Tips 3 min

Är du bostadslös? Så här kan FPA stöda dig

Om du har blivit eller riskerar att bli bostadslös, kontakta hyresbolagen i din hemkommun eller ansök om en kommunal hyresbostad. FPA kan stöda dig ekonomiskt.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 11.10.2019

6 tips om du är eller riskerar att bli bostadslös

  1. Meddela till magistraten i din hemkommun att du saknar bostad. Då får FPA och andra myndigheter uppgifter om din situation direkt från befolkningsdataregistret. Du kan även meddela en tillfällig adress till magistraten.
  2. Ta kontakt med FPA och berätta om din situation och vad som orsakat den. Samtidigt kan du berätta om du bor tillfälligt hos släktingar eller bekanta på grund av din bostadslöshet. Då kan kundservicen se över din situation helhetsmässigt och ge råd om vilka förmåner det lönar sig att söka.
  3. Om du inte har en permanent adress kan du kolla möjliga beslut och brev via FPA:s e-tjänst. Om du använder Postens poste restante-tjänst skickar FPA beslut och brev till Postens serviceställe. Du kan också be FPA att skicka breven till en tillfällig adress, till exempel din vän eller släkting.
    • Du kan besöka vilket av FPA:s serviceställen som helst eller kommunens servicepunkt. Via sökfunktionen på fpa.fi hittar du ställen som kan hjälpa dig att sköta dina FPA-ärenden.
  1. Om du förlorar din bostad innan du har hittat en ny, kan du i vissa situationer som en del av utkomststödet få en betalningsförbindelse för förvaringen av dina möbler och din egendom. För att kunna få en betalningsförbindelse ska du ha en plan för boende som gjorts upp av socialtjänsten i din kommun.
  2. Bostadslösheten påverkar inte exempelvis utbetalningen av arbetslöshetsunderstöd eller studiestöd. Du kan ha rätt till grundläggande utkomststöd som beviiljas av FPA, men det är ett stöd i sista hand som påverkas av alla dina andra inkomster och egendom. Sociala förmåner räknas som inkomst. Du kan också ha rätt till kompletterande eller förebyggande utkomststöd som beviljas av kommunen.
  3. När du hittar en ny bostad, kan du ansöka om utkomststöd från FPA för att kunna betala hyresgarantin eller flyttkostnader. Hyresbostaden ska ha en i din kommun skälig hyresnivå.

+ Att vara bostadslös är oftast tungt oberoende av hur just din situation ser ut. Kommunens socialtjänst och många organisationer erbjuder hjälp och stöd för bostadslösa.

Fråga FPA – experter svara på dina frågor

Senaste diskussioner

Ansökan om utkomststöd • Re: Utkomststöd
Ansökan om utkomststöd • Utkomststöd
Ansökan om utkomststöd • Re: Utkomststöd trots barn under 3 år
Fråga på FPA