ARBETE & FÖRSÖRJNING 1 min

Nyutexaminerad och saknar jobb?

Om du har avklarat studierna men ännu inte har lyckats få en arbetsplats, anmäl dig som arbetslös arbetssökande och ansök om stöd från FPA. Studentexamen och yrkesexamen påverkar möjligheten att få stöd på lite olika sätt.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 1.11.2020
""

Kom ihåg detta när du utexamineras och söker jobb

  1. Anmäl dig genast som arbetslös arbetssökande till TE-tjänsterna. Du kan bara få arbetslöshetsförmåner om du är arbetslös arbetssökande. Håll arbetssökningen i kraft enligt TE-byråns anvisningar.
  2. Ansök om arbetslöshetsförmåner på nätet. Du kan ansöka om arbetslöshetsförmåner från den dag då du anmälde dig som arbetslös.
  3. Nyutexaminerade får vanligen arbetsmarknadsstöd.
  4. Om du inte har en yrkesutbildning det vill säga om du till exempel har gått ut gymnasiet, finns det en väntetid. Det innebär att du inte kan få arbetsmarknadsstöd genast, utan tidigast efter cirka fem månader. För dem som har fått en yrkesexamen finns ingen karenstid.
  5. Arbetsmarknadsstödet påverkas av din egen lön och dina föräldrars inkomster om du ännu bor hos dem.
  6. Om arbetslösheten fortsätter, fyll i anmälan om arbetslöshetstid varje månad. FPA betalar ut stödet utifrån din anmälan.

Kom också ihåg att du kan kombinera arbete med arbetslöshetsförmåner. Du kan alltså samtidigt få lön och stöd. Läs om jämkad arbetslöshetsförmån på fpa.fi. Lyssna även på podcasten Mimmit sijoittaa (på finska) med snack om snuttjobb och tilläggsinkomster!

Fråga FPA – experter svara på dina frågor

Senaste diskussioner

Bostadsbidrag under arbetslöshetstid • Re: Bostadsstöd / BSP-sparare
Bostadsbidrag under arbetslöshetstid • Bostadsstöd / BSP-sparare
Bostadsbidrag under arbetslöshetstid • Re: Bostad
Fråga på FPA