STUDIER 2 min

Hur inverkar inkomster från sommarjobb på bostadsbidraget?

Är du studerande och har fått sommarjobb? Kom ihåg att en förändring i inkomsterna kan inverka på bostadsbidragets belopp. Bidraget behöver ändå inte alla gånger justeras. Med hjälp av följande checklista kan du försäkra dig om att bidraget betalas ut till rätt belopp.

Lyssna på artikeln
text och bild FPA 23.4.2018
Kuvituskuva. Mies vaihtamassa lamppua.

Checklista med information om hur inkomster från sommarjobb inverkar på bostadsbidraget

  1. Ditt bostadsbidrag ska justeras om hushållets inkomster stiger med minst 400 euro eller sjunker med minst 200 euro i månaden jämfört med inkomsterna i det nuvarande beslutet.
    • Märk även tidpunkten när bidraget justeras: om du börjar jobba t.ex. 1.5 justeras bidraget från och med 1.6. Om jobbet börjar senare, t.ex. 3.5. justeras det från och med 1.7. De ändrade inkomsternas beaktas från justeringstidpunkten.
  2. Ansök inte i onödan om justering av bostadsbidraget! Eventuellt behövs ingen justering till exempel om dina inkomster under sommaren redan har beaktats i ditt nuvarande beslut om bostadsbidrag. Om du är osäker på om bidraget behöver justeras, kan du ringa FPA:s telefonservice 020 692 221 före du ansöker om justering.
  3. Ansök om justering åtminstone om du blir klar med studiernaoch om studiepenningen är den enda inkomst som beaktats i ditt nuvarande beslut om bostadsbidrag. Om också andra inkomster har beaktats i ditt nuvarande beslut om bostadsbidrag, ska du först kontrollera med räknaren på FPA:s webbplats om justeringsgränsen överskrids.
  4. Vad ska man göra, om bostadsbidraget behöver justeras? Du kan ansöka om justering av bostadsbidraget genast när du har fått sommarjobb och undertecknat arbetsavtalet. Det går enklast att ansöka om justering via e-tjänsten. Kom ihåg att bifoga de bilagor som behövs, till exempel en bild av arbetsavtalet som du har tagit med mobilen.
  5. Sommarjobbar du på annan ort än studieorten?Om du fortsätter att betala hyra för din stadigvarande bostad, kan du under tillfällig frånvaro få bostadsbidrag i 3 månader. Om boendekostnaderna inte ändras, behöver du inte ansöka om justering. Om du hyr ut hela din lägenhet till någon annan över sommaren, har du inte rätt till bostadsbidrag.
  6. Om du inte alls har boendeutgifter under sommaren, ska du komma ihåg att be om att bostadsbidraget dras in under sommaren.

+ Om du får studiestöd ska du också hålla reda på att din årsinkomst inte överskrider årsinkomstgränsen för studiestöd.

Fråga FPA – experter svara på dina frågor

Senaste diskussioner

Studiestöd och inkomster • Re: bostadsbidrag och inkomster
Studiestöd och inkomster • bostadsbidrag och inkomster
Övriga frågor studieförmåner • Re: OT10r
Fråga på FPA