Gå till innehåll

Uleåborg sysselsätter studerande som får utkomststöd

STUDIER | 3.11.2017
Uleåborgs stads Arpeetti-jobb är en ändamålsenlig utväg för studerande som får utkomststöd i stället för studieförmåner. Sami finansierar slutdelen av sina universitetsstudier genom Arpeetti-jobb och hittade samtidigt ett intressant yrkesalternativ.
Lyssna på artikeln
Sami Pohjois-Pohjanmaan museon ilmoitustaulun edessä.
Sami klarade av att studera ett halvt år med hjälp av de inkomster som han kunde lägga undan tack vare ett halvt års Arpeetti-jobb på ett museum.

Om studieförmånerna upphör, dvs. studiestödsmånaderna tar slut, före examen, blir det svårare att finansiera studierna. För student Sami från Uleåborg tog stödmånaderna slut hösten 2015. Dittills hade studierna vid humanistiska fakulteten och i huvudämnet, som han hade drömt om redan under gymnasietiden, förflutit hur bra som helst. En del av studiemånaderna hade dock gått åt till de tidigare studierna.

Efter gymnasiet deltog Sami i inträdesförhöret till sitt drömhuvudämne, men han lyckades inte komma in. I den gemensamma ansökan fick han däremot studierätt vid ett handelsläroverk. När universitetsportarna vid andra försöket öppnades, lämnade han tradenomstudierna. Den tidigare läroanstalten finns inte längre.

”Det kändes bra att komma in, men jag hade samtidigt förlorat två års studiestöd.”

”Undervisningen var undermålig, och hälften av vår grupp slutade efter det första året. Själv fortsatte jag ett år till, då jag antogs till universitetet. Det kändes bra att komma in, men jag hade samtidigt förlorat två års studiestöd”, berättar Sami.

”Den som får utkomststöd pressas av ovissheten om läget efter ett par månader”, berättar Sami.

Utkomststöd för slutförande av studierna

När studiemånaderna tog slut, lyfte Sami årets studielån i efterskott och segade sig fram på det till sommaren. Besparingarna från sommarjobben räckte långt in på den följande terminen, men till slut fanns det inga utvägar längre. Eftersom det inte fanns jobb som kunde utföras vid sidan av studierna, var det enda alternativet att söka utkomststöd. En studerande kan inte anmäla sig som arbetslös arbetssökande.

Sami är ändå tacksam för att han hade hunnit så långt som till pro gradu-stadiet. Utkomststöd kan vara ett alternativ vid utdragna studier. Examen måste dock kunna slutföras inom en rimlig tid – i allmänhet inom några månader och högst ett läsår.

”Den som får utkomststöd pressas av ovissheten om läget efter ett par månader. Stressen tärde tydligt på arbetseffektiviteten, men å andra sidan har jag alltid förlitat mig på att bli färdig på ett eller annat sätt.”

”Jag blev allt mer intresserad av Arpeetti när jag insåg att man inte försöker hitta en arbetsplats var som helst, utan på något ställe som faktiskt är meningsfullt för mig.”

Efter två månader med utkomststöd fick Sami på socialbyrån höra om Arpeetti-jobben. Då hörde dessa till socialväsendets egen sysselsättningsverksamhet, inom ramen för vilken man för utkomststödstagarna letade rätt på en arbetsplats vid Uleåborgs stad. Nu har Arpeetti integrerats i stadens sysselsättningstjänster.

Sami kontaktade servicehandledare Outi Söderman-Juvani, som kartlade hans arbetserfarenhet och utbildningsbakgrund. Eftersom Sami studerade museologi som biämne, föreslog Outi ett arbete vid något av stadens museer.

”Jag blev allt mer intresserad av Arpeetti när jag insåg att man inte försöker hitta en arbetsplats var som helst, utan på något ställe som faktiskt är meningsfullt för mig”, berättar Sami.

För Sami var museiarbetet till nytta i museologitenterna.

Arbetserfarenheten till nytta i studierna

Jobbet på Norra Österbottens museum började efter en framgångsrik arbetsintervju två veckor efter mötet med Outi. Arbetsuppgifterna var mångsidiga och intressanta: kundservice och olika uppgifter i samband med vardagsverksamheten på ett museum. Jobbet, som började på sommaren, fortsatte vid sidan av studierna under början av höstterminen. Lyckligtvis var museet stängt på måndagarna, då Sami deltog i pro gradu-seminariet.

”Samtidigt avlade jag vissa boktenter i museologi, och arbetserfarenheten var till tydlig nytta. Museijobbet bidrog till att tentböckerna öppnade sig på ett helt annat sätt.”

Arpeetti-jobbet varade i ett halvt år och gav besparingar för ett halvt års studier.

Arpeetti-jobbet varade i ett halvt år och gav besparingar för ett halvt års studier. Under den tiden avlade Sami återstoden av de obligatoriska universitetskurserna och kom igång med sin pro gradu-avhandling. När besparingarna var slut fortsatte han studera med hjälp av utkomststöd i cirka ett halvt år. I höstas var han inne på sin andra Arpeetti-arbetsperiod vid en annan av de enheter som hör till Uleåborgs stads musei- och vetenskapscenter Luuppi. Anställningen fortgick till slutet av året. Detsamma gäller veckomötena med pro gradu-handledaren.

”Jag hoppas bli klar med min pro gradu  och är intresserad av en yrkesbana i museivärlden, där mina studier och min arbetserfarenhet de facto skulle förenas optimalt.”

Den intervjuades namn är fingerat.

Arpeettis fördelar för studerande

  • Uleåborgs stad erbjuder Arpeetti-jobb för långtidsarbetslösa som får utkomststöd och studerande som får utkomststöd i stället för studieförmåner.
  • I ett Arpeetti-jobb anställs man genom arbetsavtal i uppgifter som ansluter till det egna området.
  • I arbetet kan man ge prov på sitt kunnande.
  • Lön mot arbete motiverar mer än en tilldelad förmån.
  • En Arpeetti-anställning kan ge upphov till vikariat eller ett ordinarie arbete.
  • Anställningens längd och antalet veckotimmar kan överenskommas.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.