Gå till innehåll

Studerande, kom ihåg årsjusteringen av bostadsbidraget!

STUDIER | 6.8.2018
Det allmänna bostadsbidraget beviljas oftast tills vidare, men justeras minst en gång om året. Du får ett brev och anvisningar från FPA före årsjusteringen ska göras. Gör det i god tid, så att utbetalningen inte avbryts.
Lyssna på artikeln
""

5 tips om justering av bostadsbidraget

  1. Du ska ansöka om justering av bostadsbidraget när det har gått ett år sedan det beviljades eller senast justerades. Syftet med justeringen är att säkerställa att bidraget betalas ut till rätt belopp. Du får ett brev från FPA med information om hur justering ska ansökas. Brevet kommer ungefär två månader före justeringstidpunkten.
  2. Det går enkelt att skicka in ansökan om justering och bilagorna i MittFPA. Lämna in bilagor som hänför sig till ändrade uppgifter, t.ex. ett intyg över ändrad hyra. Ansökan handleder dig vidare och berättar vilka bilagor som behövs.
  3. Ansök om årsjustering så fort som möjligt efter att du har fått brevet, så att det inte blir något avbrott i utbetalningen av bidraget. Om den årliga justeringen av bostadsbidraget görs till exempel 1.8 ska ansökan vara hos FPA senast 30.6. Den sista ansökningsdagen anges i brevet som FPA skickat.
  4. Om du inte ansöker om årsjustering i tillräckligt god tid dras bostadsbidraget in. Beslutet om indragning skickas hem till dig per post. Då kan du fortfarande ansöka om årsjustering, men handla snabbt. Bostadsbidrag kan beviljas tidigast från ingången av månaden före ansökningsmånaden.
  5. Om omständigheterna för dig eller andra i hushållet förändras ska du ansöka om mellanjustering av bostadsbidraget redan före tidpunkten för årsjustering. Du ska ansöka om mellanjustering till exempel om du byter bostad eller om hushållets inkomster ökar med minst 400 euro per månad. Du kan ansöka om justering av bostadsbidraget också om dina inkomster minskar med minst 200 euro per månad. Läs här i vilka situationer du måste ansöka om justering av bostadsbidraget. Läs i vilka situationer du ska ansöka om justering.

+ Om du har frågor kan du ringa FPA:s servicenummer 020 692 230 före du ansöker om justering.

Läs mer från Fpa.fi

Justering av bostadsbidraget

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.