Gå till innehåll

Studerande, sök bostadsbidrag nu

STUDIER | 3.5.2017
Studerande som bor på hyra kan få allmänt bostadsbidrag. Du kan söka bostadsbidrag på nätet.
Lyssna på artikeln
""
  1. Ansök om bostadsstöd vie e-tjänsten. Om du redan nu har koll på dina inkomster, boendeutgifter och boendearrangemang, kan du göra din ansökan redan nu. Kom ihåg hyresavtalet som bilaga.
  2. FPA beviljar ett gemensamt bostadsbidrag till alla som hör till samma hushåll. En person ansöker för hela hushållets del. Om någon i hushållet redan får allmänt bostadsbidrag, ska han eller hon ansöka om att det justeras. Hushållets sammanlagda inkomster påverkar hur stort bostadsbidraget blir.
  3. Sambor, makar eller personer som har ett gemensamt hyreskontrakt hör alltid till samma hushåll.
  4. Även om du och din rumskamrat har separata hyreskontrakt hör ni till samma hushåll om ni enligt hyreskontraktet eller en bilaga till det är tillsammans ansvariga för bostadshyran. Kolla också separata tips till rumskamrater.
  5. Studiepenningen påverkar bostadsbidraget, men studielånet gör inte det. Kolla hur stort bostadsbidrag du kan få med bostadsbidragsräknaren.
  6. Bostadsbidrag kan beviljas från oktober om du skickar din ansökan till FPA senast i slutet av november. Dessutom ska ditt hyreskontrakt vara i kraft från 1 oktober och du ska ha flyttat in inom oktober.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.