Gå till innehåll

Ta räknaren till hjälp för att se hur mycket du kan få i bostadsbidrag

HEM & FAMILJ | 15.5.2020
Har dina boendeutgifter ökat eller har du blivit arbetslös? Undrar du om du kan få allmänt bostadsbidrag? Med hjälp av räknaren för allmänt bostadsbidrag kan du snabbt och enkelt uppskatta om du har rätt till bostadsbidrag och hur mycket du i så fall kan få.
Lyssna på artikeln
Mies istuu sohvalla ja lukee tablettia.

Uppskatta bostadsbidrag med en räknare

  1. Bostadsbidraget betalas gemensamt till hela hushållet. Bidragets belopp påverkas av inkomsterna för alla personer som hör till hushållet. Bostadsbidraget beviljas vanligen tills vidare.
    • Undrar du vad som avses med ett hushåll? Om du till exempel bor med din partner på tumanhand, bildar ni ett hushåll. Båda dina och din partners inkomster påverkar bidragets belopp. Läs mer om vad ett hushåll är.
  2. Bostadsbidraget påverkas av förvärvsinkomster, kapitalinkomster (till exempel dividender eller hyresinkomster) och många förmåner, såsom grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd och studiepenning. Inkomsterna räknas enligt bruttoinkomster, det vill säga inkomsten före skatten har dragits av.
  3. Före du ansöker om bostadsbidrag, kan du med hjälp av en räknare uppskatta om du kan ha rätt till bidrag och hur mycket du i så fall kan få. Fyll i uppgifter om hela hushållets månadsinkomster, bostaden och boendeutgifterna. Resultatet som räknaren ger är alltid en uppskattning. Den motsvarar inte alltid det slutgiltiga beslutet. Om dina månadsinkomster varierar kan du fylla i en genomsnittlig inkomst.
  4. Det är enkelt att använda den nya räknaren för allmänt bostadsbidrag, eftersom den styr dig att fylla i de uppgifter som är nödvändiga. Räknaren ger mer information till exempel om hur inkomster påverkar det allmänna bostadsbidraget. Räknaren fungerar utmärkt även på mobila enheter.
  5. Om du uppskattar att du kan ha rätt till bostadsbidrag, ansök på nätet. Du kan också skicka bilagorna behändigt på nätet. Läs mer om nödvändiga bilagor. På FPA:s webbplats finns också en funktion som visar aktuell information om handläggningstider av ansökningar.

+ Får du redan allmänt bostadsbidrag och har dina inkomster minskat på grund av arbetslöshet eller permission? Vanligen ska bostadsbidraget justeras när inkomsterna ändras. Om du är osäker ifall bidraget behöver justeras kan du ringa oss på servicenumret för boende 020 692 230.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.