Tips 1 min

Hur inverkar inkomster från sommarjobb på bostadsbidraget?

Är du studerande och har fått sommarjobb? Kom ihåg att en förändring i inkomsterna kan inverka på bostadsbidragets belopp. Med hjälp av följande checklista kan du försäkra dig om att bidraget betalas ut till rätt belopp.

Lyssna på artikeln
text och bild FPA 23.4.2018

Checklista med information om hur inkomster från sommarjobb inverkar på bostadsbidraget

  1. Ditt bostadsbidrag ska justeras om hushållets inkomster stiger med minst 400 euro eller sjunker med minst 200 euro jämfört med inkomsterna i det nuvarande beslutet.
  2. Du kan ansöka om justering av bostadsbidraget genast när du har fått sommarjobb och undertecknat arbetsavtalet. Det går enklast att ansöka om justering via e-tjänsten. Kom ihåg att bifoga de bilagor som behövs, till exempel en bild av arbetsavtalet som du har tagit med mobilen.
  3. Det är särskilt viktigt att du ansöker om justering av bostadsbidraget om studiepenningen är den enda inkomst som beaktats i ditt nuvarande beslut om bostadsbidrag. Om också andra inkomster har beaktats i ditt nuvarande beslut om bostadsbidrag, ska du först kontrollera med räknaren på FPA:s webbplats om justeringsgränsen överskrids.
  4. Eventuellt behövs ingen justering om de inkomster som du kommer att ha under sommaren redan har beaktats i ditt nuvarande beslut om bostadsbidrag.
  5. Om du inte alls har boendeutgifter under sommaren, ska du komma ihåg att be om att bostadsbidraget dras in under sommaren.
  6. Sommarjobbar du på annan ort än studieorten? Om du fortsätter att betala hyra för din stadigvarande bostad, kan du under tillfällig frånvaro få bostadsbidrag i 3 månader.

Blev du utan sommarjobb? Studerande kan ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA för sommaren om de inte har möjlighet att få primära förmåner och inte heller lyckas få sommarjobb. Läs mer.

Fråga FPA – experter svara på dina frågor

Senaste diskussioner

Övriga frågor studieförmåner • Re: Justering av bostadsbidrag
Övriga frågor studieförmåner • Re: Justering av bostadsbidrag
Studiestöd för studerande på andra stadiet • Re: Bostadsstöd student
Fråga på FPA