Hälsa 2 min

Må bra på jobbet! Stärk dina resurser genom KIILA-rehabilitering

Vill du stärka de psykiska och fysiska resurser som behövs i ditt jobb? KIILA-rehabilitering hjälper dig att utvecklas i ditt arbete och att orka i jobbet. Individuell KIILA-rehabilitering möjliggör KIILA-rehabilitering för alla för vilka hälso- och sjukvården rekommenderar rehabilitering. Du kan alltså söka dig till KIILA-rehabilitering utan att din arbetsgivare eller fackförening har ansökt om en KIILA-rehabiliteringskurs hos FPA.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 27.4.2021
""

2 sätt att söka sig till KIILA-rehabilitering

Vid KIILA-rehabiliteringen utreder man på vilka sätt du kan förbättra välbefinnandet på arbetet och din förmåga att orka, och rehabiliteringen anpassas enligt dina behov.

För KIILA-rehabiliteringen behöver du ett läkarutlåtande B där rehabilitering rekommenderas för dig. Rehabiliteringen genomförs i samarbete med företagshälsovården och din arbetsplats. Du kan söka dig till KIILA-rehabilitering även om företagshälsovård inte har ordnats för dig. Du kan också få en rekommendation om KIILA-rehabilitering av primärvården eller en privatläkare.

 Du kan söka dig till KIILA-rehabilitering på två sätt:

  1. KIILA-rehabilitering i kursform ordnas skilt för olika yrkesområden. Arbetsgivarna har ansökt om de här kurserna för de anställda och fackföreningarna och fackförbunden för sina medlemmar. De KIILA-rehabiliteringskurser som kan sökas finns i söktjänsten för rehabiliteringskurser. Använd sökordet ”KIILA”.
  2. Du kan söka dig till individuell KIILA-rehabilitering om du inte hittar en lämplig kurs på ovan beskrivet sätt eller om kurstidpunkten inte passar dig. Vid individuell KIILA-rehabilitering har yrkesområdet inte fastställts på förhand. Serviceproducenten bildar en grupp av enskilda sökanden. En grupp kan vara branschspecifik eller bestå av klienter som representerar olika yrkesområden. Individuell rehabilitering möjliggör KIILA-rehabilitering för allt flera.

KIILA-rehabiliteringen pågår 1–1,5 år. Där ingår gruppmöten och individuella möten samt en rehabiliteringsperiod vid en rehabiliteringsinrättning. Man kan också delvis delta i rehabiliteringen på distans. Vid individuell KIILA-rehabilitering kan du själv välja serviceproducent.

FPA kan bevilja rehabiliteringspenning för tiden av rehabilitering. FPA ersätter också kostnaderna för resor till rehabiliteringen.