Gå till innehåll

studerandeförmåner

Uleåborg sysselsätter studerande som får utkomststöd
Uleåborgs stads Arpeetti-jobb är en ändamålsenlig utväg för studerande som får utkomststöd i stället för studieförmåner. Sami finansierar slutdelen av sina universitetsstudier genom Arpeetti-jobb och hittade samtidigt ett intressant yrkesalternativ.
STUDIER | 3.11.2017
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.