Gå till innehåll

Använd räknare för att uppskatta hur mycket bostadsbidrag du kan få

HEM & FAMILJ | 15.5.2020
Blev du permitterad eller arbetslös? Har du tänkt kolla upp om du kan få bostadsbidrag? Bostadsbidraget påverkas av hushållets inkomster och boendeutgifter. Med hjälp av en räknare kan du snabbt och enkelt kolla ifall du kan ha rätt till bidrag och hur mycket du i så fall kan få.
Lyssna på artikeln
Mies istuu sohvalla ja lukee tablettia.

Uppskatta bostadsbidrag med en räknare

  1. Bostadsbidraget betalas gemensamt till hela hushållet. Bidragets belopp påverkas av inkomsterna för alla personer som hör till hushållet. Bostadsbidraget beviljas vanligen tills vidare.
    1. Undrar du vad som avses med ett hushåll? Om du till exempel bor med din partner på tumanhand, bildar ni ett hushåll. Båda dina och din partners inkomster påverkar bidragets belopp. Läs mer om vad ett hushåll är.
  2. Bostadsbidraget påverkas av förvärvsinkomster, kapitalinkomster (till exempel dividender eller hyresinkomster) och många förmåner, såsom grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd och studiepenning. Inkomsterna räknas enligt bruttoinkomster, det vill säga inkomsten före skatten har dragits av. FPA gör ett förvärvsinkomstavdrag på din löneinkomst, vilket innebär att en del av dina inkomster inte påverkar bostadsbidraget.
  3. Före du ansöker om bostadsbidrag, kan du med hjälp av en räknare uppskatta om du kan ha rätt till bidrag och hur mycket du i så fall kan få. Fyll i uppgifter om hela hushållets månadsinkomster, bostaden och boendeutgifterna. Resultatet som räknaren ger är alltid en uppskattning. Den motsvarar inte alltid det slutgiltiga beslutet. Om dina månadsinkomster varierar kan du fylla i en genomsnittlig inkomst.
  4. Hur höga för inkomsterna vara för att man ännu ska kunna få bostadsbidrag? Och när är inkomsterna så låga att de inte längre påverkar bidragets belopp? I tabellerna kan du kolla de övre gränserna och nedre gränserna för inkomster.
  5. Om du uppskattar att du kan ha rätt till bostadsbidrag, ansök på nätet. Du kan också skicka bilagorna behändigt på nätet. Läs mer om nödvändiga bilagor. På FPA:s webbplats finns också en funktion som visar aktuell information om handläggningstider av ansökningar.

+ Får du redan bostadsbidrag och dina inkomster minskar på grund av arbetslöshet eller permission? Vanligen ska bostadsbidraget justeras när inkomsterna ändras. Om du är osäker ifall bidraget behöver justeras kan du ringa oss på servicenumret för boende 020 692 230.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.