Gå till innehåll

Ibland föräldraledig, ibland på jobb

HEM & FAMILJ | 26.12.2016
Att tidvis arbeta under föräldraledigheten gav läkaren Laura Nurmi och journalisten Sabina Mäki andra betydande fördelar utöver den efterlängtade extrainkomsten.
Lyssna på artikeln
Sabina poikien kanssa ulkoilemassa.

Sabina Mäki från Kangasala och Laura Nurmi från Ylöjärvi har båda två arbetat under sin föräldraledighet. Mäki har 4- och 1,5-åriga barn, Nurmi 5- och 3-åriga.

”Jag arbetade några dagar per månad när jag var föräldraledig redan efter mitt första barns födelse. Under den första månaden vågade jag dock inte lämna babyn även om min make hade kunnat lägga om sina studier efter behov”, berättar Mäki, som arbetar som frilansjournalist.

Sabina Mäki med sina barn.
Sabina Mäki arbetar som frilansjournalist. Hon kunde lätt ordna med sina arbetstider. Under arbetsdagar var det barnens pappa som skötte om Sampo (4) och Jouka (1,5).

Makarna turas om att sköta barnen

Mäki kan som ensamföretagare påverka sina arbetstider. Hon kan exempelvis göra intervjuer per telefon eller boka veckans alla intervjuer till samma dag. Hon koncentrerade sitt artikelskrivande till en vardag eller till söndagarna under sin föräldraledighet då barnens pappa kunde ta hand om barnen. Mäkis make var då studerande.

”Även om jag bara skrev ett par artiklar per månad gav det vår familj en efterlängtad extrainkomst. Min inkomstbaserade dagpenning var inte särskilt stor varför det lönade sig att arbeta”, berättar Mäki.

Även om jag bara skrev ett par artiklar per månad gav det vår familj en efterlängtad extrainkomst.

Även läkaren Laura Nurmi började arbeta på grund av ekonomiska orsaker. När hennes yngsta barn fötts började hon arbeta under sin föräldraledighet tidigare än efter sitt första barn. Hon arbetade fler och längre dagar.

”När allt gick bra hemma skötte jag jourtider på vardagskvällar ungefär tre gånger per månad. Jag och min make bytte arbetspass vid dörren. Han kom hem från arbetet och jag gick iväg till arbetet. Pappa tog hand om barnen under min arbetstid från fyra på eftermiddagen till midnatt”, berättar Nurmi.

Hon arbetade sporadiskt också på söndagar även om de långa 12-timmars jourpassen på söndagar inte var särskilt intressanta för den unga mamman. Familjens gemensamma tid på veckosluten var mer värdefull än arbete.

Samarbetskontakterna bestod över föräldraledigheten

Det var inte bara pengar som motiverade Mäki och Nurmi att arbeta. Båda tyckte att det var viktigt att behålla kontakten med arbetslivet under föräldraledigheten.

”Det var lättare att återvända till arbetslivet när man gradvis vant sig vid det. Dessutom fick man omväxling från vardagen hemma”, konstaterar Nurmi.

Laura Nurmi med sina barn.
Under sin föräldraledighet skötte läkaren Laura Nurmi jourtider några vardagskvällar per månad. Hon och hennes man turades om att sköta barnen Kristen (2) och Mikael (4).

Mäki tyckte att det var uppfriskande och uppiggande att arbeta under föräldraledigheten. Arbetsrutinerna gjorde sig påminda och kontakterna med samarbetspartner, som är viktiga för ensamföretagaren, bestod under föräldraledigheten.

Det var lättare att återvända till arbetslivet när man gradvis vant sig vid det.

”Det fanns redan arbete inbokat när barnen började i dagvård efter föräldraledigheten. När jag var ett år hemma med mitt yngsta barn tog det betydligt längre tid att komma tillbaka till arbetet”, berättar Mäki.

Föräldraledigheten varar i högst ett halvår

Antingen mamman eller pappan kan bli föräldraledig. De kan också turas om att vara föräldralediga så att båda föräldrarna är lediga högst två föräldrapenningsperioder. Föräldraledigheten varar i 158 dagar dvs. ungefär ett halvår. Barnet är oftast 3–9 månader gammalt under ledigheten.

Föräldrapenningen bestäms i regel enligt arbetsinkomsterna. Stödet är alltid mindre än lönen och högst 70 % av inkomsterna.

 Laura Nurmi spelar Kimble med sina barn.
Läkaren Laura Nurmi tyckte det var lättare att återvända till sina arbetsuppgifter när hon behållit kontakten med arbetslivet.

Man får arbeta så mycket man vill när man är föräldraledig och mammaledig. Ifall mamman har påbörjat moderskapspenningperioden i förtid, 50–31 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, förutsätts att mamman inte arbetar vardagar under denna tid. Det är möjligt att arbeta från och med 30 vardagar före den beräknade nedkomsten. Man får föräldrapenning till minimibelopp för vardagsarbetsdagar. Arbete på söndagar eller helgdagar påverkar inte förmånen eftersom man ändå inte får någon dagpenning för dessa dagar.

Man får arbeta så mycket man vill när man är föräldraledig och mammaledig.

Föräldrapenningens minimibelopp 2017 är 23,93 euro och det påverkas inte av lönens storlek. Det spelar heller ingen roll huruvida man arbetar en timme per dygn eller en hel arbetsdag.

Enligt FPA:s statistik utnyttjas möjligheten till arbete under föräldraledigheten i liten omfattning. Förra året fick 97 000 mammor moderskaps- och föräldrapenning. Av dem fick ca 3 400 minimibeloppet pga. arbete. Ungefär 2 600 pappor var föräldralediga och av dem arbetade endast 200 under ledigheten.

Rätten till arbete gäller inte under faderskapsledigheten. Är pappan faderskapsledig får han inte arbeta samtidigt. Målet med faderskapsledigheten är att pappan ska vara hemma för att ta hand om barnet.

 

Gör så här när du arbetar under din föräldraledighet

  • Ansök om föräldrapenning en månad innan ledigheten inleds. Fyll i ansökan på nätet. FPA betalar föräldrapenning i 158 vardagar, dvs. ungefär ett halvår. När perioden upphör är barnet ca 9 månader gammalt.
  • Man kan arbeta när man är föräldraledig. Meddela dina arbetsdagar via FPA:s e-tjänst. Dagpenningen betalas med minimibelopp under de dagar du arbetar. Arbete på helgdagar påverkar inte dagpenningens storlek eftersom dagpenning endast betalas för vardagar dvs. måndag till lördag. För kalkylerad semester utbetalas full dagpenning.
  • Mamman och pappan kan också vara partiellt föräldralediga samtidigt. Båda föräldrarna ska då avtala med sina arbetsgivare om att de arbetar deltid minst två månader i följd.
  • Partiell föräldrapenning är hälften av föräldrapenningen. Förutsättningen är att mammans och pappans arbetstid och lön uppgår till 40–60 % av heltidsarbetstiden och lönen.

För ytterligare information

Se FPA:s webbsida

Du kan också ringa till telefonservicen 020 692 226 (mån–fre 8–17)

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.