Gå till innehåll

nyutexaminerad

Nyutexaminerad och saknar jobb?
Om du har avklarat studierna men ännu inte har lyckats få en arbetsplats, anmäl dig som arbetslös arbetssökande och ansök om stöd från FPA. Studentexamen och yrkesexamen påverkar möjligheten att få stöd på lite olika sätt.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.