Terveys 4 min

Miten kuntoutuskurssille pääsee? Kelan suunnittelija kertoo

Jos sairaus tai vamma vaikeuttaa elämää, apu voi löytyä Kelan kuntoutuskurssilta. Hakisitko kurssille jo tänä keväänä? Kelan suunnittelija Pirjo K. Tikka vastaa kuuteen kysymykseen kurssille hakeutumisesta.

Kuuntele artikkeli
teksti Sanna Sevänen kuva iStockphoto 29.8.2017

Kuntoutuskurssin päämääränä on parantaa toimintakykyä arjessa tai kohentaa työssä tai opiskeluissa suoriutumista.

Tiesitkö, että tämän kevään aikana Kela järjestää yli tuhat erilaista kuntoutuskurssia? Pelkästään tuki- ja liikuntaelinsairaille on tarjolla yli 200 kurssia eri puolilla Suomea. Kuntoutusta järjestään sekä viikon mittaisina kursseina kuntoutuslaitoksissa että avokursseina, joille voi osallistua helposti työn tai opiskelun ohessa.

Mutta kuka kuntoutuskurssille voi hakea ja miten se oikein tapahtuu? Kelan suunnittelija Pirjo K. Tikka vastaa kysymyksiin.

1. Kenelle Kelan kuntoutuskurssit on tarkoitettu?

Kelan kuntoutuskurssit on tarkoitettu kaikille, joille terveydenhuolto suosittelee kuntoutusta. Valikoimissa on kymmeniä erilaisia kursseja, joita järjestetään eri puolilla maata vuoden ympäri.

Osa kuntoutuskursseista on perhe- tai parikursseja, joihin osallistuu kuntoutujan perhe tai puoliso.

”Perhekurssien tarkoituksena on lisätä muiden perheenjäsenten ymmärrystä siitä, millaista arki sairauden tai vamman kanssa on ja miten perheenjäsen voi siinä parhaiten tukea”, Pirjo kertoo.

2. Miten kuntoutuskurssille pääsee?

Kaikille kursseille hakeudutaan omatoimisesti, mutta neuvoa ja tukea kuntoutukseen hakeutumiseen sekä apua itse hakemuksen tekemiseen voi saada sosiaaliohjaajilta ja terveydenhuollon työtekijöiltä. Myös Kelan kuntoutuksen puhelinpalvelusta 020 692 205  saa käytännön neuvoja kurssille hakeutumiseen.

”Kaikkein paras tilanne on, jos itselle syntyy havainto, että elämälle pitäisi tehdä jotain. Kun on motivaatiota, syntyy myös tuloksia. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tai muu hoitava taho voivat ottaa kuntoutukseen hakeutumisen puheeksi”, Pirjo sanoo.

Ensimmäinen askel on löytää omiin tarpeisiin sopiva kurssi. Sen jälkeen pitää hakeutua lääkäriin, joka arvioi kuntoutuksen tarpeen ja kirjoittaa suosituksen. Lisäksi tarvitaan oma hakemus.

”Hakemusta tehdessä kannattaa miettiä, mihin kuntoutuksella pyrkii ja mihin kurssista uskoo olevan apua.”

3. Millaisia kuntoutuskursseja on tarjolla lapsille ja nuorille?

Ehdottomasti suosituimpia lasten ja nuorten kursseja ovat ADHD-kurssit, joilla tarjotaan tietoa häiriöstä ja sen vaikutuksista tuoreeltaan diagnoosin jälkeen. ADHD-kurssit ovat aina koko perheen kursseja.

”ADHD-kurssien määrää on lisätty suuren kysynnän vuoksi. Suosio johtuu siitä, että diagnooseja tehdään aiempaa enemmän”, Pirjo kertoo.

Paljon tulijoita on aina myös lasten kielellisiin erityisvaikeuksiin keskittyviin kuntoutuksiin. Nuorten kursseista suosittuja ovat olleet diabeteskurssit, joilta haetaan tietoa ja välineitä omahoidon tueksi.

4. Mitkä kuntoutuskurssit on suunnattu työikäisille?

Tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin keskittyvät Tules-kurssit ovat täyttyneet vuodesta toiseen, ja niiden määrää onkin lisätty. Kysyntää on ollut myös syöpään, varsinkin rintasyöpään, sairastuneiden sopeutumisvalmennuskursseilla.

”Diabeteskursseille on aina tulijoita, mutta metabolisen oireyhtymän kursseja jää vajaiksi, vaikka oireyhtymä on Suomessa hyvin yleinen”, Pirjo sanoo.

Työkyvyn ylläpitämiseen suunniteltu KIILA-kurssi on Kelan valikoimissa uudempia kuntoutuspalveluita, jota ei vielä tunneta riittävästi.

”Ihmisillä ei ole vielä riittävästi kokemusta, mitä hyötyä KIILA-kuntoutus tuottaa, eikä tietoa siitä, mitä kurssiin on panostettava itse. Joku saattaa ajatella, että avomuotoisilta, kotoa käytäviltä kursseilta ei saa yhtä paljon kuin ympäri vuorokauden kestävistä kuntoutuksista.”

Työntekijän voi olla vaikea myöntää työpaikalla kuntoutuksen tarvetta, vaikka ammatilliseen kuntoutukseen on subjektiivinen oikeus, jos kriteerit täyttyvät. KIILA-kurssi ajankohtainen silloin kun sairaus vaikuttaa työssä selviytymiseen tai tarvitset asiantuntija-apua ammatillisiin ja työhyvinvointiin liittyviin asioihin.

5. Mitkä ovat ikäihmisten suosituimmat kuntoutuskurssit?

Ikääntyneiden kurssipalveluista monisairaiden toimintakykyä tukevat IKKU-kurssit, muistisairautta sairastavien parikurssit ja omaishoitajien kurssit ovat kaikki kestosuosikkeja.

”Omaishoitajien kuntoutukset tekevät poikkeuksen siinä, että osallistumisen perusteeksi ei aina löydy tarkkaa lääketieteellistä diagnoosia. Kurssin tarve saattaa syntyä enemmän elämäntilanteen vuoksi. Lääketieteellinen arvio kuntoutuksen tarpeesta tarvitaan silti.”

IKKU-kursseilla tuetaan kotona selviytymistä ja saadaan lisää puhtia arjen toimintoihin. Kohderyhmä ovat vähintään 68-vuotiaat monisairaat.

”Tarkoitus on saada uusia liikkumisen malleja ja muita arjen elämää helpottavia vinkkejä kuntoutuksesta. Monella osallistujalla on pitkäaikaisia sairauksia ja vaikeuksia liikkumisessa, esimerkiksi kulumaa lonkissa.”

Aivoverenkierron häiriöihin sairastuneille on tarjolla räätälöityjä kuntoutuksia käden tehostettuun käyttöön ja kävelykuntoutukseen. Molemmat kurssit ovat suosittuja, sillä niiden ohjelma tuo hyvin avun arkea hankaloittaviin ongelmiin.

6. Mitä uutta kuntoutukseen on tulossa?

Asiakkaat saavat jo nyt itse valita, minkä palveluntuottajan järjestämään kuntoutukseen haluavat osallistua. Asiakkaan oman valinnan helpottamiseksi Kelassa kehitetään edelleen asiakaan valintaa tukevia tietojärjestelmiä.

”Tulevaisuudessa asiakkailla on käytössä entistä enemmän tietoa palveluntuottajista, kun he tekevät valintoja”, Pirjo lupaa.

Erilaisia etäkuntoutus menetelmiä kokeillaan kehittämishankkeessa ja tulevaisuudessa menetelmiä on tarkoitus siirtää nykyisiin kuntoutuspalveluihin. Myös lapsille ja nuorille suunnattuja palveluita lisätään kuntoutuksen palveluvalikoimaan.

Kelan nettisivut on hiljattain uusittu, ja asiakkaiden on aiempaa helpompaa etsiä tietoa kuntoutuksesta.

 

Näin löydät itsellesi sopivan kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssin

  • Voit etsiä sopivaa kurssia Kelan kuntoutuskurssihausta.
  • Kuntoutuskurssihaussa on hakukriteerejä, jotka helpottavat sinulle sopivan kurssin löytämistä, kuten kurssin alkamisajankohta, osallistujan sairaus tai ammattiala sekä asuinkunta tai alue.
  • Voit rajata haun pelkästään sairausryhmäkohtaisiin kursseihin, KIILA-kuntoutuskursseihin tai ammatillisiin kursseihin.
  • Voit valita myös, etsitkö työelämässä mukana vai poissa olevien kursseja ja aikuisten, lasten vai nuorten kursseja.
  • Voit rajata hakua kurssin kielen perusteella valitsemalla kieleksi suomen, ruotsin tai saamen.
  • Voit etsiä kursseja myös sanahaulla, esimerkiksi kirjoittamalla hakukenttään ”sydä”, jolloin haku etsii kaikki kurssit, joiden nimessä tai kuvauksessa mainitaan sanat ”sydän” tai ”sydämen”.
  • Paikkatilanne-kohdasta voi valita näytettäväksi ainoastaan kurssit, joilla on edelleen tilaa.
  • Kun olet valinnut hakukriteerisi, paina Suorita haku -painiketta. Haku näyttää kriteerisi täyttävien kurssien perustiedot, kuten kurssien aikataulun, osallistujat, kohderyhmän kuvauksen ja kuntoutustarpeen, tavoitteet, kurssin sisällön, ohjeet kurssille hakemisesta sekä palveluntuottajan ja kurssipaikan yhteystiedot.
  • Liiku haussa kyselyn omien painikkeiden avulla sen sijaan, että käyttäisit selaimen Edellinen- ja Seuraava-painikkeita

Lue lisää Kelan sivuilta

Kuntoutus