Tips 2 min

Studerande, kom ihåg att lämna in ansökan om årsjustering av bostadsbidraget!

Det allmänna bostadsbidraget beviljas tills vidare, men bidraget justeras minst en gång om året. Du får ett brev från FPA ungefär en månad före tidpunkten för årsjusteringen. Om omständigheterna för dig eller andra i hushållet förändras, kan man justera bidraget redan tidigare. Då är det fråga om en mellanjustering.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 6.8.2018

Har du fått ett brev från FPA om justering av bostadsbidraget? Gör så här:

  1. Det allmänna bostadsbidraget ska justeras när det har gått ett år sedan det beviljades eller senast justerades. Du får ett brev från FPA ungefär två månader före tidpunkten för justeringen. I brevet uppmanas du att göra en justeringsansökan i e-tjänsten eller med blankett AT1r.
  2. Ansökan om justering ska lämnas in så snart som möjligt. Till exempel, om den årliga justeringen av ditt bostadsbidrag görs 1.9. ska ansökan om årsjustering vara hos FPA senast 15.8.
  3. Om du inte ansöker om årsjustering i tid dras bostadsbidraget in. Beslutet om indragningen skickas hem till dig per post. Då kan du fortfarande ansöka om årsjustering av bostadsbidraget, men handla snabbt. Bostadsbidraget kan beviljas endast från ingången av månaden före ansökningsmånaden.
  4. Om dina omständigheter förändras kan en mellanjustering av bidraget göras innan årsjusteringen görs. Du ska själv se till att bidraget justeras och meddela FPA om förändringen utan fördröjning.
    • Det allmänna bostadsbidraget ska justeras om hushållets inkomster stiger med minst 400 euro per månad eller sjunker med minst 200 euro, eller om hushållets boendeutgifter förändras med minst 50 euro per månad. Förändringarna jämförs med de inkomster och boendeutgifter som beaktades i det föregående beslutet.
    • Om de förändrade inkomsterna har beaktats redan i det tidigare beslutet, behöver bidraget inte nödvändigtvis justeras. Om du ändå misstänker att förändringen kan inverka på bidraget lönar det sig alltid att kontakta FPA.
    • Dessutom ska det allmänna bostadsbidraget justeras om du byter bostad eller om antalet personer eller sammansättningen i hushållet förändras. Även när en underhyresgäst flyttar in eller ut kan det vara skäl att justera bostadsbidraget.

 

Läs mer från Fpa.fi

Justering av bostadsbidraget