbetsgivaren betalade full lön för frånvarotiden och ansökte om dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA.

Anni Salminen, 29, glömmer inte telefonsamtalet i maj.

I Finland hade man upplevt frånvaro på grund av coronaviruset i ett par månader. Annis barn hade uteblivit från dagvården och skolan. Inom familjen såg man till att hålla säkerhetsavstånd och sköta handhygienen, men Anni, vars barn tillhör riskgruppen, var verkligen rädd för sjukdomen.

Den dagen skulle Anni arbeta kvällsskift på familjeavdelningen på familjestödcentret. Hon väntade på att barnskötaren skulle komma när hennes chef ringde.

”Chefen frågade om jag ännu var hemma och bad mig att sitta ner,” minns Anni.

När chefen berättade att Annis arbetskamrat hade insjuknat i sjukdomen Covid-19 och att sex personer i Annis arbetsgrupp, dvs. ungefär hälften hade blivit satta i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar, föll Anni till golvet.

”Chefen lugnade ner mig och lovade att ta hand om allt. Chefen berättade att en infektionsläkare ringer mig vid något tillfälle och att jag inte behöver göra något annat än stanna i karantän.”

Anni Salminen.
Karantäntiden är två veckor för coronaexponering. Eftersom Annis insjuknade kollegas testning dröjde hann Anni vara på jobbet i en vecka innan karantänen. På så sätt blev frånvaron från jobbet bara en vecka.

FPA:s dagpenning vid smittsam sjukdom kompenserar inkomstbortfallet under karantäntiden

I och med coronaviruset har karantän på grund av smittsam sjukdom blivit bekant för finländarna.

Frivillig karantän har rekommenderats till exempel för personer som befinner sig i riskgruppen och personer som återvänder från utlandet. Dessutom kan kommunens eller sjukvårdsdistriktets läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar ordinera i karantän en person som exponerats för sjukdomen eller som insjuknat i den.

Arbetstagaren får dagpenning till samma belopp som lönen skulle ha varit under karantäntiden.

Om läkaren ordinerar i karantän en person som inte kan fortsätta arbeta hemifrån, orsakar detta inkomstbortfall. För att kompensera detta betalar FPA dagpenning vid smittsam sjukdom om vissa villkor uppfylls.

Tidigare har dagpenning vid smittsam sjukdom varit en ovanlig förmån. År 2019 betalades det till 120 personer sammanlagt 314 749 euro, och åren före det har storleksklassen varit liknande. I och med corona har det före slutet av juli 2020 betalats till ungefär 9 000 personer och sammanlagt ungefär 10 miljoner euro.

Dagpenningen har ingen självriskandel och den betalas till fullt belopp för hela karantäntiden. Arbetstagaren får dagpenning till samma belopp som lönen skulle ha varit under karantäntiden. Företagarens dagpenning fastställs på basen av en giltig FöPL- eller LFöPL-försäkring.

Dagpenning kan ansökas av antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren – beroende på om arbetstagaren får lön under karantäntiden

När Annis karantän började hade det redan gått en vecka sedan hon hade exponerats för corona. Den insjuknade kollegans testning hade fördröjts och även testresultaten dröjde. Eftersom karantäntiden för corona är två veckor från exponeringen hade Anni framför sig bara en vecka av karantän.

”Läkaren ringde ett par timmar efter att chefen hade ringt. Läkaren frågade om jag hade symptom, var jag hade rört mig, om jag får någon att gå till butiken. Även det psykosociala stödet var verkligen bra. Läkaren märkte att ämnet var skrämmande och frågade om jag behöver samtalshjälp.”

Ansökan om dagpenning kan lämnas in antingen av arbetsgivaren eller arbetstagaren.

Karantänbeslutet som skrivits av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar kom på posten efter ungefär en vecka. Anni skickade en bild av det till sin chef, som gjorde en ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom till FPA. Mer än så behövde Anni inte göra. Hon fick lön för karantäntiden, och arbetsgivaren ansökte om ersättning från FPA.

Ansökan om dagpenning kan lämnas in antingen av arbetsgivaren eller arbetstagaren. Om arbetsgivaren betalar lön för karantäntiden i enlighet med arbetsavtals- eller tjänsteförhållandets villkor, ansöker han eller hon om dagpenning på samma sätt som han eller hon normalt ansöker om sjukdagpenning. På motsvarande sätt ansöker arbetstagaren själv om ersättning om lön inte betalas för karantäntiden.

FPA behöver uppgifter om lönen som arbetsgivaren betalar eller arbetstagarens inkomstbortfall under karantäntiden. Dessutom levereras till FPA beslutet om frånvaro från arbetet och karantän som läkaren för smittsamma sjukdomar har skrivit.

Anni slapp undan coronaexponeringen med blotta förskräckelsen. Under karantäntiden motionerade Anni mycket.

Anni Salminen.
Anni slapp undan coronaexponeringen med blotta förskräckelsen. Under karantäntiden motionerade Anni mycket.

Karantäntiden lämnade även positiva minnen – ”Vi slapp undan med blotta förskräckelsen”

Slutligen blev Annis karantän en positiv sak.

”När den första chocken lättade kunde jag reflektera över saken. Jag fick inte veta vem på arbetsplatsen som hade insjuknat, men när jag fick höra exponeringsdagen kunde jag minnas vad som hade hänt då. Jag visste att jag hade hållit bra skyddsavstånd och skött om handhygienen. Jag hade inte haft någon närkontakt, så jag var inte så värst orolig för att själv insjukna.”

Veckan hemma med barnen i maj blev ett positivt minne.

”Barnen var världens nöjdaste. Vi tillbringade tid utomhus och gjorde skogsutflykter, stegmätaren visade 35 kilometer vid veckans slut. Vi slapp undan situationen med blotta förskräckelsen.”

Vem kan få dagpenning vid smittsam sjukdom?

  • Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas när karantänen som ordinerats av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar förhindrar arbete och orsakar inkomstbortfall.
  • Dagpenning betalas i enlighet med det faktiska inkomstbortfallet. Dagpenning betalas inte för semesterdagar.
  • En förälder till ett barn under 16-års ålder har också rätt till dagpenning om barnet har blivit satt i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan arbeta. Dessutom kan det betalas till en person som sjukförsäkrats i Finland och som har blivit satt i karantän eller isolering i EU-området, ett EES-land eller Schweiz. Även då behövs ett intyg om karantän av en läkare som har rätt att ordinera begränsningar i det ifrågavarande landet.
  • Rätten till dagpenning uppstår när karantänen har ordinerats av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Det fås till exempel inte av en person som tillhör riskgruppen eller som har återvänt från utlandet och som gått i frivillig karantän eller som regeringen har rekommenderat i karantänliknande förhållanden.
  • Rätten till dagpenning kan även uppstå om en person återvänder från en resa till ett högriskland och en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar ordinerar karantän. Även då är villkoret att personen som återvänder från resan måste vara borta från jobbet och att detta orsakar inkomstbortfall. Aktuell information om reserekommendationer finns på statsrådets webbplats.

Som expert förmånschef Milla Kaitola, gruppen för upprätthållande av arbetsförmågan inom FPA:s kompetenscenter för arbets- och funktionsförmåga

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.