Gå till innehåll

FPA-förmåner för regnbågsfamiljer

HEM & FAMILJ | 3.5.2017
Familjeförmåner är rätt långt lika för regnbågsfamiljer som för andra familjer. Skillnaderna i grunderna för beviljande har vi samlat i det här tipset.
Lyssna på artikeln
""
  1. Familjedagpenning för kvinnliga parEn kvinna som är gift eller sambo med mamman till barnet har i fortsättningen rätt till föräldra- och faderskapspenning på samma grunder som en man i samma situation. Till exempel kan faderskapspenning betalas ut genast efter att barnet fötts. Registrering av parförhållandet och adoption inom familjen krävs inte längre för att man ska få föräldra- och faderskapspenning.
  1. Familjedagpenning vid adoptionPar av samma kön adoptera ett barn. Om två pappor eller två mammor adopterar ett barn tillsammans kan adoptivföräldrarna sinsemellan komma överens om vem som ansöker om faderskapspenning.Adoptivföräldrarna kan också komma överens om vem som sköter barnet under adoptivförälderns föräldrapenningperiod (200 vardagar). Föräldrarna kan även dela perioden.Ändringarna inverkar inte på föräldrapenningperiodernas längd. Samma bestämmelser om föräldrapenningar som tillämpas på äkta makar tillämpas också på personer som har ingått registrerat partnerskap.
  2. Föräldrapenning för ensamförsörjande papporEn pappa som ansvarar för vården av sitt barn har i fortsättningen rätt till faderskaps- och föräldrapenning. Det förutsätts inte längre att han är gift eller sambo med barnets mamma. Pappans partner har dock än så länge inte rätt till föräldrapenningar.Föräldrapenning kan betalas ut från den dag då pappan tar barnet i sin vård. Om det sker redan under moderskapspenningperioden har pappan rätt till föräldrapenning redan då.Samma bestämmelser tillämpas vid registrerat parförhållande och äktenskap.
  3. Underhållsstöd betalas inte om barnet har två underhållsskyldiga föräldrarKvinnliga par kan ha rätt till underhållsstöd om barnets pappa inte har fastställts. Rätten till underhållsstöd slutar om den ena parten adopterar sin makas barn. Underhållsstöd betalas ändå ut under adoptionsprocessen.
  4. Samboförhållanden jämlika – kom ihåg att meddela om samboförhållandet till FPADen jämlika äktenskapslagen påverkar även samboförhållanden. En sambo av samma kön eller hens inkomster kan påverka grunderna för beviljande eller storleken av barnavårdsstöd och barnbidrag. Till exempel har man inte längre rätt till ensamförsörjartillägg till barnbidraget. Däremot kan specialvårdspenning betalas till den som sköter ett barn till sin sambo av samma kön.

Observera att ett samboförhållande också kan inverka på andra FPA-förmåner. Om du lever i ett samboförhållande med en person av samma kön ska du informera FPA om detta. Behändigast gör du det på nätet.

Äktenskap eller registrerade partnerskap behöver inte meddelas, eftersom FPA får dessa uppgifter automatiskt.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.