Tips 1 min

Också arbetsgivare kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom

Om arbetstagaren har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom betalar FPA dagpenningen till arbetsgivaren för den tid som arbetstagaren har fått lön. Dagpenningen ersätter den utbetalda lönen till fullt belopp och ingen självrisktid tillämpas.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 27.3.2020

Arbetsgivare, så här ansöker du om dagpenning vid smittsam sjukdom

  1. Arbetsgivare kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom, då
    • den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar har förordnat en arbetstagare att vara borta från arbetet för att spridningen av en smittsam sjukdom, t.ex. covid-19, ska kunna förhindras
    • arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren för frånvarotiden i enlighet med villkoren för ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
    • arbetstagaren är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av en smittsam sjukdom.
  1. Arbetsgivare ansöker om dagpenning vid smittsam sjukdom på samma sätt som om sjukdagpenning:
  1. Dagpenning vid smittsam sjukdom ska sökas inom 2 månader efter att förordnandet om frånvaro från arbetet börjat gälla.
  2. Handläggningstiden för ansökan är ungefär 3 veckor.