Tips 2 min

När får jag beslutet?

Skickade du in en ansökan till FPA och vill veta när beslutet kommer? Kolla några allmänna tips om handläggningstiderna.

Lyssna på artikeln

6 tips om handläggningstiden

  1. FPA har satt upp mål för hur länge det får ta att handlägga en ansökan, och de varierar beroende på förmånen. Till exempel ska ansökningar om utkomststöd handläggas på 7 vardagar. Däremot får handläggningen av rehabiliteringsbeslut eller sjukpension ta längre, eftersom de avgörs utifrån kundens hälsa och funktionsförmåga, och det är mera krävande. På webben kan du kolla de målsatta handläggningstiderna.
  2. De målsatta tiderna är medeltal, alltså handläggs en del ansökningar alltid lite snabbare, en del långsammare. På webben kan du också kolla, hur lång den genomsnittliga handläggningstiden för utkomststöd är just nu.
  3. Handläggningstiden av en ansökan börjar alltid på en vardag, och ibland räknas den från dagen efter att ansökan tagits emot. Om du till exempel skickar din ansökan på en lördag, räknas handläggningstiden från början av följande vecka. Handläggningstiden tar slut när handläggaren har avgjort din ansökan.
  4. Ansökningarna handläggs i den ordning som de kommer in. Genom att logga in i FPA:s e-tjänst kan du kontrollera situationen för din ansökan och om beslutet har kommit. FPA:s kundservice kan inte påverka handläggningstiden eller ge mera information om hur länge det kommer att ta innan du får ett beslut.
  5. Ibland försenas handläggningen för att det saknas information eller bilagor från ansökan. Om det här har skett, tar FPA:s sakkunniga kontakt med dig. Genom att skicka in de nödvändiga bilagorna kan du försäkra dig om att FPA kan handlägga din ansökan.
  6. Enklast skickar du bilagorna via webben. En tydlig bild av bilagan duger bra! På webben ser du också beslutet och där kan du kolla hur mycket stöd du får och när det betalas ut.