Gå till innehåll

Studerande, kom ihåg årsjusteringen av bostadsbidraget!

STUDIER | 6.8.2018
Det allmänna bostadsbidraget beviljas oftast tills vidare, men justeras minst en gång om året. Du får ett brev och anvisningar från FPA före årsjusteringen ska göras. Gör det i god tid, så att utbetalningen inte avbryts.
Lyssna på artikeln
""

5 tips om justering av bostadsbidraget

  1. Bostadsbidraget ska justeras när det har gått ett år sedan det beviljades eller senast justerades. Avsikten är att kontrollera att bidraget betalas ut till rätt belopp. Du får ett brev från FPA med anvisningar om hur du ska ansöka om justering. Brevet kommer ungefär en månad före tidpunkten för justeringen.
  2. Du kan ansöka om justering och skicka alla bilagor MittFPA. Till din justeringsansökan ska du bifoga en utredning över uppgifter som ändrats, till exempel ett intyg över att hyran ändrats. I ansökan står det vilka bilagor som behövs.
  3. Ansök om justering så fort som möjligt, så att utbetalningen inte avbryts. Om årsjusteringen av ditt bostadsbidrag görs till exempel 1.8. ska ansökan om årsjustering vara hos FPA senast 15.7. Du kan kontrollera datumet i brevet som skickats hem till dig.
  4. Om du inte ansöker om årsjustering i tid dras bostadsbidraget in. Beslutet om indragningen skickas hem till dig per post. Då kan du fortfarande ansöka om årsjustering av bostadsbidraget, men handla snabbt. Bostadsbidraget kan beviljas tidigast från början av månaden före ansökningsmånaden.
  5. Om omständigheterna ändras för dig eller eller för någon annan i ditt hushåll kan en mellanjustering av bidraget göras före årsjusteringen. Du ska ansöka om justering till exempel om du flyttar eller om hushållets inkomster stiger med minst 400 euro per månad eller sjunker med minst 200 euro. Läs i vilka situationer du ska ansöka om justering.

+ Om du har frågor kan du ringa FPA:s servicenummer 020 692 230 före du ansöker om justering.

 

Läs mer från Fpa.fi

Justering av bostadsbidraget

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.