Tärpit 1 min

Perhevapaista kertyy eläkettä – laskuri kertoo, kuinka paljon

Sinulle kertyy eläkettä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan sekä kotihoidon tuen ajalta. Voit nyt arvioida uuden laskurin avulla, paljonko eläkettä perhevapaiden ajalta kertyy.

Kuuntele artikkeli
teksti ja kuva Kela 8.1.2020
""

Laske perhevapaan vaikutus työeläkkeeseesi

  1. Sinulle kertyy eläkettä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan sekä kotihoidontuen ajalta, kun hoidat alle 3-vuotiasta lastasi.
  2. Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan ajalta eläkettä karttuu päivärahan perusteena olevasta vuositulosta. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta ennen päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kuukautta.
  3. Kotihoidon tuen ajalta eläke kertyy kiinteän euromäärän mukaan (etuuden peruste 757,14 e/kk vuonna 2020). Eläkettä kertyy siihen saakka, kun nuorin kotona hoidettavista lapsistasi täyttää 3 vuotta.
  4. Työeläke.fi -sivuilla oleva uusi laskuri laskee perhevapaiden ajalta karttuvan eläkkeen sekä eläkkeen, joka karttuisi työstä vastaavalta ajalta. Laskuri on suuntaa antava. Laskuri laskee eläkkeen vuosina 1973–2001 syntyneille. Löydät lisätietoja laskurin toiminnasta Eläketurvakeskuksen verkkosivulta.

Tarkempaa tietoa perhevapailta maksettavista etuuksista, niiden kestoajoista ja määräytymisestä löydät Kelan verkkosivuilta.