Tips 1 min

Hur påverkar en ändring i inkomsterna bostadsbidragets belopp?

En ändring i dina inkomster kan påverka bostadsbidragets belopp. Om du följer dessa tips kan du vara säker på att stödet betalas ut till rätt belopp.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 31.1.2018

4 tips om hur inkomsterna påverkar bostadsbidraget

  1. Ditt bostadsbidrag justeras om det gemensamma hushållets inkomster ökar minst 400 euro eller minskar minst 200 euro jämfört med inkomsterna i det senaste beslutet. Till exempel om din arbetslöshetsförmån minskar på grund av aktiveringsmodellen inverkar det inte automatiskt på bostadsbidragets belopp.
  2. I bostadsbidraget beaktas som inkomst hushållets förvärvsinkomster, kapitalinkomster och flera förmåner såsom grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd och studiepenning. Däremot påverkar utkomststödet inte bostadsbidragets belopp.
  3. Meddela om ändringar omedelbart till FPA. Behändigast gör du det via webben. Kom ihåg nödvändiga bilagor såsom löneutdrag.
  4. Glömde du meddela ändringar i inkomsterna? Det kan hända att stödet måste återkrävas om det vid årsjusteringen av bostadsbidraget visar sig att du inte har meddelat en del av inkomsterna.